Vlaams Parlement

Van Volcem vraagt Homans om huurmarkt te versterken

Snapshot - 8Minister Homans bereidt een conceptnota voor met de krachtlijnen van een nieuwe huurwetgeving in Vlaanderen. “Het is goed dat de minister volop kiest voor een open debat hierover”, zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem. “Het is cruciaal dat we het aanbod aan betaalbare huurwoningen op de private markt vergroten.” Open Vld kan zich vinden in heel wat voorstellen van de minister, maar vraagt inzake sociale huur en inzake discriminatie verder te gaan.

De voorbije dagen raakten enkele voorstellen bekend van Vlaams minister van Wonen, Liesbeth Homans, voor een nieuwe huurwetgeving in Vlaanderen. Ze maakt werk van een conceptnota hierover. Mercedes Van Volcem juicht toe dat de minister een open debat wil houden over de nieuwe huurregels. “Het gaat om een belangrijk thema. Heel wat gezinnen hebben het vandaag moeilijk om een betaalbare huurwoning te vinden, getuige daarvan de lange wachtlijst voor sociale huurwoningen,” zegt Van Volcem. Ze roept de minister daarom op om met open vizier naar het parlement te komen en een parlementair debat hierover alle kansen te geven.

Private huurmarkt versterken

Inhoudelijk kan Van Volcem zich trouwens vinden in de krachtlijnen van de voorstellen. “De minister wil eigenaars-verhuurders extra ondersteunen. Dat is een goede zaak. Willen we het aanbod aan betaalbare huurwoningen vergroten, moeten we in de eerste plaats de private huurmarkt versterken. De overheid kan dit niet alleen.” Van Volcem juicht daarom de voorstellen toe die de eigenaar-verhuurder meer zekerheid geven. “Als we verhuren rendabeler maken, zal het aanbod op de private huurmarkt groter worden en zullen de huurprijzen onder controle blijven. En dat is goed nieuws voor de vele gezinnen die het vandaag moeilijk hebben om een betaalbare huurwoning te vinden;”

Van Volcem juicht ook toe dat de minister zich inschakelt in het beleid van Vlaams energieminister Bart Tommelein om de woningmarkt te vergroenen en energiezuiniger te maken. “Als we onze klimaatdoelstellingen willen halen, moeten we ook de private verhuurders sterker aanmoedigen om te investeren in bijvoorbeeld dubbel gas of zonnepanelen.”

Minder structuren, meer mensen financieren

Toch heeft Van Volcem ook twee bedenkingen. “Niet alleen verhuurders, maar ook sociaal zwakkere huurders moeten we meer ondersteunen. Zoals we dat in welzijn gedaan hebben, moeten we ook in de huurmarkt de stap zetten van de financiering van structuren naar de financiering van mensen. Dat betekent dat we de klemtoon moeten verleggen naar een huurpremie waarmee mensen terecht kunnen op de private huurmarkt,” zegt Van Volcem.

Aanpak discriminatie is nog te vrijblijvend

Daarnaast wil Van Volcem dat er een sterker anti-discriminatiebeleid komt. “De minister wil de verhuurdersbonden middelen geven om zelf initiatieven te nemen om de discriminatie op de huurmarkt  te bestrijden. Dat is een goede stap, maar het is nog te vrijblijvend.” Van Volcem verwijst hiervoor naar het beleid van minister Muyters inzake discriminatie bij dienstenchequebedrijven: de sector heeft zich daar geëngageerd om daadwerkelijke stappen te zetten. “Als we de eigenaars beter ondersteunen mogen we ook van hen verwachten dat ze effectief niet-discrimineren. Discriminatie is immers onaanvaardbaar. Hier vragen we een meer voluntaristische aanpak.”