Brugge

Van Volcem (Open Vld) wil twee fiscale forfaits van 500 euro voor alle werknemers

“Iedere werknemer moet twee fiscaal forfaits van 500 euro toegekend krijgen voor enerzijds restaurantkosten en anderzijds kledijkosten die hij of zij via zijn belastingen kan aftrekken.” Hiermee wil Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) de economie stimuleren en tegelijk minder belastingen realiseren voor werkende mensen. “Zowel  restaurantbezoeken als de aankoop van kledij moet men fiscaal in mindering kunnen brengen tot elk 500 euro. We betalen teveel belastingen. De economische groei zorgt bovendien voor terugverdieneffecten. Er zijn vele voordelen voor de combinatie werken – privé. Bovendien belonen we de mensen die werken en dus bijdrage leveren aan onze samenleving.”

“Ik doe dit voorstel met het oog op het stimuleren van onze lokale economie én met de bedoeling om de koopkracht van consumenten te verhogen.” aldus Van Volcem.

“Op die manier zorg je ook dat werken meer wordt beloond.  Dit komt ook tegemoet aan de combinatie werken-privé. Als je zelf niet moet koken, bespaar je tijd. Bovendien komt deze maatregel ten goede aan de noodlijdende horeca-sector, die tevens zelf een zeer arbeidsintensieve sector is. Er is op vele manieren sprake van een terugverdieneffect.”