Brugge

Vlaanderen investeert in asweger langs de N31 in Brugge

BRUGGE – Vlaanderen investeert in de plaatsing van één asweger langs de N31. Een goede zaak voor vrachtwagenchauffeurs om boetes voor overbelading te vermijden.

Aswegers worden gebruikt om te controleren of de asbelasting van een vrachtwagen niet te zwaar is. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten en kunnen ook worden gebruikt voor rijdend verkeer. Door de asbelasting en het totale gewicht te wegen, kunnen chauffeurs boetes voor overschrijding van de aslast of overbelading vermijden.

De minister trekt in het definitieve GIP 1,5 miljoen euro uit voor de plaatsing van één asweger langs de N31 ter hoogte van kilometerpunt 9.7 (kant richting E40). De aanbestedingsprocedure van de werken zal plaatsvinden in het najaar van 2023. Aangezien de op- en afrit al zijn uitgevoerd, zullen de werken voornamelijk naast de N31 gebeuren, wat de verkeershinder beperkt. Zodra het weeghuisje en de weeginfrastructuur geplaatst en getest zijn, kan men de asweger operationeel innemen. Dit kan binnen 1 maand gebeuren als alles voorspoedig verloopt.

Lees hierover mijn vraag en het antwoord van de minister: