Bewonersinfo Brugge Groen

Bruggelingen kunnen peter of meter worden van het groen in hun buurt

Bruggelingen met groene vingers kunnen voortaan zelf de touwtjes in handen nemen om het groen in hun buurt te helpen beheren en onderhouden. “We willen onze inwoners de kans geven om peter of meter te worden van een straattuin in hun omgeving”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. “Dat stukje groen zullen ze in samenspraak met de begeleidende ambtenaar zelf onderhouden. Zo dragen de Bruggelingen bij aan de creatie van plaatsen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en buiten kunnen ontspannen in een groen kader.”

Beleidsprogramma

“In het beleidsprogramma engageerde het stadsbestuur zich om Bruggelingen actief in te zetten bij het beheer van de publieke ruimte. Peters en meters voor groenzones passen perfect in die visie. Bovendien betrekken we de buurt bij de invulling en de beleving van de parken. Burgers kunnen zo zelf een plek creëren waar het leuk is om te vertoeven”, legt schepen Mercedes Van Volcem uit.

Verantwoordelijkheid

In de al aangeplante stadstuinen beheer je als peter of meter gewoon het bestaande groen. Voor straattuintjes waar Stad Brugge zelf nog geen beplanting heeft voorzien, krijgt de peter of meter mee inspraak in de gekozen bloemen en planten. Zelfs je eigen groenten telen op openbaar domein is dan mogelijk. Wie peter of meter is, mag maximaal 20 procent van de tuin gebruiken voor eigen gebruik.

Wil je peter of meter worden? Als inwoner van Brugge kan je een of meerdere straattuinen aanvragen via een formulier op de website van Stad Brugge. Zelfs als je hoofdverblijfplaats niet in Brugge is, is een peter- of meterschap mogelijk. Wie samen met de buren wil afspreken om een straattuin te onderhouden, duidt gewoon een contactpersoon aan. Een medewerker van het openbaar domein komt dan langs om de voorwaarden te bespreken. Bij elke straattuin die een peter of meter heeft, zal de stad een merkteken plaatsen.

Wie peter of meter wil worden van een straattuin, kan contact opnemen met straattuinen@brugge.be.