Brugge

Van Volcem (Open Vld): Cijfers Sociale huisvesting bevestigen verkeerd beleid

43% van de sociale huurders is ouder dan 60 jaar.  “Dit is zo hoog omdat men een sociale huurwoning levenslang toebedeeld krijgt. Mensen worden steeds ouder, dus zal dit nog toenemen. 68% van de sociale huurders, huurt zonder kinderen, terwijl ongeveer 22% van de mensen 1 of 2 kinderen heeft. Ook hier is er een mismatch en dat terwijl er 92 000 wachtenden zijn op de wachtlijst. De Vlaamse Regering moet het sociale huisvestingsbeleid over een andere boeg gooien.” meent Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) die een parlementaire vraag stelde over het profiel van de sociale huurder. “6453 huurders hebben een gezinsinkomen van meer dan 40 000 euro netto belastbaar. Dat is ver boven de inkomensgrenzen, als deze mensen plaats maken voor de mensen op de wachtlijsten, zetten we een grote stap voorwaarts.  Dat is zoveel als het aantal sociale woningen die men op 2 jaar tijd bouwt.” Uit de cijfers blijkt ook dat 84,4% van de huurders Belg is, terwijl 8,9% een niet-EU burger is.

Minister Van den Bossche (Sp.a) moet  tijdelijke huurcontracten invoeren, zodat een evaluatie mogelijk wordt, en we de vraag beter af kunnen stemmen op het aanbod sociale huurwoningen. Zo kunnen we de mensen die jarenlang op wachtlijst staan beter helpen.  Wie zich immers aanzienlijk verbeterd heeft, moet het engagement tonen om zijn sociale woning aan andere meer behoeftigden te laten.

Het gebeurt te vaak dat mensen een te grote woning blijven huren, nadat de kinderen het huis uit zijn.  42% van de mensen die huren zijn alleenstaand, terwijl 68,74% geen kinderen meer ten laste heeft.  In zo’n 30 procent van de gevallen wonen er kinderen in de sociale woning.

aantal gezinsleden aantal kinderen ten laste

0

1

2

3

4

>4

onbekend

1,38%

1,38%

1

42,33%

42,33%

2

21,25%

6,09%

27,33%

3

3,91%

5,17%

3,72%

12,80%

4

0,95%

1,27%

4,68%

1,36%

8,27%

5

0,22%

0,38%

0,70%

2,92%

0,38%

4,61%

6

0,06%

0,09%

0,19%

0,36%

1,32%

0,10%

2,12%

>6

0,02%

0,02%

0,06%

0,11%

0,19%

0,75%

1,16%

68,74%

13,02%

9,35%

4,76%

1,89%

0,85%

 

 

 

De minister gaf te kennen in haar antwoord dat men niet beschikt over gegevens die aantonen dat mensen werken of werkloos zijn. Nochtans wordt de huur aan het inkomen afgetoetst. Het probleem is vooral dat iemand die meer verdient ook meer huur moet betalen in de sociale huisvesting.  Als je dus je werk verliest of stopzet, betaal je een pak minder huur, en heb je quasi geen inkomensverlies. Het loont dus niet om een job te vinden of te behouden. Je kan het de huurders niet kwalijk nemen dat ze niet staan te springen om zich te verbeteren. We moeten af van deze oude vorm van socialisme. Hierdoor ontmoedigt de minister mensen om effectief een job te zoeken en zichzelf uit de armoede te tillen. Ik pleit voor een evaluatie om te onderzoeken hoeveel nieuwe sociale huurders er na 3 jaar nog werken. Nu zijn er reeds 92 000 wachtenden voor een sociale woning. Een aantal onder hen staat jaren in de kou. Door de inkomensgrenzen op te trekken zal dit enkel maar toenemen. De minister moet voor iedereen in dezelfde moeilijke omstandigheden hetzelfde trachten te doen. Dat doet ze niet door de inkomensgrenzen nog te verhogen.” reageert Mercedes Van Volcem (Open Vld).

“Ik roep de minister op om te onderzoeken hoeveel sociale huurders er na 3 jaar sociale huur opnieuw of nog steeds werken? Ik denk dat dergelijke cijfers en onderzoek veel duidelijkheid kunnen brengen over de huisvestingsval. We mogen mensen absoluut niet ontmoedigen om zich te verbeteren doordat het aanlokkelijk is om niet te werken.” verduidelijkt Van Volcem.

“Tegen 2023 moeten er 37.000 nieuwe sociale huurwoningen bijkomen. Men heeft zijn eigen doelstellingen al opgeschoven en nog steeds slaagt de Vlaamse Regering er niet in om voldoende woningen te realiseren volgens haar doelstellingen. En waar zal men de drie miljard euro halen die nodig zijn om het huidig patrimonium van 142 000 woningen te renoveren? De helft van de woningen heeft ofwel geen dakisolatie, geen dubbel glas of geen hoog rendementsverwarming.”

Uit de cijfers blijkt ook dat 84,4% van de huurders over een Belgisch paspoort beschikken, terwijl 8,91% niet-EU residenten zijn.

nationaliteitsgroep

# huurders

 
Belg

116.678

84,40%

EU

4.396

3,18%

Niet EU

12.314

8,91%

Onbekend

4.851

3,51%

Eindtotaal

138.239

100,00%