Sint-Kruis

Brugge Openbaar domein Sint-Kruis Sint-Kruis

Na dertig jaar eindelijk akkoord over aankoop gronden aan Veltembos

De stad Brugge investeert in de aankoop van 2,8 hectare grond aanpalend aan stedelijk domein Veltembos. Er komt een nieuw park en een nieuwe fietsontsluiting van het gebied. ‘Na dertig jaar is er eindelijk een akkoord’, reageert schepen van Openbaar Domein en Eigendommen Mercedes Van Volcem (Open Vld).

De stad Brugge breidt opnieuw haar groenpatrimonium uit. Een maand na de verwerving van gronden nabij Male, heeft het stadsbestuur beslist om verschillende percelen nabij het Veltembos ter hoogte van Zandtiende aan te kopen. Bedoeling is om op de landbouwgrond een park in te richten en een geboortebos aan te leggen als uitbreiding van het bestaande bos.

Fietsverbinding

‘Een derde voordeel is dat we een afgesloten fietspad nu toegankelijk kunnen maken’, zegt Mercedes Van Volcem. ‘De meerwaarde van deze aankoop voor de bevolking is enorm.’

Behalve het permanent openstellen van de verbinding, zal het stadsbestuur ze ook opwaarderen. ‘Door deze verwerving kunnen we op het traject Collegestraat-Zandtiende-Veltembos een mooi, comfortabel fietspad realiseren en op die manier een missing link in het fietspadennetwerk invullen’, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). ‘Daardoor zal ook de schoolgaande jeugd van het Sint-Andreaslyceum en het Onze-Lieve-Vrouwecollege niet langer de bestaande oude zandpaden moeten trotseren.’

Steevens Park

Dat de gronden ooit openbaar domein zou worden, stond in de sterren geschreven. Maar om de verkoop ook op papier te krijgen, moest het stadsbestuur decennialang geduld uitoefenen. Het dossier sleepte liefst dertig jaar aan.

‘De reden daarvoor is dat de gronden bij verschillende eigenaars zitten, met ook percelen met drie of vier mede-eigenaars’, zegt Van Volcem. De laatste die overtuigd moest worden, was landbouwer Steevens. Hij woont al 75 jaar in de hoeve die deel uitmaakt van de verwerving.

‘Drie middagen hebben we aan tafel gezeten en heb ik het algemeen belang van dit dossier beklemtoond. Na de akte zal hij nog gedurende drie jaar de hoeve in gebruik krijgen.’ Bovendien blijft zijn naam verbonden aan het park, dat Steevens Park gedoopt zal worden. Die naam verwijst naar de familie met wie behalve de landbouwer ook alle andere verkopers een band hebben.

De bedoeling is om, na de realisatie van het park en het fietspad, de hoeve en het bijbehorende terrein opnieuw te verkopen. Dat zou de aankoopprijs voor de gronden voor het fietspad, het park en het geboortebos op zeshonderdduizend euro brengen. ‘We dienen bij de Vlaamse overheid een subsidiedossier in om de helft van dit bedrag te recupereren’, besluit schepen Van Volcem.

Zie ook: https://www.focus-wtv.be/nieuws/brugge-koopt-28-hectare-grond-aan-veltemweg

Sint-Kruis

De Linde (huisnummers 12 en 19): opbraak en heraanleg betonverharding en fundering

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Verkinderen Aannemingen bvba uit Eernegem in opdracht van Stad Brugge. Behoudens onvoorziene omstandigheden vinden de werkzaamheden plaats van 13 tot 30 november 2019.

Voor de opbraak en heraanleg van betonverharding en fundering wordt De Linde ter hoogte van huisnummers 12 en 19 onderbroken. De Linde wordt afgesloten tussen de Doornhut en de Puienbroeklaan. Plaatselijk verkeer is mogelijk tot aan de werkzaamheden. Enkel de opritten van huisnummers 12 – 22 en 13 – 19 zijn tijdelijk niet bereikbaar.

Er is een omleiding voorzien via de Brieversweg.

Tijdens de werkzaamheden kan niemand door. Tijdens het uitdrogen van het beton kunnen voetgangers en fietsers wel door via de groenzone.

Sint-Kruis

Werkzaamheden fietsstraat Leopold Debruynestraat & Driekoningenweg

Behoudens onvoorziene omstandigheden vinden de werkzaamheden voor de aanleg van de fietsstraat in de Leopold Debruynestraat en Driekoningenweg plaats op 12 en 13 september 2019.

Verkeersverloop

In juli kondigden wij de aanleg van de fietsstraat in de Driekoningenweg en Leopold Debruynestraat aan. Voor die heraanleg zal gewerkt worden met een mobiele werkplaats. Plaatselijk verkeer kan door. Tijdens de werkzaamheden geldt er parkeerverbod in beide straten.

Huisvuil

Waar de aannemer werkt, kan de ophaalwagen van het huisvuil mogelijk niet rijden. Plaats in dat geval uw vuilniszakken op de dichtstbijzijnde straathoek waar de ophaaldienst langskomt.

Sint-Kruis

Fortuinstraat: opbraak en herstel betonverharding

Behoudens onvoorziene omstandigheden vinden er in de Fortuinstraat werkzaamheden plaats van 19 tot 30 augustus 2019. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Verkinderen Aannemingen uit Eernegem

Gevolgen

Voor het herstellen van betonverharding in de Fortuinstraat, net voor het kruispunt met de Collegestraat komende van de Maalse Steenweg, wordt de Fortuinstraat in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Plaatselijk verkeer is toegestaan tot aan de werkzaamheden. Er is een plaatselijke omleiding voorzien via Vinkenstraat, Vondelstraat, Collegestraat. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via Maalse Steenweg en Vossensteert.

Voetgangers en fietsers kunnen door via het voetpad.

De bushaltes Zandtiende en O.L.V. College worden niet bediend. Er is een vervanghalte in de Fortuinstraat voor het kruispunt met de Vinkenstraat (Sint-Kruis Zandtiende).

Sint-Kruis

Zuidervaartje: reinigen en herstel riolering

Eerder werden deze werkzaamheden aangekondigd voor de periode van 15 tot 31 augustus 2019. Door een wijziging in de planning van de aannemer zijn de werkzaamheden voorlopig uitgesteld. Ze zullen behoudens onvoorziene omstandigheden plaatsvinden van 16 tot 27 september 2019. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Smet Group uit Dessel.

Gevolgen

Voor het reinigen en herstellen van de riolering wordt het Zuidervaartje onderbroken voor het fiets- en autoverkeer richting Dampoortstraat en Karel van Manderstraat. De andere rijrichting blijft wel toegankelijk. Voor het autoverkeer is er een omleiding via Damse Vaart Zuid, Karel van Manderstraat, Zuidervaartje.

Voor de fietsers is er een omleiding via Dampoortstraat, Paradijsstraat, Sportstraat, Korte Sportstraat en De Tuintjes.

Er geldt een parkeerverbod ter hoogte van de werkzaamheden.