Brugge

Goedkeuring definitief investeringsprogramma MOW: verschillende investeringen in Brugge !

BRUGGE – Minister Lydia Peeters werkt reeds enkele jaren samen met haar administratie van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken aan een “geïntegreerd investeringsprogramma” (GIP). Het definitieve programma van investeringen door de verschillende entiteiten die deel uitmaken van het departement, zoals de Vlaamse Waterweg, De Lijn, AWV, Maritieme Dienstverlening en Kust, is bekendgemaakt aan de commissie openbare werken en mobiliteit van het Vlaamse Parlement. Als lid van deze commissie ben ik verheugd dat er ook veel investeringen in Brugge gepland staan en de minister middelen vrijmaakt voor belangrijke projecten in de stad Brugge waar ik schepen ben van zowel Openbare Werken als Financiën.

Ik ben verheugd om te zien dat de goede verstandhouding met minister Peeters en het overleg tussen de administraties loont. Telkens opnieuw bewijzen we dat we goede partners zijn, die elkaar versterken.

Belangrijkste investeringen in Brugge:

Er wordt in verschillende projecten geïnvesteerd:

  • Het project rond het wegwerken van onveilige situaties op de R30 in combinatie met de herinrichting van de stationsomgeving. Hiervoor voorziet de minister een eerste schijf van 16.700.000 euro. “Dit is een cruciale stap voor dit dossier. Met deze eerste schijf van de benodigde middelen voor de uitvoering, kunnen we volgend jaar al aan de slag!”
  • Een fietsersbrug over de R30 waarbij een investering van 300.000 euro voorzien is (door AWV).
  • Voor de Steenbruggebrug is een reservebudget van 1 miljoen euro voorzien. Aangezien de vergunning nog niet klaar is, zullen de werken niet starten voor 2024. Daarnaast is een bedrag van 2,5 miljoen euro effectief voorzien, alsook 2,6 miljoen euro in reserve voor de onteigeningen. Voor de heropbouw is een budget van 7,8 miljoen euro voorzien op het effectieve budget.
  • Voor de renovatie van de uitwateringskokers op het afleidingskanaal Leie en Leopoldkanaal is er 1,3 miljoen euro voorzien
  • Voor de studie van de herbouw van de Krakelebrug is 1 miljoen euro voorzien
  • Voor de nieuwe zeesluis in Zeebrugge is momenteel een totaalbudget van zo’n 24.172.000 euro voorzien. Daarnaast ook 8 miljoen euro voor de instandhouding van de haveninfrastructuur en 1.1171 miljoen euro voor de instandhouding van de Pierre Vandammesluis.

Investeringen in verschillende studies:

Ook in de toekomst zijn financiële middelen voorzien voor verschillende studies die normaal in de loop van 2023 opgestart zullen worden.

  • Studiebudget voor diverse verkeersstudies in het noorden van Brugge. 300.000 euro is voorzien voor het opstarten van een project-MER-studie voor de ‘NX-Oost’. Dit is een haalbaarheidsonderzoek dat bekijkt of de geplande NX verder doorgetrokken kan worden onder de Vandammesluis.
  • 600.000 euro voor de studie van een wegvak in de aanpak van de R30 (het segment tussen de tunnel onder ‘t Zand en de Bloedput). “Ik ijver er al jaren voor om deze zone aan te pakken, het is de enige plaats waar een drukke ringweg de Brugse binnenstad doorkruist. Ik ben dan ook blij dat het onderzoek omtrent concrete mogelijkheden daar volgend jaar kan opstarten.”
  • Een budget van 150.000 euro is voorzien voor een studie van de concrete aanpak van het kruispunt Spoorwegstraat (door de toename van nieuwe scholen in Sint-Michiels).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.