Brugge Vlaams Parlement

Ontwikkeling Zeebrugse haven prioritair bij aanleg energie-eiland

Leopold Lippens, de burgemeester van Knokke-Heist, wil zijn kustgemeente uitbreiden in zee. Zijn voorstel is om een brug te bouwen tussen een gepland energie-eiland en zijn gemeente. “Het energie-eiland zal veel geld kosten aan de overheid en de factuur zal bij se mensen opnieuw toenemen. misschien kunnen de plannen van Lippens dit reduceren.” reageert Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld). Lippens is altijd ruimdenkend en visionair. Belangrijker is dat we een goede ontsluiting van de haven van Zeebrugge realiseren. Dit door een kanaal langs de kust en de uitbreiding van de haven in zee mogelijk te maken. De boten worden steeds groter en een ontsluiting via de stad Brugge is onhaalbaar want de bruggen staan nu reeds teveel open.

Zeebrugge is een energiehaven.” Maar het energie eiland mag zeker de ontwikkeling van de haven niet verstoren. 

Het energie-eiland is gepland voor de kust van Wenduine. Dat wil Lippens uitbreiden. Als het groter wordt en meer in de richting van Knokke-Heist ingepland wordt, kan hij zijn gemeente uitbreiden. Naast het energie-eiland wil Lippens een stuk waar een golfterrein, een hotel en een jachthaven kan komen. Dan is er ook de mogelijkheid om een brugverbinding te maken, zodanig dat het eiland bereikbaar is vanuit Knokke-Heist.

Van Volcem vindt dat de haven moet uitbreiden in zee. Zo blijft het een haven waar de grootste schepen kunnen aanmeren. Dit is belangrijker dan een energie eiland !