Tag: 2022

Brugge Vlaams Parlement

Veel gedaan in 2022. Brugge bloeit 🌸groeit 🌳 boeit 🔥

Het jaar 2022 is voorbij gevlogen. Als schepen bevoegd voor de financiën en de begroting, het openbaar domein, eigendommen, kerkbesturen, juridische zaken en bestuurszaken in de mooiste stad van Europa was het een druk jaar. Na vier jaar hard werken ten dienste van onze inwoners, hebben we veel gerealiseerd. Dit samen met de collega’s en de vele mensen werkzaam binnen mijn administratie en op de werkvloer. 

Uiteraard wens ik als  schepen van financiën en openbaar domein graag verder te bouwen aan een groene en leefbare publieke ruimte in Brugge en de stadsfinanciën op orde te houden. Stad Brugge had in 2021 een historisch lage schuld en in diverse belangrijke dossiers heb ik gedurende de laatste vier jaar  het verschil kunnen maken: zo kon ik mijn stempel drukken op het dossier rond de aankoop van de site Sint-Andreas (Garenmarkt voor museum Brusk), maar evengoed bij de aankoop van de site Boninvest en de oude stelplaats van De Lijn in Assebroek. Met het verwerven van de Hoeve Steevens hielp ik bij de realisatie van een nieuw park in Brugge en een verkeersveilige omgeving nabij diverse scholen. 

Het terughalen van de Ronde van Vlaanderen naar Brugge maakte veel Bruggelingen blij, maar ook het realiseren van het Katelijnepark in plaats van een betonnen parking kon op veel steun rekenen. Tegenwoordig kan men een gratis uur parkeren onder ‘t Zand onder het motto Shop and Go. Tevens kon ik na lang luisteren de twee grootste voetbalclubs uit onze stad samen aan tafel brengen en verzoenen. 

Het stationsplein krijgt vanaf 2024 een volledige make-over met grote steun van Lydia Peeters. Na lang talmen werden in vier jaar tijd de parking ’t Zand en Ezelstraat uitgebreid wat het winkelen ten goede komt en ook het nutteloos rondjes rijden in de stad op zoek naar een parkeerplaats reduceert. 

Diverse horeca zaken mochten op hun beurt terrassen uitbreiden en de terrastaks in de deelgemeenten werd gehalveerd. 

Uiteindelijk kon ik de doorslag geven om het huis van de Bruggeling aan het station te verlaten (900.000 euro huur per jaar) en ons prachtig pand aan het Minnewater laten herbestemmen tot het huis van en voor de Bruggeling.

Op ieder van deze beslissingen en verwezenlijkingen ben ik toch wel trots. Er is al veel gedaan, maar er is ook nog veel te doen. Ik doe voort!  

Als schepen zet ik elke dag mijn beste beentje voor, met 22 jaar ervaring kan ik meestal goed inschatten wat haalbaar is en wat tot stilstand leidt door conflict. 

Ik zou in 2023 mijn schouders willen zetten onder nog meer groen, parken en bossen en de stad nog leefbaarder en mooier maken met vele bloemen. In 2023 wens ik een mooiere en gezelliger kerstmarkt en wens ik ook dat onze shopping stad vele nieuwe winkels kent en leuke en innovatieve zaken. 

Ik wens van harte dat Brugge verder groeit, bloeit en boeit. Wat vandaag onmogelijk blijkt, is dat morgen misschien niet meer. De mensheid gaat vooruit, omdat sommigen zich dingen voorstellen die voor anderen onhaalbaar en utopisch lijken (dixit, Caroline Pauwels).

Warme en positieve groeten,

Mercedes
Schepen van Financiën, Openbaar domein en Eigendommen   
Vlaams Parlementslid

1. Het pleintjesplan

‘Het Brugse Pleintjesplan’ zag het leven in ons Beleidsprogramma 2019-2024. Daarin werden een aantal actiepunten opgenomen om van Brugge een levendige stad te maken. Veel pleinen in Brugge bestaan vandaag enkel uit steen of parkeerplaatsen en hebben geen terrassen. Brugge puilt uit van de leuke pleintjes, maar die worden vaak te weinig goed benut. Daar wilde ik verandering in brengen. 

Het Huidenvettersplein werd aangepakt omwille van de oneffenheden en putten in het plein. Zo zullen terrassen kunnen uitbreiden en aan comfort winnen. Hiervoor zullen de verhoogde voetpaden langs beide kanten van het plein verdwijnen. Ook zullen de mozaïekkeien herlegd worden. Te midden het plein staat een monumentje dat bewaard zal blijven. Meer openbare verlichting zorgt ervoor dat de horeca-zaken zich er kunnen aansluiten op het 400v net.

De Mallebergplaats kreeg er een gezellig hoekje bij. Door de verbinding tussen de Mallebergstraat naar de Middelburgstraat tot voetgangerszone om te toveren, ontstond er ruimte voor een pleintje. Er werd een boom aangepland en de roodbruin porfieren tegels wezen op het verbod voor doorgaand verkeer. De terrassen van omliggende horeca-zaken zorgen ervoor dat gezelligheid troef is tijdens warme zomeravonden.

Malleberg 2022

De Burg kreeg een nieuwe aanblik doordat ook de laatste restanten van het kunstwerk van de Japanner Toyo Ito werden weggenomen. Nadat eerst het paviljoen plaats moest ruimen, verdween ook de betonnen kuip voor de waterpartij. Ter vervanging plaatsten we een drinkwaterfontein en was er plaats voor 50 groene stoelen! Ook De Burg zélf kreeg een stevig onderhoud.

Het opwaarderen van het Ankerplein in de Katelijnestraat, zorgde voor een positieve impuls aan de omgeving. Er werden nieuwe zitbanken voorzien, alsook meer groen.

Ankerplein 2022

Het Kraanplein was lange tijd een vergeten hoekje in onze mooie stad. Met de heraanleg ervan kreeg het plein opnieuw een volwaardige uitstraling. Het plein is nu stukken gezelliger en aantrekkelijker om te vertoeven. 

Kraanplein 2022

Het Jan Van Eyckplein ligt er opnieuw levendig en prachtig bij met nieuwe bomen in potten en banken. De opfrissing van het plein was nodig. Het ligt namelijk in het centrum van de stad en vele toeristen komen er genieten van het mooie stadszicht, zoals vele kunstenaars er vroeger ook hun gading vonden. Met de heraanleg wilden we deze glorie opnieuw herstellen. Drie nieuwe cortenstalen potten met bomen, nieuwe zitbanken én een uitbreiding van het plein moeten hiervoor zorgen. Het oogt alleszins erg mooi.

2022

In 2020 al kreeg de Eiermarkt een opfrisbeurt. Het gezellig plein net achter de Grote Markt, dat gekend staat voor zijn bruine kroegen en populaire danscafés, moest opnieuw veiligheid en comfort kunnen garanderen. Door de aanwezigheid van veel losse stenen was dit niet langer het geval. Een heraanleg drong zich op. Bewoners en handelaars werden aan de hand van een overlegmoment mee betrokken.

De achterkant van het Stationsplein werd vergroend en bebloemd. De diensten van de stad starten met het klaarleggen van een mengsel van aarde en compost. Na het nivelleren van de bodem kwam de aanplanting door van bloemen en vaste planten. Het resultaat mag er zeker zijn!

De Woensdagmarkt aan het Genthof was een grijze vlakte. Daar wilde ik heel graag verandering in brengen. Met de aanplanting en inrichting van groene zones met bloemen en planten wilde ik het plein ontharden. Met een kleine ingreep konden we een groot effect teweegbrengen. Parkeerplaatsen sneuvelden niet, maar de aanblik voor bewoners en toeristen wijzigde wél.  

Het Zilverpand kreeg in 2003-2004 een grondige renovatie, maar een nieuwe opfrisbeurt drong zich op. De stinkende waterbak werd opgeruimd en maakte plaats voor een mooi terras op het binnenplein. Twee eigentijdse banken en een groenperk maakten het af.

Net zoals vele andere pleintjes kreeg ook het Sint-Jansplein een groene aanblik. Omwille van een archeologische vondst liepen de werkzaamheden wat vertraging op, maar zo geeft Brugge ook een stukje van haar rijke geschiedenis prijs. De groene is er gekomen en zorgt voor een herwaardering van het plein.

Met de bouw van het BMCC beslisten we om ook onmiddellijk omgeving en omliggende straten aan te pakken. Het beursplein werd onder handen genomen om in harmonie te zijn met dit prachtige gebouw. Voorheen telde het beursplein een 80-tal betalende parkeerplaatsen en hobbelige kasseien. Dit wilden we veranderen. Bomen en een groene omkadering kregen de focus tijdens het bouwproces. Naast de groene aanblik werd het plein ook voorzien van nieuw stadsmeubilair en een kunstwerk.

2022

’t Zand werd letterlijk in de bloemetjes gezet. Grote plantvakken vol bloemen rond de platanen, kleinere bomen omring met groen en fietstunnels met bloembakken aan de in- en uitgangen. 2.326 kleurrijke bloemen werden over 104 bloembakken verspreid.

Het Sint-pietersplein, gelegen in de tuinwijk die in 2023 zijn 100-jarige bestaan viert, werd onthard en voorzien van nieuwe bloemrijke plantenperken. Dit gebeurde allemaal in samenspraak met de bewoners. Die gloednieuwe picknicktafel moet van het Sint-Pietersplein een gezellige ontmoetingsplaats maken voor de buurt.

Het Stationsplein in Zeebrugge ter hoogte van de Venetiëstraat werd onthard en voorzien van bloemrijke vaste planten. Het station Zeebrugge krijgt ook een nieuwe elan toegekend als mobipunt. Op de resterende verharding werden er picknicktafels en cortenstaal bloem/zitbanken bijgeplaatst. Ook het stationsplein aan de Baron de Maerelaan werd deels onthard en vergroend.

Komende jaren staan nog meer realisaties op de agenda. Zo wordt het Marktplein in Zeebrugge volledig heraangelegd in 2023. 

In het kader van een stadsvernieuwingsproject zal samen met de Vlaamse Regering ook de omgeving aan de voorkant van het station worden aangepakt. Met een voetgangerstunnel die onder de ring loopt zal aansluiting gevonden worden met de Vesten en het Koning Albert I-park.  Het is een cruciale plaats: niet alleen als ingang van het historisch stadscentrum, maar ook als verbinding tot het prachtige groen van onze stadsvesten. 

Met deze nieuwe invulling van het Stationsplein willen we graag voor voetgangers en fietsers een ononderbroken, veilige aansluiting maken naar de vesten. Daar kunnen ze van het vele groen genieten. Door de realisatie van dit project, maken we de volledige stationsomgeving ter hoogte van de ring meer leefbaar en veiliger voor alle weggebruikers.

2022
2022

Ook de achterkant van het station zal verder onthard worden en aan de Sint-Salvatorskerk, ‘Het Perretje’ in Assebroek en de oude site van De Lijn zullen vernieuwingen plaatsvinden.

2. Brugse parken met groene stoeltjes om te genieten

Brugge telt heel wat parken. Groene plaatsen midden in een stad geven de mogelijkheid tot ontspanning, rust en recreatie. Onder mijn beleid werden groene stoeltjes voorzien in de parken in de Brugse binnenstad. Net zoals in Parijs en New York telt Brugge nu ook stoelen in de stadsparken. Dit project startte in 2019 en werd langzamerhand uitgebreid. Je vindt de stoelen nu in de Brugse Binnenstad, alsook in Park Ter Poele en de Koude Keuken. Op de Burg zijn de stoeltjes zelfs zo geliefd dat ze een volledig jaar blijven staan! 

Naast stoeltjes plaatsten we deze legislatuur over heel de stad 300 picknickbanken in onze parken, maar ook op het strand en de dijk van Zeebrugge.

2022

Deze legislatuur zorgde ik voor de opwaardering van heel wat Brugse parken. We plaatsen over heel de stad 300 picknickbanken, zo ook op het strand en de dijk van Zeebrugge. Ook voor het aanplanten van extra bomen, het voorzien van wandelpaden en het zorgen voor plaatsen van recreatie zorg ik in de Brugse parken. Zo kreeg het Graaf Visartpark er een pop-upbar bij, die uitgebaat wordt door studenten. De paden in het park werden voorzien van nieuwe dolomiet en het speelplein kreeg een volledige opkuisbeurt. 

Het Baron Ruzettepark werd ook voorzien van meer recreatieve mogelijkheden. Zo kreeg het park er een prachtig kunstwerk bij, namelijk de Colonnade van Gijs Van Vaerenbergh dat er na de Triennale bleef staan. Sinds enkele jaren staat er in dit park een publieke barbecue met zicht op het water en in 2022 plaatsten we drie schaaktafels in het park. Liefhebbers van schaken kunnen vanaf nu terecht in het park. Als dit een groot succes blijkt, zullen we nog schaaktafels bijplaatsen in de Brugse parken.

2022

In 2018 fristen we het park Montpellier in Sint-Kruis op met een houten vlonderpad nabij het water, de aanplant van fruitbomen, een touwbrug over een beek en enkele zitbanken. De natuurontwikkeling staat hier centraal. Ook in 2018 werden de werken afgerond aan het speelplein van 1,7 hectare langs de Babbaertstraat. De grote ruimtes werden ingevuld met twee avontuurlijke speelpleinen, een skatemogelijkheid en zitgelegenheid. Aan het speelplein Leon de Foere is vier jaar geleden heraangelegd. De beplanting is gegroeid met wilde planten, nieuwe heesters en bomen. De centrale verdieping met knotwilgen wordt gebruikt als natuurlijke waterberging. Naar aanleiding van de bouw van de ondergrondse parking werd ook het Koning Albert-I park volledig vernieuwd. 

In 2023 zal het Minnewaterpark volledig heraangelegd worden. Na het bouwverlof starten de werken om zo het Cactusfestival en Feest in het Park zonder hinder te laten doorgaan. De opwaardering van het Minnewaterpark wordt gedaan met respect voor het verleden, maar houdt rekening met de toekomst. Zo worden de paden opnieuw waterdoorlatend, komt er een nieuw wandelpad en zullen bezoekers van het park zicht op het water hebben. 

2022

Aan het Veltembos kocht de stad 2,8 hectare aan om een nieuw park te realiseren aan het Veltembos. Het nieuwe Park Steevens in Sint-Kruis werd ontworpen en voorzien van veilige fietspaden voor de omgeving en de nabij gelegen scholen. Een vlonderpad wordt aangebracht naast een zone voor natte natuur. De stad wou deze visie reeds dertig jaar uitvoeren. Als Schepen van Openbaar Domein, Financiën en Eigendommen kon ik het dossier na 30 jaar realiseren.

2022

Het Katelijnepark is een nieuw park in Assebroek. Het is bijna 3 hectare groot en grenst aan het Kanaal Brugge-Gent. Het vorige stadsbestuur plande er een randparking, maar bij het afsluiten van het bestuursakkoord konden we dit punt binnenhalen. Iets om trots op te zijn. In het Katelijnepark komt een natuurspeeltuin en twee picknickzones. Spelen en ravotten zal hier mogelijk zijn in uitdagende natuur. 

2022

De werken aan het Vaartbekepark zitten in de laatste fase. De vaste planten worden in het voorjaar van 2023 nog aangeplant waarna alles kan groeien en bloeien. Finaal kan iedereen in Koolkerke in 2023 genieten van een vernieuwd en uitdagend groen park met een speelzone en vlindertuin met zitruimte.

In de Brugse binnenstad komt een nieuw parkje Stoerhuus (Bleekweide) vlak bij de Langerei, Baliestraat en Julius en Maurits Sabbestraat. De werken hiervoor starten op 9 januari. Er komt een wandelpad, een terras met twee zitbanken en een houten terras uit twee niveaus.

2022
2022

Het Begijnhof kwam in eigendom van de stad. Er werd een ontwerp opgemaakt voor nabestemming van de ommuurde tuin. Eens het Minnewater het Huis van en voor de Bruggeling wordt, zal ook de tuin ontsloten worden. Achter het Minnewater ligt een tuin, namelijk de Tuin van de Bruggeling, die tevens toegankelijk zal worden voor de inwoners van Brugge.

De werken aan het nieuwe wijkpark Ten Boomgaard werden in oktober aangevat. Er zal gedurende anderhalf jaar gewerkt worden tussen Ter Beke en de Dorpsstraat. We voorzien een wijkpark waarin de beek over zo’n 350 meter open gelegd wordt met aandacht voor vlonder- en wandelpaden, een amfitheater, stapstenen over het water en de aanplant van veel extra bomen. Uniek aan dit project is het behoud van een groot deel van de ondergrondse kokers. Ze zullen ingezet worden als groot waterreservoir waaruit de cluster Openbaar Domein water kan tappen voor het begieten van planten en het schoonvegen van de straten. Ook elders in Brugge wordt deze techniek op kleinere schaal al aangelegd zoals in de Bloemenwijk en St.-Annakwartier.

2022

Park Knapen krijgt stilaan vorm. In 2021 werd de bevolking geraadpleegd omtrent dit Kustpark van 8 hectare en werd een ontwerp goedgekeurd. Ondertussen werd begin januari de eerste loods gesloopt. De overige loodsen zullen afgebroken worden in het voorjaar van 2023. De officierswoning en een multifunctionele loods worden gerenoveerd en geïntegreerd in het park. In 2022 werden al wat aanpassingen aan het park doorgevoerd. Zo werd een minipitch geplaatst in samenwerking met de Club Brugge Foundation en werden de bestaande bunkers beschilderd binnen een jongerenproject. We plannen de aanleg van het parklandschap in het najaar van 2023 na de sloop in het voorjaar.

2022

Buurtpark Ter Potterie ging van tuin van het woonzorgcentrum naar een publieke plaats voor inwoners en bezoekers. Een gezellige picknicktafel, speeltoestellen en een bibliotheekkast maken dit groene plekje het bezoeken waard.

Ter hoogte van de grote appartementsgebouw aan de Beekweg lag er een groenzone van 2500m² die voornamelijk bestond uit gazon, qua beleving kon dit beter. Er werd gekozen om deze om te vormen in een Cherry Blossompark naar voorbeeld van gelijkaardige parken over de hele wereld, waar kerselaars volwaardig kunnen uitgroeien en bloeien. Zo werden 20 hoogstammige en meerstammige kerselaars aangeplant. In het gazon werden meer dan 100.000 bloembollen aangeplant die in combinatie met de kerselaars zorgt voor bloemenveld in het voorjaar. Het park wordt dit voorjaar nog voorzien van extra plantenborders met bloeiende heesters en vaste planten om ook in de zomer een fleurige omgeving te creëren. 

Het grootste park van Brugge: De Vesten De wandelpaden op de Brugse Vesten worden vernieuwd. Een budget van 2,5 miljoen euro werd vrijgemaakt om in drie jaar tijd alle dolomietpaden op de Vesten te vernieuwen. De dolomietpaden in het Graaf Visartpark, van de Binnen Smedenvest, Buiten Smedenvest en Buiten Boeverievest zijn reeds vernieuwd. Het revitaliseren van de Vesten was opgenomen in het Brugse beleidsprogramma 2019 – 2024. Met de stad kochten we ook aan de Boninvest een gebouw met het doel dit te slopen om zo een aaneengesloten groene ringstructuur van de Vesten te creëren. We onderzoeken ook hoe we de Gentpoortvest en de Boninvest zullen inrichten om de leefbaarheid te versterken en de omgeving fietsvriendelijker te maken.

In februari 2019 keurde het College de opmaak van een erfgoedbeheerplan voor de beschermde Brugse stadsvesten goed. Aanvullend op deze visie wordt de wens geformuleerd om aanpalende parken en vestingstraten te vergroenen. Dit verhoogt de leefbaarheid van de stad en buffert de Vesten met ruimte voor wandelaars en fietsers. Het zorgt ook voor een verbinding naar de deelgemeenten met in uitbreiding ook het Katelijnepark, Station en Kanaaleiland.

2022

3. Prijzen voor Openbaar Groen

Stad Brugge viel in de prijzen op de finale van de Openbaar Groenawards 2022 van de Vereniging voor Openbaar Groen. Voor de ontharding van de Koning Albert I-laan werd een derde plaats behaald en een eervolle vermelding voor de herinrichting van de voortuin van de school OLVA in Assebroek. Zowel voor bloemengemeente als voor bijenvriendelijke gemeente werd het maximum van drie symbolen behaald. Ook in 2020 werd Brugge reeds verkozen tot bijenvriendelijke gemeente.

2022

4. Bomen, bos en natuur in de stad

Als Schepen van Eigendommen en Openbaar Domein investeerde ik deze legislatuur enorm in het uitbreiden van bossen en aanplanten van bomen. Bomen zijn de paraplu’s en parasols van onze stad. 

In 2020 lanceerde ik het project ‘Ik wil een boom’. Via dit initiatief kunnen inwoners van Brugge een boom aanvragen als blijvend aandenken aan een persoonlijke gebeurtenis. Want elke boom vertelt een verhaal. De eerste twee plantseizoenen werden in totaal 451 aanvragen ingediend (338 voortuinen + 113 openbaar domein). We kunnen toch van een succes spreken. 

2022

Ik investeerde in de uitbreiding van het Beisbroekbos met 22 hectare, waarbij ook het planetenpad opgewaardeerd werd door nieuwe spelprikkels. In het Veltembos kocht de stad een hoeve en 2,8 hectare aan grond, die we omvormen tot een park en bos. Ook mochten we opnieuw schapen verwelkomen in onze binnenstad! Ze grazen op de schapenweide van Hof De Jonghe. Voor Klein Appelmoes maakten we een beleidsplan op want ik wens er graag een natuurreservaat van te maken. 

Samen met Natuurpunt kocht Stad Brugge 27,9 ha aan natuurgebieden op in Lissewege, Koolkerke en Dudzele en in 2022 kochten we ook 26,18 ha grond in de Rode Dopheide. De stad kocht ook 27 ha open gebied in Male waarvan 7 ha bos. 

Vorig jaar rondden we ook de aankoop van een administratief gebouw en garagestelplaats af gelegen aan de Boninvest, en ook in 2019 kochten we de oude stelplaats van De Lijn in Assebroek. De Stad wil door deze strategische aankopen streven naar een maximaal kwalitatief openbaar domein in functie van het verhogen van de leefbaarheid en het beperken van mobiliteitsbewegingen. In Male kochten we Hoeve Steevens en 27 ha open ruimte. Na onderhandelingen met drie partijen en vrijgave van de gronden door twee landbouwers kon ik ook het sportpark De Gulden Kamer met 2 ha uitbreiden. 

In de deelgemeenten Sint-Andries, Koolkerke en Dudzele investeerden we in drie natuurgebieden samen goed voor 32,64 ha.

Eerder verwierf Stad Brugge al 6,3 ha grond aan het gebied Sint-Pietersplas. Deze strategische verwerving biedt mogelijkheden om dit gebied op een evenwichtige manier te laten groeien tot een recreatief domein. In samenwerking met een studiebureau werd reeds een masterplan opgemaakt. 

Sint-Pietersplas:

2022

Brugge is een stad waar bomen en natuur centraal staan. Deze legislatuur zet ik hier enorm op in: de stad telde vorig jaar al 72.000 bomen extra sinds 2019. Zo heb ik de ambitie om op het Brugse openbaar domein ieder jaar meer dan 300 bomen aan te planten. Door dit plan konden reeds meer dan 1.000 hoogstammige bomen aangeplant worden sinds 2019. In 2022 hebben we 387 stuks geplant. Ook in 2023 voorzien we de aanplant van enkele honderden bijkomende bomen. Daarnaast planten we ieder jaar een geboortebos aan. Langs de Pastoriestraat in Sint-Andries werden in 2020 80 extra zomereiken aangeplant. Onder mijn beleid werd ook het initiatief “ik wil een boom” ingevoerd. Hierbij kan iedereen die het wenst een boom in de voortuin laten planten door de stad. Ook de Bruggelingen zijn erg enthousiast over dit initiatief want er werden reeds 298 bomen in Brugse voortuinen geplant. 

5. Straattuinen en gevelplanten

Ook voerde ik deze legislatuur de mogelijkheid tot het aanvragen van een gevelplant in. Brugse inwoners kunnen een gevelplant aanvragen, die stadsmedewerkers komen planten. 457 gevels kleurden groener door dit initiatief. Als bewoner kun je er ook voor kiezen peter of meter te worden van een straattuintje. Al 71 peters en meters onderhouden hun eigen stukje openbaar domein. Bruggelingen kunnen sedert deze legislatuur ook een gevelbank aanvragen. Een zitbank die tegen de gevel geplaatst wordt en waar een babbeltje altijd mogelijk is. Er werden al 118 gevelbanken geplaatst. Via deze initiatieven fleur ik samen met de inwoners de Brugse straten op.

6. Kerstbomen

Heel wat handelaars maakten ook dit jaar van de levering van kerstbomen gebruik om hun gevel mee aan te kleden. Dit zorgt voor een uitgesproken sfeer op ons Brugs openbaar domein. Maar ook op diverse andere locaties in de Stad maken handelaars werk van een sfeervolle kerstgevel. 

In totaal leverden we dit jaar meer dan 450 kerstbomen af bij onze handelaars!

2022

7. Brugge bloeit

Brugge is deze legislatuur meer dan ooit een bloeiende stad. De kleurenpracht van de vele bloemen zorgt zowel bij de inwoners als de bezoekers van onze stad voor een glimlach. Het zorgt voor kleur en hoop. Als Schepen van Openbaar Domein investeer ik in het kleine geluk dat bloemen brengen, door het planten van bloembollen, het zetten van bloembakken, het hangen van hanging baskets en nog veel meer. Uniek is dat de bloemen die op openbare pleinen en in wisselperken geplant wordt, voor 90% in eigen beheer gekweekt wordt in de serres van openbaar domein. 

In 2022 hebben we 454.600 bloembollen aangeplant, die in de lente voor kleur zullen zorgen. We zetten enorm in op bloembollen die ieder jaar opnieuw bloeien: zo komen er steeds meer bloemen in Brugge. Vergeleken met het eerste jaar waarin we bloembollen aangeplant hebben, is de bloemenpracht enkel groter geworden. In totaal zijn deze legislatuur in Brugge al 2.021.063 bloembollen aangeplant!

2022

Ieder jaar worden 267 bloembakken aan de bruggen in de binnenstad en aan de Canadabrug in Christus-Koning voorzien van éénjarige planten, die in de kwekerij van het Openbaar Domein opgekweekt worden. Midden mei worden deze aan de bruggen opgehangen. Ook over de drie fietstunnels op het Zand zijn 104 antracieten bloembakken verdeeld. Via verschillende combinaties van éénjarige planten ontstaat hier een kleurrijk beeld voor de vele fietsers.

Ik investeerde in hanging baskets aan lantaarnpalen. In Zeebrugge, Lissewege, Sint-Kruis en op het Stationsplein in het centrum kwamen er 74 manden rond de lantaarnpalen. In het centrum op onder andere de Markt, de Burg, ’t Zand en het Jan Van Eyckplein werden maar liefst 284 hanging baskets opgehangen aan de openbare verlichting. Combinaties van eigengekweekte éénjarigen in hanging baskets fleuren de stad op.

2022

Verspreid over het Brugse grondgebied investeerden we in 55 bloementorens, die rijkelijk beplant zijn met éénjarigen. Op diverse plaatsen in het Centrum zijn deze bloementorens terug te vinden, zoals aan de Gentpoort (2), de Ezelpoort (4) en de Magdalenakerk (2). Ook de deelgemeenten worden door bloementorens opgefleurd. In Dudzele zijn ze te vinden op het Dorpsplein en aan het kruispunt Sint-Lenaardstraat (3).

In Lissewege staan er aan het kruispunt tussen de Zeebruggelaan met de Stationsstraat, aan de kerk “Onder de Toren” (4) en langs ’t Lisseweegs Vaartje kun je er 2 tegenkomen. Zwankendamme heeft er vijf, waaronder aan de kerk langs de Lisseweegse Steenweg en de parking Wulfsberge. In Zeebrugge zijn bloementorens te vinden bij de kerk van Stella Maris (2), bij de Sint-Donaakerk (2) en aan de Kustlaan met het kruispunt van de Rederskaai (2). In Koolkerke staan 4 bloementorens op het Arendsplein en in Sint-Jozef staan er 4 op het Sint-Jozefsplein. Ook in Sint-Pieters staan twee bloementorens aan CC De Dijk en aan de kerk.

In de deelgemeenten werden 25 ooievaarsnesten geplaatst vol éénjarige, fleurige bloemen.

2022

De stad investeerde ook in mooie bloempotten in cortenstaal. Er werden 16 bloempotten geplaatst in de Katelijnestraat, drie grote bloempotten op het Jan Van Eyckplein en twee potten in het Zilverpand. In de winkelstraten waaronder de Noordzandstraat en de Smedenstraat werden 40 bloempotten verdeeld. Ze werden met meerstammige bomen en éénjarige planten beplant. Ook in de deelgemeentes werden bloempotten geplaatst: op het Tijdok kwamen 12 potten en in Lissewege plaatsten we er 18. In de Langestraat, in het Zilverpand en op het Jan van Eyckplein, Sint-Jansplein en Sint-Maartensplein werden diverse cortenstaal bloemzitbanken geplaatst.

In het Astridpark in het centrum wordt er 154 m² wisselperken voorzien van de gepaste combinaties van meer dan 3.000 éénjarigen. Op ’t Zand en op diverse kleinere publieke plaatsen wordt 71 m² wisselperken voorzien van 2.080 éénjarigen. In iedere deelgemeente zijn ook wisselperken te vinden: in totaal zijn hier 840 m² wisselperken of 20.418 éénjarigen. Deze legislatuur zetten we ook extra in op de bebloeming van ronde punten, onder andere de Unesco-rotonde is zo’n 240 m² groot en wordt jaarlijks voorzien van 6.333 éénjarigen. Op de rotondes in Sint-Michiels aan de Koningin Astridlaan/Koning Albertlaan en de Koning Albertlaan/Jagersstraat worden 3.805 éénjarigen geplant op 150 m². 

Deze legislatuur zorgde ik er ook voor dat je zonder vergunning een bloempot op de stoep kunt zetten. Er moet wel rekening gehouden worden met een doorgang van 1 meter.

De bebloemingsactie, een initiatief voor buurten en buurtcomités, heeft als doel de buurten op te fleuren en het contact tussen buurtbewoners te versterken. In 2022 mochten we 102.255 hangpelargoniums en petunia’s over 206 buurtcomités verdelen.

2022

8. Waterrobuuste wijken

Omdat wegenwerken vaak voor (verkeers)hinder zorgen, worden ze niet altijd door iedereen gesmaakt. Nochtans zijn werkzaamheden aan onze wegen van groot belang voor de veiligheid in onze stad. Als schepen van publieke ruimte draag ik veiligheid heel hoog in het vaandel. Naast een groot aantal kleine ingrepen, voerde ik ook een aantal grondige werkzaamheden door.

Gescheiden rioleringsstelsel koppelden we ook aan wegeniswerken. Een gescheiden rioleringsstelsel betekent een afscheiding van het afvalwater en het propere regenwater. Die laatste krijgt op deze manier nog de kans om ter plaatse in de bodem in te sijpelen en de grondwaterreserves opnieuw aan te vullen. Het afvalwater wordt op zijn beurt weer naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie getransporteerd. Bij alle wegenwerken wordt gecontroleerd of er reeds sprake is van een gescheiden rioleringsstelsel. Mocht dit nog niet het geval zijn, voeren we ook dit uit.

2022

De Bloemenwijk, een grote wijk in Assebroek en dicht bij de binnenstad, krijgt een volledige heraanleg. De bestaande riolering en de bestrating waren dringend aan vernieuwing toe. Met een leefbare, groene, veilige en duurzame visie geven we de Bloemenwijk een nieuwe uitstraling. De werken zijn op 5 september 2022 gestart en worden behoudens onvoorziene omstandigheden tegen het eind van 2023 afgerond. 

Op maandag 26 september 2022 gingen de werkzaamheden in Wijk Blijmare, de wijk achter de gevangenis, van start. De wijk krijgt een volledige, noodzakelijke heraanleg. We vernieuwen in totaal 3,2 km openbare weg, planten 153 bomen aan en investeren 4 miljoen euro. De werkzaamheden zijn nodig. Na een routinecontrole bleek dat de riolering in slechte staat is. Dit is een wijk uit de jaren 1960 en sindsdien werden hier weinig instandhoudingswerkzaamheden uitgevoerd. Het einde van de werken is voorzien eind 2023. 

De heraanleg van het Dampoortkwartier ging op 8 augustus 2022 van start. De riolering enerzijds, maar ook het wegdek en het voetpad anderzijds waren dringend aan vernieuwing toe. Met inspraak van de bewoners stak ook het idee voor een wandel- en belevingsroute de kop op. De voorbereidende nutswerkzaamheden zijn ondertussen afgerond en de wegwerkzaamheden vatten aan. Deze zullen gefaseerd verlopen. Behoudens onvoorziene omstandigheden, voorziet aannemer de afronding van de werken nog voor het einde van 2023.

De heraanleg van de Nieuwe Sint-Annadreef en omliggende straten is een vereiste om een veilige, duurzame en leefbare wijk te creëren. De huidige riolering werd in de jaren ‘60 aangelegd en vertoont tal van gebreken. Ook de bovenbouw (wegenis en voetpaden) is gedegradeerd. In 12 fasen wordt deze wijk heraangelegd. De eerste fase is op 16 juni 2022 van start gegaan. 

De riolering wordt in de Heesterlaan en Heidelaan gelijktijdig met de heraanleg geplaatst. In de andere straat zal de rioolrenovatie pas na het heraanleggen van de straten gebeuren, via een speciale techniek waardoor de straat niet opgebroken hoeft te worden (koustechniek/relining). Via deze techniek kunnen de bomen maximaal behouden worden. De bestaande bomen zijn allesbepalend voor het karakter van de wijk. Het behoud hiervan staat voorop. Voor de bovenbouw gebruiken we materialen die de ondergrond zo weinig mogelijks schaden. 

Het rioleringsstelsel is dringend aan vernieuwing toe. De volledige straat zal een gescheiden rioleringsstelsel krijgen. Het gescheiden stelsel zorgt voor minder overstromingsgevaar bij hevige regenval, aangezien het hemelwater in een andere riolering opgevangen wordt dan het afvalwater. Het eindresultaat van deze werkzaamheden moet de Sint-Pieterskerklaan tot een aangename groene leefstraat maken. Veel groen maakt een straat mooi, leefbaar en gezond. Daarnaast is het ook een handige manier om wateroverlast te voorkomen, aangezien planten en bomen veel water ophouden. We zetten zeker in op een maximalisatie van het groen, bijvoorbeeld door alle onnodige verharding tussen het voetpad en de rijweg te verwijderen.

Ook de Sint-Jorisstraat, Vlamingstraat en Vlamingdam werden vernieuwd. We realiseren er een mooie, veilige, groene en rustigere straat met minder bussen. Het einde van de werkzaamheden is voorzien eind september 2023.

Heraanleg van het Sint-AnnapleinJoost De Damhoudersstraat en Korte Sint-Annastraat. De inrichting van het Sint-Annaplein voldeed niet meer aan de huidige normen van duurzaam openbaar domein, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Daarom kwamen rioleringswerken en een nieuwe bovenbouw voor deze straten. De werken zijn ingrijpend maar het Sint-Annaplein is één van het mooiste pleintje met kerkje van onze stad. Deze plek moet dan ook de aanleg krijgen die ze verdient. We pakken meteen ook de Joost de Damhouderstraat en de Korte Sint-Annastraat aan. 

Ook in de Bossuytlaan en omliggende straten werkten we de heraanleg van de straten en een pleintje in 2022 af. We hielden rekening met ontharding, vergroening en vooral ook verkeersveiligheid. Daarnaast ben ik zeer tevreden dat we in de Bossuytlaan de kasseien en bomen hebben kunnen behouden.

2022

De Prins Leopoldstraat, de verbindingsweg tussen de Maalse Steenweg en de Moerkerkse Steenweg, was dringend aan vernieuwing toe. Ook de vernieuwing van de riolering was dringend, na meerdere schadegevallen op de hoofdriolering. Naast het scheiden van het rioleringsstelsel en het vernieuwen van het wegdek, zorgde ik ook voor voldoende groen én vernieuwing van de openbare verlichting. 

In 2023 voorzien we ook de heraanleg van de Filips de Goedelaan, Zeger van Malestraat en de Karel de Stoutelaan. In de Binnenstad komen de Julius en Maurits Sabbestraat en Van Leeg tot Zand nog aan de beurt. 

9. Voetpadenplan: budget x 3

Om een veilig wandelverkeer te garanderen en organiseren, moeten de voetpaden in goede staat zijn. Ook in de deelgemeenten is dit van belang. Om die reden maakten we een voetpadenplan op en investeert de Stad driemaal zoveel in voetpaden in de deelgemeenten. Anderzijds wilde ik onze handelaars een steun bieden na een moeilijke corona-periode door ook voetpaden te verbreden waardoor de terrassen uitgebreid konden worden. Dit deden we voor: Carlito’s, Van Mullem, Oude Vismijn op de Vismarkt, De Reisduif,  Pigeons,  de Schilder, Groot Vlaenderen, Bistro 44,  den Optimist, en nog vele anderen. 

In Ten Boomgaard werd de huidige toestand volledig uitgebroken, maar identiek heraangelegd. 

In de Diksmuidse Heerweg worden waterdoorlaatbare opritten aangelegd. Er wordt geïnvesteerd in meer waterinfiltratie maar ook in meer groen in de straat. Dit zal zorgen voor een kleurrijke en natuurlijke aanblik van het straatbeeld.

In Assebroek en Sint-Kruis  kwam een heraanleg van wel 5 voetpadzones: Akkerstraat, Wiedauwbos, Keizerstraat, Altenastraat en ’t Veld. De Akkerstraat, Keizerstraat, Altenastraat en ’t Veld kregen daarenboven een aangepast openbare ver’led’de lichtinrichting.

In de Akkerstraat pakten we de voetpaden aan maar er kwam ook een heraanleg van de plantvakken en de parkeerstroken. De inrichting van de Akkerstraat voldeed niet meer aan de normen van een duurzame omgeving. Een heraanleg drong zich dus op. Ook bufferzones om oppervlaktewater op te vangen werden geïntegreerd in de plantvakken die veel groter worden aangelegd. Daarbij worden 12 extra bomen aangeplant, voor een betere leefbaarheid in de straat. We kozen voor rode esdoorn en sierpeer in de Akkerstraat en de zijstraat Keizerstraat.

Voor de Keizerstraat deden we hetzelfde: plantvakken en parkeerstroken aanpassen en het voetpad vernieuwen. Opnieuw kozen we voor een totale vernieuwing om een duurzame oplossing te bieden aan de buurt. De kwaliteit van de woonomgeving wordt hiermee verbeterd: we creëren zo een groener en des te mooier straatbeeld. 

De Altenastraat kende ook een verouderd wegdek in slechte staat. We kiezen keer op keer voor de meest duurzame oplossing. In deze buurt is dat een volledige heraanleg. We maken van de gelegenheid gebruik om ook een klimaatbestendiger ontwerp naar voor te schuiven waar we ons wapenen tegen hevige regenval en een betere waterinfiltratie. 

In ’t Veld barstten de bomen uit hun voegen in de te kleine plantvakken. De wortels van de bomen duwden de tegels van de voetpaden naar boven. Zowel de voetpaden, plantvakken als parkeerstroken werden volledig hertekend in de straat én er kwamen nieuwe bomen.

In Wiedauwbos lag de focus op de voetpaden. 

De Scharphoutstraat te Lissewege werd vernieuwd. Zowel het asfalt als het voetpad kreeg een frisse aanblik.  

In 2021 investeerden we al in de Ronsaardbekestraat (tot aan de Kerk) en in de Koolkerksesteenweg werd al in 2021 gestart  (nu komt fase 1 en 2 voetpaden en groenzones van Brugse Steenweg naar Leon De Foerestraat), maar in 2022 zetten we dit verder tot de Graaf de Meulenaerestraat (fase 3 en 4). 

Ook de Ter Looigemweg krijgt nieuwe voetpaden in Sint-Jozef met heraanplant van bomen. Ook een deeltje van de Pannebekestraat werd in 2021 hersteld maar daar onderzoeken we een volledige heraanleg in 2023.

Op Sint-Pieters werd in 2022 de Slachthuisstraat volledig vernieuwd en een gedeelte van de Sint-Pieterszuidstraat, maar ook een groot stuk van de Sint-Pietersnoordstraat en de Rond den Heerdstraat

2022

Ook in 2023 staan verschillende vernieuwingen op de agenda.

Dit jaar vatten we ook werkzaamheden aan in de Rustenburgwijk. Door de wortels van de bomen in de straat, steken de bestaande voetpaden op, wat voor een moeilijke doorgang voor voetgangers zorgt. Op vraag van de buurtbewoners leggen we de voetpaden hernieuwd aan. Deze heraanleg omvat de Kannunik Declosstraat, de Karel Mestdaghstraat, de Hendrik Waelputstraat en de Sint-Pietersstatiedreef (tussen de huisnummers 1 en 23). Niet enkel de voetpaden, maar ook de greppels en boordstenen worden vernieuwd.

In Koolkerke wordt de Vaartbekeweg en Kapelstuk onder handen genomen. De voetpaden in de Karel de Ledeganckstraat komen ook dit jaar aan de beurt.

10. Kopenhagenplan en veilige fietspaden

Brugge wordt steeds meer een fietsstad. De voorbije jaren investeerden we al fors, maar nu doen we daar nog een schepje bovenop. De komende jaren zullen we meer dan vijf miljoen euro uitgeven om in het onderhoud en de verdere uitbouw van onze fietsinfrastructuur te voorzien.

Dat we werk maken van de ambitie richting een comfortabele en veilige fietsinfrastructuur is geen nieuwtje. In 2020 maakte onze de stad nog deel uit van het Europees Project ‘Handshake’. Dit project bracht 14 Europese steden samen om kennis en expertise te delen over fietsbeleid en fietsinfrastructuur. 

Met het Kopenhagenplan van de Vlaamse Regering krijgt onze stad zelfs financiële steun voor het nastreven van onze ambitie. 37 dossiers werden ingediend.

2022

Voor het verbeteren aan de bovenlokale functionele fietsroutes gaat het om een zestal dossiers. Van de Houtkaai, van het kruispuntvlak aan de Waggelwaterstraat tot het kruispunt aan de Scheepsdalelaan, had ik graag een fietsstraat gemaakt. 

Ook de fietspaden in de Filips De Goedelaan zullen een ontwikkeling doormaken. Ter verbetering van de F31 in Sint-Pieters, ter hoogte van het kruispunt Paul de Halleux en de chicane Zeveneke, zal de fietsinfrastructuur verbreed worden. In Zeebrugge wordt de Evendijk West (2023) onder handen genomen en ook het fietspad langs de Torhoutse Steenweg, tussen de Koning Leopold III-laan en de Expresweg, komt aan bod (2024). Het toekomstig Kustpark, Kazerne Knapen, krijgt op zijn beurt in 2024 een geheel nieuw fietspad. 

Ook buiten het functionele fietsroutenetwerk zijn investeringen op til. Fietspaden in de Dampoortstraat (2023) en aan het Zuidervaartje (2023) in Sint-Kruis, De Leopold I-laan (2023) in Sint-Andries, de KnotwilgenlaanIepenlaanEikenlaanMeiboomlaanRodebeukendreefTer LuchtTer ZaleSint-Hubertuslaan en Hogeweg (2023) worden allen heraangelegd. In 2024 zijn ook de Jan BreydellaanPeter BenoitlaanPieter de ConincklaanHovenierslanden en Molenwallen aan de beurt. Ook de Komvest in de binnenstad zal als fietstraat ingericht worden. Verder staat ook nog de heraanleg van de Zuiderakker in Sint-Kruis, de inrichting van de Leopold Debruynestraat – Driekoningenweg én het invoeren van een zonale reglementering ‘fietsstraat’ in Christus-Koning op de planning!

Nieuwe fietspaden komen er door de oude stelplaats van site De Lijn in Assebroek, het Kerkebeekpad, de Moerkerkse steenweg en richting de toekomstige fietsersbrug over Kolverstraat F31.

De veiligheid van fietsoversteken en -doorsteken dient ten allen tijde maximaal gehouden te worden. Daarom koos ik ervoor om de fietsoversteek op de Abdijenroute (vanaf 2022) in Assebroek, op het Kerkebeekpad (uitvoering vanaf 2023) in Sint-Michiels en de fietsdoorsteek Veldstraat (vanaf 2022) te verbeteren. 

Ten slotte zijn niet alle aanpassing even ingrijpend. Van onderstaande fietspaden wordt vooral de toplaag vernieuwd.

In 2022 ging het over het fietspad langs de Sint-Pietersmolenstraat tussen de Blankenbergse Steenweg en de Gentweg, de vaartdijkstraat, de rotonde Daverlostraat, het fietspad op de Koningin Astridlaan in Sint-Michiels en de lange vesting. 

Voor 2023 staan Hoeve De Grendel in Koolkerke nog op het programma, alsook de Cornelis Everaardstraat, het Gandhiplein in Sint-Jozef, de Moerkerkse Steenweg, het Peellaertplein, de Bevrijdingslaan en het dolomiet tussen de Gentpoort en Kruispoort.

11. De Ronde van Vlaanderen

In 2023 komt de Ronde Van Vlaanderen opnieuw naar Brugge. In 2017 mocht Antwerpen de fakkel van ons overnemen. Vanaf 2019 startte ik gesprekken met de organisator wat uiteindelijk resulteerde in een alternerende start tussen Brugge en Antwerpen.

2022

12. Groene speelplaatsen

Daar waar het kan kies ik ervoor om te ontharden om zoveel mogelijk water te laten doorsijpelen in de grond. Diverse Brugse pleintjes waren volledig verhard, maar door groenzones aan te brengen maken we de omslag. Het ontharden zorgt dat bij hevige regenval geen plassen blijven staan. Het water heeft nu de mogelijkheid om snel in de bodem te dringen. Elke vierkante meter telt!

Bij het aanpakken van speelplaatsen zag ik de mogelijkheid om tegelijk ook te ontharden. Op die manier sla je twee vliegen in één klap. Diverse speelplaatsen gingen al op de schop. 

Basisschool‘Context’ in Sint-Kruis heeft ervoor gekozen om zich mee te engageren in het onthardingsverhaal. Zowel directie als leerlingen wensen de speelplaats te ontharden, een groene invulling te geven en deze ruimte open te stellen. Ik was hier onmiddellijk voor te vinden.

2022

Bij OLVA Assebroek toverden we de voortuin om tot een ware ontmoetingsplaats voor studenten, maar ook voor omwonenden. Deze groene ruimte nodigt uit tot ontmoeting, om even op adem te komen, te ontspannen en te genieten. Het is een plaats waar jong en oud even kan onthaasten in de frisse buitenlucht. Op die manier draagt deze omgeving in Assebroek bij aan een betere leefbaarheid van de Brugse deelgemeente.

2022

Voor het vergroenen van speelplaatsen zijn vele scholen vragende partij. Het verbaast dan ook niet dat ik vorig jaar 14 buitenklassen heb gerealiseerd op ons openbaar domein. Scholen kunnen dan hier dan terecht met hun klasjes. De stoelen ruimden plaats voor zitstammetjes. Ook in de school in Dudzele kreeg men zitstammetjes. Heerlijk toch. 

Stedelijke basisschool De Triangel in Sint-Michiels krijgt er twee semi-groene speelzones bij. Met het aanleggen van de speelzones, ondersteunen we de school waar het nodig is: om kinderen de zuurstof te geven om te kunnen opgroeien tot sterke tieners en uiteindelijk volwassenen. Op die manier krijgen ze letterlijk extra ademruimte. Ook in stedelijke basisschool De Ganzenveer genieten ze ondertussen van de ontharde speelruimte en nieuwe speeltoestellen!

De kleuters uit SBS De Geluksvogel speelden tijdens de speeltijd op een oud speeltoestel en op een versleten rubbervloer. Een vernieuwing van de speelplaats was dringend nodig. We hebben 64 m² onthard en maakten een groene speelzone met natuurlijke speelelementen. 

We zetten bij deze ontharde speelzones volledig in op natuurlijke beleving. Alle speelelementen zijn gemaakt uit natuurlijke materialen: schors, boomstammen, stapschijven en struiken. Daarnaast zijn deze materialen ook allemaal afkomstig van bomen binnen de Cluster Openbaar Domein. Zo bekomen we een korte, maar duurzame keten.

2022

In de stedelijke basisschool Ter Poorten in Lissewege ontharden we 150m² van de speelplaats. Die zone vullen we in met gazon aangevuld met 4 fruitbomen deze zullen zorgen voor mooie lentebloesems en voor educatief materiaal over fruit. We voorzien ook nog een aantal haagjes om gezellige hoekjes te maken. Ook voorzien we 10 plantvakjes met gevelplanten om zo de gevel van het schoolgebouw deels te vergroenen. 

Tijdens deze werken creëren we ook een nieuwe zandbak van 50m² en wordt gemaakt van liggende boomstammen.

13. Openbaar domein in al haar facetten

Hierboven konden jullie lezen over tal van realisaties op ons openbaar domein, van vergroening van straten tot het herinrichten van pleintjes. Het openbaar domein beperkt zich echter niet tot enkel deze zaken. Speelpleintjes,  sportpleinen en hondenloopweiden. Er is deze legislatuur écht al veel gebeurd.

2022

Vorig jaar werd het grootste speelplein in de Gaarlemstraat aangepakt. Een verhoging van de speelwaarde voor jong en oud werd bekomen door een groot combinatietoestel, ruimte om te petanquen en te basketten, een kleine skateruimte en aandacht voor meer groen en bomen.

Het speelterrein Binnenhof werd in 2020 aangepakt. Het mocht een nieuw speelplein, picknickbanken en nieuwe aanplantingen met kruiden, planten en struiken verwelkomen. Dit alles maakt het Binnenhof opnieuw gezelliger. 

Het speelpleintje in Paalbos tegenaan de straat Ter Lo in Assebroek is toe aan vernieuwing. Zowat alle speeltoestellen vertonen gebreken en in het voorjaar 2023 maken we er werk van. Na een onlinebevraging werd een voorontwerp opgemaakt en finaal een aannemer aangesteld.

De speelruimte wordt met uitzondering van de kruipbuis in de bestaande heuvel volledig vernieuwd. De bestaande zandbak wordt verwijderd en vervangen door een speelzone met houtmulch als valdempende ondergrond. We mikken daarbij op een natuurlijke aanleg in een natuurlijke omgeving. De nieuwe speeltoestellen zijn hoofdzakelijk gemaakt uit hout waardoor de constructies heel goed passen in de bosrijke omgeving. Er worden in totaal 9 speeltoestellen geplaatst; een dubbele schommel, een veertje, een dubbele wip, een evenwichtsparcours, een houten klimtoren, een draaimolen, een korfschommel, een taludglijbaan en een peuterschommel. 2 nieuwe picknicktafels houden rekening met mensen met een beperking.

Na twee decennia woonontwikkeling werd de resterende open ruimte aangelegd als een nieuw buurtpark in de Maaike Kerrebroekstraat te Assebroek. De ligging aan een waterloop zorgt soms nog voor een hoog waterpeil. Daarom werd een verdiepte zitruimte gecreëerd waar het water gecontroleerd kan overstromen. Nieuwe paden in uitgewassen beton met zitbanken en hoogstambomen zullen deze ruimte de komende jaren het nodige groene uitzicht bieden.

2022

De werken aan het Vaartbekepark in Koolkerke zitten in de laatste fase. De vaste planten worden in het voorjaar 23 nog aangeplant waarna alles kan groeien en bloeien. De werken kenden een moeilijk verloop door de uitvoering van de betonpaden. Finaal kan iedereen in Koolkerke in 2023 genieten van een vernieuwd en uitdagend groen park. Ook aan het Koning Astridpark kwam er een prachtig speelplein in de binnenstad.

De bestaande speeltoestellen op het speelplein in de Ganzenstraat waren versleten en niet meer veilig. De ene monumentale beuk moest ook dringend beschermd worden om verder aftakelen tegen te gaan. Rond de beuk werd een grote, ronde zitbank gebouwd. 

Ook openden we speelpark Babbaertstraat. Het bevat een groot trapveld, basketbalveld, zandvlakte voor beachvolley/badminton en een aparte speeltuin voor -6 jarigen en +6 jarigen.

De Stad heeft op dit ogenblik een vijftal hondenloopweides, incl. het strand in Zeebrugge, waar honden vrij kunnen rondlopen. Afgelopen jaar werd een terrein langs de Doornstraat in het domein Beisbroek ingericht. De Stad heeft de ambitie om in elke deelgemeente één hondenweide aan te leggen. We plannen nog een weide in Zwankendamme in 2023. 

In 2022 plaatsten we op 2 locaties petanquevelden, namelijk langs de Edgard de Smedtplantsoen en de Calvariebergstraat. Ook voor de komende jaren wordt gewerkt aan de uitbreiding van dit aanbod, maar enkel indien hiervoor een expliciete vraag komt vanuit de buurt. In het totaal spreken we over 241 petanquevelden op Brugs grondgebied.

Jong Male kreeg een kunstgrasveld en het sportpark De Gulden Kamer breidde uit met 2 ha, daar zullen we nog een herinrichting voorzien. 

Op diverse plaatsen in de stad kwamen er ook nieuwe drinkwaterfonteinen. In totaal plaatsten we er negen nieuwe.

Ook wat nieuwe parkeerplaatsen betreft, leverde de stad een inspanning. De randparking in de Louis Coiseaukaai voor wagens werd gerealiseerd en de vrachtwagenparking werd op een andere plaats gerealiseerd zodat het voor de inwoners van Sint-Jozef ook leefbaar werd. De parking aan het Waggelwater werd tevens ook volledig gerealiseerd.

De parking Het Zand werd een grote shop and go parking waarbij men één uur gratis kan parkeren (behoudens Pcard). Bovendien werd de ondergrondse parking met 635 plaatsen uitgebreid. De parking telt nu bijna 1.900 parkeerplaatsen. Het doel hiervan is om de auto’s bovengronds zoveel mogelijk weg te houden. 

Ook de parking in de Ezelstraat mocht 144 nieuwe parkeerplaatsen verwelkomen. Winkelen in de Ezelstraat zal hierdoor worden versterkt. 

Met de realisatie van het nieuw Beursgebouw creëerden we ook 124 nieuwe, ondergrondse parkeerplaatsen. 

14. De dorstigen laven: drinkwaterfonteintjes

In 2020 vond in ons land een merkwaardige hittegolf plaats. De hittegolf hield dertien dagen aan en negen daarvan vielen onder de categorie ‘Tropisch’ met ruim 30 graden celsius. In Brugge schakelden we snel door drinkwaterfonteinen te voorzien verspreid over de stad. Tijdens zo’n hittegolf is elke vorm van verfrissing welkom, maar ook nu kan men er gerust zijn of haar drinkbeker of -fles vullen. 

De drinkwaterfonteinen komen uit Italië en zijn ook esthetisch heel mooi. De eerste fonteinen waren te vinden op het Simon Stevinplein, aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk, aan de Gentpoort en op de Burg. Daarna volgden nog vijf plaatsen: op de Vismarkt, in het Minnewaterpark, aan de Ezelpoort, de Kruispoort en de Smedenpoort. Uiteraard mogen ook huisdieren van de drinkwaterfonteinen gebruik maken. In totaal installeerden we er negen!

2022

15. Brugge breekt uit en zet in op ontharding

Inzetten op vergroening heeft een positieve impact op de leefbaarheid in onze stad. Inzetten op ontharden voorspelt diezelfde positieve impact. Daarom maak ik ook hier een belangrijk punt van in mijn visie. 

De afgelopen drie jaar onthardden we al meer dan 9.600 m². Ieder jaar doen we beter dan het jaar voordien. Vooral in 2022 staken we een tandje bij en klokten we af op 6.640 m². Deze trend zullen we de komende jaren voortzetten. In 2023 plannen we zelfs om 18.500 m² (!) verharding om te zetten in groen. Bijkomend kan er nog eens 22.500 m² bijgevoegd worden wanneer de werkzaamheden aan Park Knapen, de markt van Zeebrugge en de Lisseweegse Steenweg uitgevoerd zijn. Ik streef ernaar om tegen 2024 minstens 20.000 m² verharding om te zetten tot groenzone. Voorlopig zitten we goed op schema. 

  • 2019: 475 m² onthard
  • 2020: 850 m² onthard
  • 2021: 1.675 m² onthard
  • 2022: 6.640 m² onthard
  • 2023 : 18.500 m² + 22.500 m² aan ontharding staat op de planning

Waar werd precies onthard in 2019, 2020, 2021 en 2022? In de Binnenstad gaat het over een totale oppervlakte van 585 m². Maar ook de deelgemeentes werden niet vergeten. In Sint-Kruis gaat het over 2.395 m² ontharding, in Assebroek over 685 m² en in Sint-Michiels 679 m². Sint-AndriesKoolkerkeLissewege en Dudzele tekenen voor respectievelijk 28 m², 100 m², 210 m² en 85 m². In ZwankendammeSint-Pieters en Sint-Jozef gaat het over respectievelijk 181 m², 636 m² en 235 m² ontharding. Tot slot onthardden we in Zeebrugge het Stationsplein Strandwijk en Stationsplein Stationswijk, samen goed voor 480 m². 

We grijpen alle kansen aan om verharde gebieden om te toveren tot groene zones. Daarbij zijn ook verschillende acties opgezet om inwoners van Brugge te betrekken, zoals ‘BreekUit’, ‘Ik wil een boom’ of het aanvragen van een straattuin/gevelplant. In 2023 steken we nog een tandje bij, vanaf de lente zal in de Scheepsdaelelaan, de Zandstraat, het Gaston Roelandtsplein, op het Stationsplein en op veel meer plaatsen al heel wat groen te zien zijn.

2022

16. Operatie ‘Verledding Brugge’

In 2020 engageerde Fluvius zich om tegen 2030 alle openbare verlichting over te schakelen naar led-verlichting. Deze omschakeling is sinds het hoog oplopen van energiefacturen zeer essentieel gebleken. Led-verlichting werkt slechts op de helft van het vermogen van een klassiek toestel. Het energieverbruik ligt dus zo’n 60 procent lager. Daarenboven kunnen led-lichten ook slim aangestuurd worden. Gradueel dimmen, aansturen per straat of volgverlichting met aanwezigheidsdetectie behoren allemaal tot de mogelijkheden. Een belangrijke stap dus in de richting van energiezuinige en duurzame verlichting. 

In de Brugse binnenstad is reeds 69,11% van alle straatverlichting verled. Wanneer we werken uitvoeren in de Brugse straten, zorgen we er ook steeds voor dat led-toestellen geïnstalleerd worden.

Alle straatlampen in de Brugse binnenstad brandden voorheen vanaf het invallen van de duisternis tot de ochtendschemering op volle kracht. Dit is niet meer het geval. Tussen 23.30 uur s’ avonds en 5.30 uur ’s morgens branden de straatlichten nog op 50 %. Op die manier kunnen we besparen op energie, maar boeten we niet in aan veiligheid. 

Ook voor de deelgemeenten ging ik samen met Fluvius in gesprek om te onderzoeken welk brandregime het meest geschikt is. Op de invalswegen en gevoelige wijken zullen de lichten blijven branden. In andere straten zal tussen 23.00 uur (uur eerder dan voorheen) en 05.00 uur de lichten gedoofd worden met uitzondering van vrijdag en zaterdag.

2022

Ik blijf mij verder inzetten voor een leefbaar Brugge, een Brugge waar iedereen bloeit, groeit en boeit. Dat al jouw dromen mogen uitkomen 💙

Mercedes

Brugge

Wat investeert Vlaamse Regering in West-Vlaamse wegeninfrastructuur in 2022?

De investeringen die het Agentschap Wegen en Verkeer doet in 2022 in de gemeenten zijn definitief vastgesteld. Dit betreft het Geïntegreerd InvesteringsProgramma (GIP).

Onderstaand vind je een handig overzicht van de investeringen die vastliggen in deze West-Vlaamse gemeentes.