Tag: 2023

Brugge

Studie fietsbrug R30 ter hoogte van station

In het Geïntegreerd investeringsprogramma 2023 voorziet de Vlaamse Regering 300.000 euro budget voor een studie rond de uitvoering van een fietsbrug over de R30 ter hoogte van het station. De studie heeft betrekking op het project ‘Wegwerken van onveilige situaties op de R30 gecombineerd met de herinrichting van de stationsomgeving kant centrum Brugge’. De aanbestedingsprocedure voor de werken is momenteel lopend.

Meer informatie over de gunning van de studie en de uitvoering van de werkzaamheden is nog niet beschikbaar.

Vind hier mijn vragen en het antwoord van de minister over de studie fietsbrug R30 ter hoogte van station:

Brugge

Ook in 2023 Vlaamse investeringen in mobiliteit en openbare werken in Brugge

BRUGGE – Het geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) voor 2023 is afgewerkt: hierin bundelt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters de investeringen die ze in 2023 plant. Voor Stad Brugge staan er heel wat verschillende Vlaamse investeringen in infrastructuur- en mobiliteitsprojecten gepland.

Investeringen in Brugge

Door regelmatig overleg tussen Stad Brugge en de Vlaamse Overheid zijn enkele belangrijke Brugse projecten opgenomen in het geïntegreerd investeringsprogramma 2023. De belangrijkste projecten voor Brugge zijn:

  • Project R30 stationsomgeving: het wegwerken van onveilige situaties op de R30 en het herinrichten van de Brugse stationsomgeving. Eind november werd dit goedgekeurd in de gemeenteraad. Met de eerste schijf van de middelen die nodig zijn om dit dossier te kunnen opstarten, kunnen we volgend jaar echt aan de slag!
  • 1.000.000 euro voor de start van fase 1 van de werkzaamheden aan de Steenbruggebrug en voor de noodzakelijke onteigeningen om de rechttrekking van de bocht van het kanaal te realiseren. Ook voor de realtisatie van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug (3.100.000 euro) is budget voorzien.
  • Voor het complex project voor de nieuwe zeesluis in Zeebrugge wordt voorlopig een totaalbudget van zo’n 24.222.000 euro ingeschreven
  • Studiebudget van zo’n 300.000 euro voor verschillende verkeersstudies in het noorden van Brugge
  • 600.000 euro voor de studie van het volgend wegvak in de aanpak van de R30: onderzoek van het segment tussen de tunnel onder ‘t Zand en de Bloedput. Als schepen van Openbaar Domein ijver ik al jaren om deze zone aan te pakken, de enige plaats in onze binnenstad waar een drukke ringweg kruist.
  • Een budget van 150.000 euro is voorzien voor een studie voor de concrete aanpak van het kruispunt Spoorwegstraat aan de nieuwe groeiende scholencampussen in Sint-Michiels

Goede samenwerking met verkeersveiligheid en duurzaamheid centraal

Duurzaamheid en fiets- en verkeersveiligheid staan hoog op de agenda zowel bij de Vlaamse overheid en Vlaams minister Lydia Peeters, als bij Stad Brugge. Dit zorgt voor een goede samenwerking tussen beide, waarbij veel duurzame, verkeersveilige projecten opgezet kunnen worden.