Brugge Nieuws

Agenda gemeenteraad dinsdag 28 februari

Lees hier de agenda van de gemeenteraad van dinsdag 28 februari

Agenda Gemeenteraad 28 februari 2012

AGENDA GEMEENTERAAD 28 FEBRUARI 2012

OPENBARE VERGADERING

Verslaggever : Burgemeester Patrick Moenaert

1        Personeel – lokale politie Brugge – vacatures mobiliteitscyclus 2012-01 – vacantverklaring in het operationeel kader :

–    middenkader : twee plaatsen hoofdinspecteur van politie : één dienstchef financiën en materiële ondersteuning (met mobiliteitsreserve) – één dienstchef functioneel beheerder (gespecialiseerde functie met mobiliteitsreserve)

–    basiskader : zeven plaatsen inspecteur van politie : vier medewerkers team overbrenging, ondersteuning en protectie (met mobiliteitsreserve) – één wijkinspecteur (gespecialiseerde functie met mobiliteitsreserve) – één operator CIC West-Vlaanderen (gespecialiseerde functie met mobiliteitsreserve) – één medewerker motorrijder – verkeerspolitie (gespecialiseerde functie zonder mobiliteitsreserve).

(dossier 107917)

2        Politie – tijdelijke politieverordening betreffende het verkeer en de handhaving van de openbare orde en rust naar aanleiding van de Heilig-Bloedprocessie op donderdag 17 mei 2012.
(dossier 107963)

3        Politie – tijdelijke politieverordening betreffende het verkeer en de handhaving van de openbare orde en rust naar aanleiding van de Ronde van Vlaanderen op zondag 1 april 2012.
(dossier 107961)

4        Mobiliteit – afsluiten van koepelmodule 31005/18/A met module 18 bij het mobiliteitsconvenant d.d. 14 oktober 1996 – kruispunt N31, Expresweg met de Chartreuseweg.
(dossier 108128)

Verslaggever : Schepen Yves Roose

5        Cultuur – gebruiksvoorwaarden cultuurzaal Daverlo – goedkeuring.
(dossier 108142)

6        Straatmeubilair 2012 (aanplakzuilen – hotelaanwijsborden – stadsplanborden) – ontwerp – wijze van gunnen – goedkeuring.
(dossier 107834)

Verslaggever : Schepen Mercedes Van Volcem

7        Toelagen – restauratie Beenhouwersstraat 17 – definitieve toekenning – uitbetaling.
(dossier 107118)

8        Toelagen – restauratie Dampoortstraat 9 – definitieve toekenning – uitbetaling.
(dossier 107536)

9        Toelagen – restauratie Garenmarkt 22-24 – definitieve toekenning – uitbetaling.
(dossier 106234)

10       Toelagen – restauratie Katelijnestraat 51 – definitieve toekenning – uitbetaling.
(dossier 106703)

11       Toelagen – restauratie Katelijnestraat 66 – definitieve toekenning – uitbetaling.
(dossier 106841)

12       Toelagen – restauratie Korte Lane 7 – definitieve toekenning – uitbetaling.
(dossier 107545)

13       Toelagen – restauratie Moerstraat 44 – definitieve toekenning – uitbetaling.
(dossier 107041)

14       Toelagen – restauratie omheiningsmuur en inkomportaal van het pand Komvest 34 – definitieve toekenning – uitbetaling.
(dossier 105670)

15       Toelagen – restauratie poortgebouw Groene Poortdreef – definitieve toekenning – uitbetaling.
(dossier 107504)

16       Toelagen – restauratie Sint-Jorisstraat 8 – definitieve toekenning – uitbetaling.
(dossier 106700)

17       Toelagen – restauratie Zwarteleertouwersstraat 10 – definitieve toekenning – uitbetaling.
(dossier 107097)

18       Toelagen – restauratie Zwarteleertouwersstraat 37 – definitieve toekenning – uitbetaling.
(dossier 106503)

19       Ruimtelijke ordening – sector oost – bouwen van 7 eengezinswoningen, een ondergrondse parking voor 20 wagens en 1 bovengrondse parkeerplaats, gelegen Wantestraat 77, 8310 Brugge, door Robann B.V.B.A., Roeselaarseweg 12 te 8820 Torhout.

1.  Kennisname van de resultaten van het georganiseerd openbaar onderzoek (geen bezwaarschriften ingediend).

2.  Goedkeuring van de rooilijnen, de zaak der wegen en de projectovereenkomst met bankwaarborg.

(dossier 108178)

Verslaggever : Schepen Boudewijn Laloo

20       Financiën – belastingverordening houdende het tarief van de standrechten op de markten – wijziging en aanpassing verordening.
(dossier 107629)

21       Stedelijk onroerend patrimonium – kosteloze verwerving van gronden gelegen verkaveling Karel de Ghelderestraat/Rapaertstraat te Assebroek.
(dossier 103005)

Verslaggever : Schepen Annick Lambrecht

22       Personeel – formatie dienst IDPBW – aanpassing.
(dossier 106946)

23       Personeel – formatie dienst preventie – aanpassing.
(dossier 106943)

24       Personeel – formatie personeelsdienst – aanpassing.
(dossier 107828)

25       Personeel – formatie dienst financiën en dienst informatica – aanpassing.
(dossier 108391)

26       Personeel – loopbaanonderbreking – aanpassingen – rechtspositieregeling voor de personeelsleden van stad Brugge: artikelen 271 – 278 – 286 – 287 – verlofreglement: artikel 27.
(dossier 108303)

27       Personeel – rechtspositieregeling – aanpassing bijlage I (specifieke vereisten bij aanwerving) en bijlage II (specifieke bevorderingsvereisten): hoofdboekhouder en fiscaal deskundige bij de financiële dienst.
(dossier 108221)

28       Personeel – rechtspositieregeling – aanpassing bijlage I (specifieke vereisten bij aanwerving): architect GSA, dossierbehandelaar en ruimtelijk planner bij de dienst ruimtelijke ordening.
(dossier 108217)

29       Personeel – rechtspositieregeling – aanpassing bijlage I (specifieke vereisten bij aanwerving): technisch gegradueerde organisatorische veiligheid bij de musea.
(dossier 108220)

30       Personeel – rechtspositieregeling – aanpassing bijlage I (specifieke vereisten bij aanwerving): tuinconducteur bij de groendienst.
(dossier 108224)

31       Personeel – Woon-werkverkeer – gebruik en opladen elektrische fiets.
(dossier 107702)

32       Personeel – reglement voor de organisatie van de gemeentelijke gemengde brandweerdienst – wijziging artikel 6 – formatie.
(dossier 108076)

Verslaggever : Schepen Hilde Decleer

33       Brandweer – aankoopprogramma voor brandweermateriaal – meerjarenplan 2002-2007 – wijzigen gemeenteraadsbesluiten van 26/11/2001 en 18/12/2007.
(dossier 107781)

34       Stadsgebouwen – saneren van ondergrondse tanks (perceel 2 : lekkende tanks (7 stuks)), diverse stadsgebouwen – verrekening nr. 3: voor bijkomende rapporten, gevraagd door OVAM, en de nog uit te voeren opvolging tot 2013.
(dossier 103729)

Verslaggever : Schepen Martine Matthys

35       Stedelijke kinderdagverblijven – huishoudelijke reglementen – hervaststelling.
(dossier 106842)

36       Diversiteitsdienst – evaluatie 2011 en jaarplan 2012 – goedkeuring.
(dossier 108223)

37       Noord-zuiddienst – evaluatie 2011 en jaarplan 2012 – goedkeuring.
(dossier 108240)

Verslaggever : Schepen Franky Demon

38       Verkiezing van de gemeente- en de provincieraad op 14 oktober 2012 – gebruik van digitaal stemsysteem voor die verkiezingen – aanvaarden van de bruikleen van de apparatuur en de eraan verbonden voorwaarden – goedkeuring.
(dossier 108407)

Voorstellen en interpellaties van raadsleden

39       nog geen interpellaties ingediend

Akten en mededelingen

40       Lokaal overleg kinderopvang – algemene vergaderingen 2011 – kennisname.

(dossier 107710)

41       OCMW – rekening 2010 – goedkeuring door de gouverneur – kennisname.
(dossier 107765)