Brugge Onderwijs

Onderwijs is de motor van sociale mobiliteit

De scholen waren de afgelopen weken nog gesloten, maar dit belet ons niet het nieuwe schooljaar al voor te bereiden. Met het OCMW Brugge breiden we bijvoorbeeld de onderwijscheques verder uit. Met deze onderwijscheques die automatisch worden toegekend, bereiken we bijna 1500 kwetsbare kinderen en jongeren in Brugge ???

In de verkiezingscampagne van 2018 heeft Open Vld Plus altijd gepleit voor de verdere uitbreiding van het systeem van de onderwijscheques.

We zijn tevreden met deze nieuwe uitbreiding. Onderwijs is de motor van sociale mobiliteit. Onderwijscheques kunnen gezinnen met een laag inkomen een duwtje in de rug geven bij de aankoop van materiaal of de deelname aan schoolactiviteiten. We benadrukken graag dat alle Brugse gezinnen met schoolgaande kinderen, een aanvraag kunnen doen voor de onderwijscheques. Het formulier invullen, loont sowieso. Als je rechthebbend bent, spaar je automatisch een stuk van de onderwijskost van je kind of kinderen uit. 

Schepen van Onderwijs Ann Soete en Schepen Mercedes Van Volcem in koor

Onderwijscheques

Naar school gaan kost geld! Het OCMW Brugge wil kwetsbare gezinnen steunen met onderwijscheques. Onderwijscheques zijn een manier om korting te krijgen op de schoolkosten van je kind(eren). De cheques kunnen gebruikt worden om verplichte schoolkosten te betalen zoals: 

  • schoolreizen en uitstappen binnen de schooltijden;
  • sportdagen en andere activiteiten binnen de schooltijden;
  • verplichte aankoop van schoolboeken, werkmateriaal en turngerief van de school;

Voorwaarden

  • Jouw schoolgaand kind is gedomicilieerd in Brugge.

Daarnaast moet ook aan één van onderstaande voorwaarden voldaan zijn:

  • het schoolgaand kind heeft recht op verhoogde tegemoetkoming
  • het gezin is in collectieve schuldenregeling
  • het gezin is in budgetbeheer met schuld

Voor meer info met betrekking tot de onderwijscheques: https://www.brugge.be/onderwijscheques