Tag: 2050

Vlaams Parlement

Bijna 15.000 sociale woningen voldoen niet aan dakisolatienorm of hebben enkele beglazing

Bijna 15.000 sociale woningen in Vlaanderen hebben ontoereikende dakisolatie of enkele beglazing. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open VLD) heeft opgevraagd bij minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA). Van Volcem noemt de cijfers zelf “onrustwekkend”. “Een overheid zou zelf het voorbeeld moeten geven om daadwerkelijk een versnelling in de renovatie van het Vlaams woonpatrimonium te bewerkstelligen”, aldus Van Volcem.

BRON: HLN

Van alle geïnventariseerde sociale woningen in Vlaanderen blijken er 4.637 woningen niet te voldoen aan de dakisolatienorm. Die norm bepaalt dat alle zelfstandige woningen in Vlaanderen over de nodige dakisolatie moeten beschikken. Het zijn volgens de gegevens van minister Diependaele vooral eengezinswoningen die niet voldoen aan de norm. Ontoereikende dakisolatie betekent automatisch energieverlies en verhoogde energiekosten.

Daarnaast zijn er bijna 10.000 sociale woningen, 9.862 om precies te zijn, die deels of overwegend enkele beglazing hebben. Ook daar is meteen sprake van warmteverlies, hoger energieverbruik en dus hogere energiekosten.

“Verontrustende situatie”

Open VLD-parlementslid Mercedes Van Volcem spreekt van een “verontrustende situatie”. Die situatie legt volgens haar ook “een zware last op de schouders van de sociale huurders, die al in moeilijke tijden verkeren en geconfronteerd worden met hoge energiekosten”.

Van Volcem doet een oproep om de betrokken woningen snel te renoveren en dringt er bij minister Diependaele op aan een versnelling hoger te schakelen.

De Open VLD-politica wijst er daarbij ook op dat een op de vijf sociale woningen nog een EPC-label van D of lager heeft. Een versnelde aanpak is daarom nodig, meent de Brugse. “De verouderde staat van ons sociaal woonpatrimonium in Vlaanderen vraagt om een actief renovatiepad. Het is van cruciaal belang dat we hier snel stappen ondernemen om onze huurders te voorzien van kwalitatieve, energiezuinige woningen die tegelijkertijd bijdragen aan het behalen van onze klimaatdoelstellingen tegen 2050.”

“Bewust eenzijdige” interpretatie

Volgens Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele interpreteert Van Volcem de cijfers “bewust eenzijdig”. “Wanneer we ons sociaal patrimonium bekijken, stellen we vast dat we ver vooruit lopen op de reguliere woningmarkt. Maar liefst 53 procent van onze sociale woningen hebben EPC label A of B, tegenover 28 procent voor diezelfde labels op de private woonmarkt. Spreken van verouderd en een verontrustende situatie, is dan ook manifest onwaar”, reageert Diependaele.

Nog volgens Diependaele hanteert Vlaanderen net een “versnelde en overkoepelende aanpak” om het woningpark tegen 2050 op EPC label A te krijgen. Er is daarbij ook een aanzienlijk budget uitgetrokken om ingrijpende renovaties te financieren en Vlaanderen mikt met het Aster project ook op 395.000 zonnepanelen op sociale woningen.

Brugge

Brugge: hoe een stad zonder fossiele brandstoffen verwarmen

BRUGGE – Stad Brugge heeft haar warmtezoneringskaart klaar. Het gaat om een wegwijzer om alle gebouwen in de stad tegen 2050 zonder fossiele brandstoffen te verwarmen. De kaart kadert in het warmtezoneringsplan van de stad, die zo snel mogelijk af wil van alle fossiele brandstoffen.

Bijna de helft van de CO2-uitstoot op het Brugse grondgebied ontstaat door het verwarmen van gebouwen met fossiele brandstoffen. Om daarvan af te geraken liet de stad met financiële steun van Europa via het Interreg-project SHIFFT een gedetailleerde warmtezoneringskaart van de stad opmaken.

Groter warmtenet

Een studiebureau becijferde op wetenschappelijke manier tot op wijk- of straatniveau welke van de drie fossielvrije concepten het goedkoopste zal zijn in 2050. Uit de studie blijkt dat vooral een warmtenet en verwarmen met een warmtepomp de meest aangewezen oplossingen zijn. 

“We doen met onze stad enorme inspanningen om fossiele brandstoffen te bannen en de CO2-uitstoot te verminderen. De warmtezoneringskaart toont aan dat een nog groter warmtenet de verstandigste keuze is voor de lange termijn voor een stad zoals de onze vol met beschermde historische gebouwen. Zo kunnen we lokaal een groot verschil maken voor de klimaatdoelstellingen. Duurzaam verwarmen is een grote stap vooruit voor Brugge”, aldus Van Volcem.

 Duurzame verwarming

Bijna de helft van de CO2-uitstoot op het Brugs grondgebied wordt veroorzaakt door de verwarming van gebouwen. De haalbaarheidsstudie vormt de eerste stap naar een gedetailleerde gasloze warmtezoneringskaart die als basis zal dienen om zoveel mogelijk duurzame verwarming in Brugge te realiseren, zowel in de binnenstad als in de stadsrand.

Omwille van economische redenen en de specifieke context van de binnenstad, komen een groot aantal duurzame verwarmingstechnieken niet in aanmerking. Het aansluiten van de historische stadsgebouwen in de binnenstad op een bestaand of een nieuw warmtenet biedt veel voordelen.


Korte tijdspanne grote stappen

De technologie van warmtenetten is al decennialang een bewezen technologie in binnen- en buitenland. Bovendien kunnen er verschillende gebouwen in een korte tijdspanne aangesloten worden zodat grote stappen gezet worden op het vlak van de klimaatdoelstellingen.

Een warmtenet vervoert warmte meestal als heet water in sterk geïsoleerde buizen van een of meerdere warmtebronnen naar afnamepunten die zich tot vele kilometers ver kunnen bevinden.
“Brugge was een van de pioniers in België op het vlak van warmtenetten met de komst van het warmtenet van IVBO in 1985 dat warmte van de afvalverbranding levert aan het ziekenhuis AZ Sint-Jan, een aantal OCMW-gebouwen, de gevangenis, enkele bedrijven en binnenkort ook particuliere woningen”, sluit Van Volcem af.