Tag: bijenvriendelijke gemeente

Brugge

Brugge eerste stad in Vlaanderen met bijenburchten op het Openbaar Domein!

twee bijenburchten openbaar domein brugge

BRUGGE – Ter ere van de week van de bij, waarbij Stad Brugge als gastheer optreedt, plaatsen we twee bijenburchten op het Brugse openbaar domein. Hiermee erkennen we het belang van voldoende geschikte nestgelegenheid voor bijen in het landschap. Zowel op de Kinderboerderij, als in Beisbroek, zullen medewerkers van Openbaar Domein een bijenburcht aanleggen.

Bijenburchten op het openbaar domein

We realiseren een bijenburcht door het aanleggen van open, zanderige grond met daarbij een zanderige talud, die bestaat uit schuine en verticale wanden en zo de geschikte nestgelegenheid is voor verschillende soorten ondergronds nestelende bijen. Door het variëren met stronken, dakpannen en stengels is de burcht ook een geschikte plaats voor bovengronds nestelende bijen.

Belang van bijen

Bij beide bijenburchten zullen we een informatiepaneel voorzien, waarin we het belang van solitaire bijen en het nut van nestgelegenheid benadrukken. Als gastheer van de “Week van de bij” in mei ’23 neemt Stad Brugge hiermee het initiatief, want momenteel heeft nog geen enkele andere Vlaamse stad een bijenburcht op het openbaar domein. In 2020 en 2022 werd Brugge al uitgeroepen tot bijenvriendelijke stad. Met de aanleg van deze twee bijenburchten op het openbaar domein zetten we deze trend verder !

Brugge

Het Brugs openbaar domein valt in de prijzen: Van Volcem maakt Brugge tot bijenvriendelijke stad én gemeente in bloei #openbaargroenawards2022

Brugge – Op 15 december 2022 werden door de Vereniging Voor Openbaar Groen prijzen uitgereikt aan steden en gemeentes, die het voorbije jaar projecten realiseerden, die een voorbeeld kunnen zijn voor anderen. Stad Brugge viel met heel wat projecten in de prijzen. Brugge is bij de Openbaar Groen Awards uitgekozen tot bijenvriendelijke stad én tot gemeente in bloei. Met de cluster openbaar domein zetten we enorm in op het planten van bomen, bloemen en struiken en op het ontharden van de stad. Deze prijzen tonen aan: hard werk loont.

Bijenvriendelijkste stad én gemeente in bloei

Brugge mag zich opnieuw een bijenvriendelijke stad noemen. Hiervoor ontvingen we drie bijensymbolen: het maximum. We doen heel wat om onze stad zo bijenvriendelijk mogelijk te maken, zo houden we bij beheerplannen steeds rekening met wilde bestuivers, zijn de gazondelen rondom de gebouwen van Kinderboerderij de Zeven Torentjes omgezet tot bijenvriendelijke beplantingen en produceren we insectenhotels om inwoners te sensibiliseren over wilde bijen.

Ook de vele bloemrealisaties in Brugge gingen niet onopgemerkt voorbij. De jury gaf aan elke gemeente een score: 1, 2 of 3 bloemsymbolen. Alle eenjarigen, vaste planten en bloembollen in Brugge zorgden er voor dat de jury van de VVOG Stad Brugge drie bloemensymbolen schonk. Dit najaar plantten we 441.600 bloembollen in de Brugse binnenstad en deelgemeenten. Deze vele bloembollen, waaronder bloemen met een vroege bloei, zijn een belangrijke voedingsbron voor bijen en andere insecten: ze bevatten nectar en stuifmeel.

Ik ben enorm trots op deze erkenning en op alle medewerkers van Openbaar Domein die hier mede voor gezorgd hebben. We zullen deze bloem- en bijensymbolen dan ook een mooi plaatje geven.

Derde plaats: ontharden en vergroenen Koning Albert I-laan

In 2021 en 2022 is de Koning Albert I-laan onthard en vergroend. We onthardden 300 m2 aan voetpaden, we hebben 38.000 narcissen en 29 bomen aangeplant. Deze ingrepen komen ten goede aan het karakter van deze prachtige groene laan én helpen tegen eventuele verhitting of overstroming door de klimaatverandering. De VVOG beloonde dit project met een derde plaats in de categorie plantperken.