Archief | Sint-Kruis RSS feed for this section

Open Vld Brugge wil elke maand extra gemeenteraad in en over deelgemeente

19 jun

Open Vld Brugge wil meer beleidsaandacht voor de deelgemeenten. Ze vragen het stadsbestuur om extra gemeenteraden te houden in de desbetreffende deelgemeenten.

“Brugge bestaat uit Zeebrugge, Zwankendamme, Lissewege, Dudzele, Koolkerke, Kristus Koning en Brugge centrum, Sint -Pieters en Sint-Jozef, Sint-Andries, Sint-Michiels , Sint-Kruis en Assebroek (14). Elke deelgemeente heeft noden. Veilige fietspaden, proper groen, files, coördinatie van werken, sportinfrastructuur, open ruimtes, woon-en werkplekken, plaats voor kinderen en jeugd, verenigingen met noden.” verduidelijkt Mercedes Van Volcem.

Vandaag is er voor het eerst een volledig berek gewijd aan Zeebrugge op verzoek van  gemeenteraadslid Jean-Marie Deplancke. Het stadsbestuur heeft niet altijd oog voor Zeebrugge. Zeebrugge is het lelijke eendje van de Vlaamse kust, zegt De Plancke. Open Vld wil dat Zeebrugge opnieuw positief wordt. Mensen moeten fier kunnen zijn als ze naast de haven wonen. De haven zorgt voor veel werkgelegenheid. Het is tijd voor een masterplan voor Zeebrugge. “Een mooier, veiliger en gezelliger Zeebrugge”.
Een deelgemeente waar men woont tussen de haven en het prachtige strand. (meer…)

Uiteenzetting stadsprojecten Sint-Kruis

9 jul

Vanavond, maandag 9 juli zal Mercedes Van Volcem een uiteenzetting geven over Brugge, meer bepaald over Sint-Kruis. U bent welkom vanaf 19u30 in de kantine van Jong Male in de Brieversweg. De gespreksavond zal een beeld geven over de toekomstige ontwikkeling van onze stad met focus op wonen, ruimtelijke ordening, groen, open ruimte en mobiliteit.

Van Volcem voorziet ruimte voor sport in Sint-Kruis

8 jul

“Ik draag voetbal in mijn hart en ben blij dat er vier voetbalterreinen bijkomen in de deelgemeente Sint-Kruis”, aldus Schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem. “Brugge is de beste stad om te wonen omdat er ook veel woon-ondersteunende functies zijn, zoals sport en kinderopvang”, zegt de Schepen. “Sport voor de jeugd en in het algemeen, vind ik zeer belangrijk”.

(meer…)

Ankerplaats “Maleveld en Kasteel van Male”.

4 mei

Brugge beschikt sinds kort over een eerste, bij Ministerieel Besluit aangeduide ankerplaats. Op 8 februari 2012 besliste de Vlaamse Regering tot definitieve aanduiding van de ankerplaats “Maleveld en kasteel van Male te Brugge en Damme” omwille van zijn historische-landschappelijke waarde. Het betreft de ruimere omgeving van het Maleveld en het kasteel van Male.

(meer…)

Nieuwe zittribune voor Gemeenschapshuis Sint-Kruis

9 sep

De Stad koopt voor het Gemeenschapshuis in Sint-Kruis een verplaatsbare en opbergbare zittribune. Dit op vraag van verschillende Sint-Kruise verenigingen.

RUP Gulden Kamer

14 dec

De dienst Urbanisatie van de Stad Brugge is momenteel bezig met de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor een uitbreiding van het sportpark Gulden Kamer.  Op 13 december 2011 hield schepen Van Volcem een infovergadering over deze RUP Gulden Kamer .

(meer…)

Ruimte voor sport: bijkomende voetbalvelden in RUP Gulden Kamer

3 nov

In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Brugge werd een behoefte aangetoond van 14 bijkomende voetbalvelden in het Brugse. Hiertoe werden enkele locaties aangeduid ter hoogte van bestaande sportcentra. “Deze locaties hebben momenteel niet de juiste bestemming, waardoor dus herbestemmingen nodig zijn, stelt Van Volcem (schepen van ruimtelijke ordening)”.  Dit gebeurt via gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.

22 RUPS in opmaak

8 okt

Een derde van de 90 bijzondere plannen van aanleg (bpa’s) zijn aan herziening toe. Urbanisatieschepen Mercedes Van Volcem (Open VLD) kreeg van het stadsbestuur groen licht en een jaarlijks bedrag van 100.000 euro ter beschikking om deze klus te klaren. Jaarlijks wordt een aanbesteding uitgeschreven voor de aanstelling van een studiebureau. De opdrachtenlijst is lang, maar we gaan gefaseerd tewerk.  Onze planners zijn echt topexperts en worden aangevuld door externe studiebureau’s zodat ze het vele werk aankunnen. Hier vindt u alvast een overzicht van de 22 RUP’s die de komende jaren worden opgemaakt.

(meer…)

Ruimtelijke ordening voor de mensen

2 okt

Een derde van de 90 bijzondere plannen van aanleg (bpa’s) zijn aan herziening toe. Urbanisatieschepen Mercedes Van Volcem (Open VLD) kreeg van het stadsbestuur groen licht en een jaarlijks bedrag van 100.000 euro ter beschikking om deze klus te klaren. Jaarlijks wordt een aanbesteding uitgeschreven voor de aanstelling van een studiebureau. Tirtel en Grontmij werden al aangesteld. De opdrachtenlijst is lang, maar we gaan gefaseerd tewerk.  Onze planners zijn echt topexperts en worden aangevuld door externe studiebureau’s zodat ze het vele werk aankunnen.

(meer…)