Brugge

Natuurbeheerplan Foreest én nieuw natuurpark van 5 ha!

BRUGGE – Gisteren werd het natuurbeheerplan en de plannen voor natuurontwikkeling van een akker in Foreest aan de buurtbewoners voorgesteld. Bekijk de plannen voor het natuurbeheerplan en de inrichting van de akker hier.

Natuurbeheerplan Foreest

We werken een natuurbeheerplan voor het stadsdomein Foreest uit, wat het draaiboek zal worden voor het toekomstig beheer van het domein. Zo’n natuurbeheerplan zorgt ervoor dat de stad meer subsidies kan ontvangen voor de natuurgebieden.

Wat staat centraal in het natuurbeheerplan?

  • Behoud van Foreest als wandel- en ontspanningsgebied
  • De oude boomgaard herstellen en na een aantal jaar hier schapenbegrazing integreren
  • Een infobord met informatie over de historische achtergrond van de locatie langs de Oude Sint-Annadreef
  • Behouden van elementen met erfgoedwaarde in de bossen van Foreest zoals de dreven en monumentale bomen.
  • Terugdringen van invasieve exoten op een boomgerichte, geleidelijke manier

Van akker tot natuurpark met heischraal grasland en wandellus

Het gebied van 5 hectare groot werd voordien als akkergrond ingericht. Om de natuur te herstellen, plannen we een nieuwe inrichting. We stellen heischraal grasland met overgangen naar omgevende bospercelen voor, wat zal aansluiten bij de nabije heideterreinen. Het beheer hiervan gebeurt door schapenbegrazing. We plannen om 8.835 m² aan bosgoed aan te planten, alsook 14 fruitbomen in de boomgaard langs de Doornstraat.

We maken een groene ontmoetingsplek met wandellus, zitbanken en drie houten brugjes. Om de plaats aantrekkelijk te maken voor bezoekers komen fietsbeugels en parkeerplaatsen in waterdoorlatende betonstenen.

Benieuwd hoe het er zal uitzien? Bekijk de prachtige 3D-beelden: