Brugge 2018

Brugge Brugge 2018

Mercedes Van Volcem, kandidaat-burgemeester wil meer vroege vogels. Ik wil sensibiliseren dat zoveel mogelijk kleuters elke dag naar school gaan en zo vroeg mogelijk.

Met het begin van het schooljaar in aantocht, vestigt Mercedes Van Volcem nog eens de aandacht op het belang van ‘de vroege vogels’ in het kleuteronderwijs. 

Kinderen die naar het kleuteronderwijs gingen, hebben niet enkel minder kans om op latere leeftijd zonder diploma het onderwijs te verlaten. Ze komen ook minder voor in de werkloosheids- en criminaliteitscijfers. Ook vanuit het Vlaams Parlement is Van Volcem dus voorstander voor het aanmoedigen van kleuterparticipatie en zelfs van het invoeren van een schoolplicht vanaf drie jaar (federaal). Gelijke kansen starten aan de start.

Van Volcem: In Brugge zijn er wel informatiebrochures die u zeggen wanneer uw kind rijp is om naar het kleuteronderwijs te gaan, maar ik mis een sterke campagne om ouders aan te moedigen effectief hun kinderen op tijd en op jonge leeftijd naar school te brengen. ‘Ik wil meer vroege vogels zien.Vroege vogels komen op tijd naar school en missen van jongs af aan geen moment in de klas of op de speelplaats. De meeste ouders beseffen het belang van kleuter- en lager onderwijs. Het zijn specifieke groepen bij wie het moeilijker gaat. En net die groepen kunnen het het meest gebruiken.’  

Omdat Van Volcem met Open Vld PLUS onderwijs ziet als het belangrijkste mechanisme voor sociale mobiliteit en gelijkheid van kansen, wil zij graag met een doordachte campagne ‘vroege vogels’ promoten.

  1. Sensibiliseren van de ouders rond het belang van kleuter- en lager onderwijs. We stimuleren ouders om hun kind vanaf 2,5 jaar naar school te laten gaan. Want in het kleuteronderwijs ontwikkelen kinderen taal, sociale vaardigheden en grove en fijne motoriek. Ze doen nieuwe ervaringen op en worden zelfstandiger. Bovendien is het een goede voorbereiding op het lager onderwijs. Wie kleuteronderwijs niet vroeg start (bvb 5 jaar) heef 18 procent minder kansen
  2. Ouders aanmoedigen om hun kind elke dag naar school te sturen. Zo kan hun kind alle activiteiten meemaken, loopt het geen achterstand op en vindt het gemakkelijker zijn plaats in de groep.
  3. Ouders helpen om elke dag op tijd te komen. Dat zorgt voor een goede start van de dag en biedt de nodige structuur. Een goede routine zorgt ervoor dat kinderen op tijd komen en mee blijven met de rest van de klas.
  4. Thuisbetrokkenheid verhogen. De betrokkenheid die ouders thuis tonen, heeft een positieve impact op de ontwikkeling van het kind. De campagne ‘Vroege Vogels’ wil een betere dialoog tussen de ouders en de leerkrachten en tussen de ouders en hun kinderen.

In het programma onderwijs op http:/eennieuwemotorvoorbrugge.be vindt u alle initiatieven en beleidsmaatregelen met betrekking het Brugse onderwijs van Open Vld PLUS.

“Tot mijn 22 ste woonde ik in een sociale woning. Mijn ouders hamerden op studeren en inzet. Mijn politieke strijd is vooruitgang voor iedereen. Sociale mobiliteit is mijn prioriteit. Niet je afkomst maar je toekomst telt. Gelijke kansen vergroten als je gelijk start”

Mercedes Van Volcem
Kandidaat burgemeester

Brugge 2018

Wij willen de verrassing van de verkiezingen zijn

Uit: Het Nieuwsblad/Regionaal: Brugge-Oostkust, Vr. 15 Jun. 2018, Pagina 1
Open VLD Plus heeft haar lijst voor de verkiezingen klaar. Lijsttrekker Mercedes Van Volcem is ambitieus: “Natuurlijk ben ik kandidaat-burgemeester.”

Na zes jaar in de oppositie opnieuw deelnemen aan het bestuur, dat is het doel vande Brugse liberalen. Sterker nog, kopvrouw MercedesVan Volcem gaat voluit voor de burgemeesterssjerp. “Mijn mannelijke concurrenten zeggen dat ik me moet profileren als kandidaat-schepen en niet als kandidaat-burgemeester. Dit is een opmerking van grijze heren van zestig. Ik neem geen genoegen met een bijrol.”

Open VLD Plus – de Plus staat voor onafhankelijke kandidaten als Ann Soete en Sabine Helleputte – wil de verrassing worden vande verkiezingen, en volgens Van Volcem is dat ook verre van onmogelijk. “Er heerst grote ontevredenheid

over het stadsbestuur en de Bruggeling ziet Pol Van Den Driessche (N-VA) niet echt zitten. Ik heb het gevoel dat er vier partijen zijn die straks rond de twintig procent zullen halen.”

“Stemmen op vrouw”

“Het is aan de Bruggeling om te kiezen en ik hoop dat ze mij hun stem geven”, zegt Van Volcem. “Als alle vrouwen een vrouwelijke lijsttrekker steunen, dan krijgt Brugge een vrouwelijke burgemeester.”