Nieuws Varia

Financiën Brugge goed op orde met Open Vld

Brugge heeft de financiën goed op orde. De provinciehoofdstad bouwde de voorbije jaren zijn uitstaande schuld af tot 863 euro per inwoner in 2010 en zit daarmee flink onder het Vlaams gemiddelde van 1.100 euro. In andere grote steden in de ruime regio oogt het plaatje heel wat minder aantrekkelijk. De Kortrijkzanen en Gentenaars  torsen bijvoorbeeld 2.000 euro schulden. “Open Vld wou geen belastingsverhogingen en we lieten dit inschrijven in de beleidsbrief voor 2007-2013. We hebben actief meegwerkt aan gezonde financiën.” reageert Schepen Van Volcem

Wel verdubbelde de schuld van het OCMW de jongste tien jaar, waardoor voorzichtigheid daar aangeraden blijft. Voor de inwoners is Brugge geen fiscaal paradijs. De grondlasten gingen de laatste jaren nog wat omhoog, maar met 1.600 opcentiemen OV en 6,9 procent aanvullende personenbelasting (APB) ligt het Venetië van het noorden wel in balans met andere grote Vlaamse steden met regionale taken.

Net als alle gemeenten wordt Brugge geconfronteerd met een stijgende personeelskost. Hoewel het aantal ambtenaren de laatste zes jaar gelijk bleef, kosten ze de stad vandaag 15 procent meer. Ook de bijdragen voor OCMW en politie gingen fors de hoogte in. Elke Bruggeling betaalt vandaag 171 euro voor zijn veiligheid, maar dat valt nog mee in vergelijking met de echte grote steden. Zo kost het blauw op straat de Gentenaar per jaar 263 euro en de Antwerpenaar 310 euro.

Open Vld Brugge werkt aan een gezonde stadskas

“Open Vld wou geen belastingsverhogingen en we lieten dit inschrijven in de beleidsbrief voor 2007-2013. Met gelijke aanslagvoeten zijn de inkomsten gestegen, wat aantoont dat Brugge steeds welvarender wordt.” reageert Schepen Van Volcem.

Ook het inkomen van de Bruggeling is van 1994-2008 van alle centrumsteden het meest gestegen.

Er zijn niet meer personeelsleden maar wel is het zo dat de samenleving complexer is geworden en er meet mensen moeten worden aangeworven met een hoog opleidingsniveau om tot een kwalitatieve dienstverlening te kunnen komen.

In de toekomst zullen we moeten waken over de stadskas. Door de vergrijzing zullen de inkomsten dalen, daarom moeten we inzetten op actieve bevolking door hen hier op te leiden, te wonen en ook zicht te geven op werk.

Bovendien moet er mijn inziens meer resultaatgericht worden gewerkt. Waar wil men naar toe en wat wil men bereiken.  Ook de investeringen moeten over meerdere jaren worden gepland en een maximum investeringsbedrag aan leningen moet worden nagestreefd (bv. 17 miljoen euro per jaar). Politie mag gerust wat kosten, als het een politie is die dicht bij de mensen is. Veel blauw op straat zodat mensen zich veilig voelen. Het OCMW krijgt een steeds hoger budget. Ze investeren in veel woonzorgcentra maar ik denk dat dit niet echt een kerntaak is van de overheid.  Er is daar heel veel personeel voor nodig. Nu zijn de helft van de bedden in handen van het ocmw en de helft prive. Wat mij betreft zou ik eerder naar een dertig ocmw en 70 procent prive evolueren. We moeten ook dringend investeren in coördinatie zodat er geen zaken dubbel worden gedaan.

“De uitbreiding met onze partij is goed geweest. Een derde partij zorgt voor meer alertheid in het bestuur. Zo tekenden we niet in op extra Dexia aandelen, we schaften ook gedeeltelijk taks op economische ruimte af en we zorgen voor meer inkomsten in de onroerende voorheffing (van 37 naar 42 miljoen euro ).”

“We moeten elke euro van de stadskas omdraaien voor we ze uitgeven.  We moeten ook een warme samenleving zijn en dat vereist dat we zuinig met de middelen omspringen en niet moeten doen wat de privé kan doen. We moeten ook niet investeren en taken op ons nemen wat anderen beter en efficiënter kunnen.” besluit lijsttrekker Mercedes Van Volcem.