Noodzakelijke maatregelen voor een stabiele woningmarkt

19 dec

Economische voorspoed in 2014 hangt voor een deel af van maatregelen van de Vlaamse Regering. Volgend jaar wordt een cruciaal jaar. Door teveel regels en lasten dreigt de waarde van je huis te dalen. Soms dreigt er, zoals in andere landen het geval was, nog erger als een van onze belangrijkste economische sectoren, de bouwsector stil valt. In het verleden formuleerde ik voorstellen om dit tegen te gaan. Lees ze hier.

 

Woonbonus voor nieuwbouw én renovatie
Ik wil voorkomen dat woningprijzen drastisch dalen want dan worden de 75% eigenaars in Vlaanderen armer. Zomaar de woonbonus afschaffen is roekeloos en brengt ons economisch bestel in gevaar. Nieuwbouw zorgt voor extra economische activiteit en brengt daardoor ook voor de overheid heel wat in het laatje. De ruimte is schaars en er blijft nood aan nieuwbouw. Ook renovatie verdient stimuli gezien de beperkte ruimte in bijvoorbeeld de steden. Enkel de gezonde mix renovatie en nieuwbouw is duurzaam voor onze woningmarkt. We moeten kost wat kost extra belastingen op woning en huur na 2014 vermijden.


Onrealistisch dure energienormen terugschroeven
“Vanaf 2014 moet elke nieuwbouwwoning aan E-peil 60 voldoen. De huidige energienormen voor nieuwbouw zijn te ambitieus en leiden tot veel duurdere woningen. Het zou beter zijn om te wachten tot bepaalde innovaties marktrijp en goedkoper zijn om verplichte energienormen zoals E-peil 60 in te voeren.” aldus Van Volcem.

Registratierechten hypotheek afschaffen
Als een gezin niet voldoet aan de verplichtingen die met een hypothecaire lening gepaard gaan, mag de bank overgaan tot de verkoop van het huis. Dit hypotheekrecht wordt geregistreerd via een notaris bij de overheid.  Als hypotheeknemer betaal je 1% op het bedrag van de lening waarvoor een hypothecaire inschrijving wordt genomen. “Deze bijdrage, namelijk het registratierecht voor de hypotheek of het hypotheekrecht is asociaal en zou beter worden afgeschaft.” aldus Van Volcem.