Tag: club brugge

Brugge Vlaams Parlement

“Ik geloof nog steeds in de goede afloop van dit stadiondossier”

stadiondossier

BRUGGE – In november 2021 slaagde ik er nog in om de plooien glad te strijken tussen Cercle Brugge en Club Brugge. Samen met beide partijen zat ik opnieuw aan tafel en vond een consensus over het stadiondossier. Resultaat: Een kaderovereenkomst tussen stadsbestuur en Cercle Brugge waarin afspraken en principes duidelijk vastliggen en waarin beide ploegen én het stadsbestuur zich in kunnen vinden. Het vernietigingsarrest rond de omgevingsvergunning van het stadion van Club Brugge betekent echter een nieuwe tegenslag in dit stadiondossier.

De omgevingsvergunning geraakte in oktober 2021 nog goedgekeurd door de Vlaamse Regering, maar omwonenden gingen in beroep na kritiek over de parkeervraag en het mobiliteitsplan.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen nam de beslissing op basis van twee redenen. Ten eerste zou de vergunning in strijd zijn met de bouwverordening van de stad Brugge. Die vereist dat het terrein in alle nodige parkeerplaatsen voorziet. Een probleem, want naast de parking voor 3.000 wagens zou Club Brugge ook afstandsparkings met een shuttledienst inzetten. Daarnaast oordeelt de Raad dat de Vlaamse Regering onvoldoende rekening hield met een aantal opmerkingen over het mobiliteitsplan.

Ik geloof nog steeds in een goede afloop van dit dossier.

Vind hieronder het vernietigingsarrest terug:

Brugge

Club en Cercle verzoenen over stadiondossier

BRUGGE – Er is opnieuw vooruitgang in het stadiondossier. Vandaag is er eindelijk een oplossing voor iets wat onmogelijk leek. Zo slaagde Stad Brugge de plooien glad te strijken: een consensus tussen beide voetbalploegen, maar ook een positieve relatie opnieuw met Cercle. Schepen Mercedes Van Volcem startte de onderhandelingen tussen beide partijen op half september en slaagde in een opzet die niemand voor mogelijk hield. “Zelfs in onze eigen rangen was er ongeloof over mijn slaagkans. Maar als je gelooft in iets, lukt het. Oplossingen zoeken in plaats van problemen maken: dat is vooruitgang”, aldus de schepen.

Tot drie maanden geleden zat de sfeer nog een dieptepunt tussen beide voetbalploegen. “Als vrouw kan je ook het verschil maken in de voetbalwereld. Beide verzoeken van de ploegen leek onmogelijk, maar niets onmogelijk”, klinkt het bij Van Volcem.

Half september startte Van Volcem de onderhandeling op met Cercle en luisterde vooral naar hun bekommernissen.  “Ook zij hadden oor voor de noden in het voetbal, de vooruitgang en de slechte staat van het bestaande voetbalstadion”, zegt de Brugse schepen, “Na goed te hebben geluisterd, nodigde ik eerst de Voorzitter van Cercle Brugge uit om een voorstel van oplossing te aanhoren.   Nadien volgde een gesprek met de CEO van Cercle.  Ze waren bereid dit af te toetsen en bij te stellen.   Na een modus Vivendi koppelde ik terug bij de burgemeester en de Club Brugge.  Na ongeloof over de slaagkans bij ons eigen stadsbestuur konden we donderdag laatstleden landen.”

Waar niemand in slaagde is gelukt: een verzoening tussen beide clubs, maar ook opnieuw een positieve relatie met beide ploegen en de stad Brugge. “Als stad Brugge zullen wij het stadion inhuren. Cercle zal huren aan de stad. Cercle procedeert niet  tegen stadion Club. En de gulden Kamer wordt ingericht voor jeugd en oefenvelden Cercle. De verhuis wordt betaald door stad als investering. Stad Brugge engageert zich om de grond voor het stadion van Cercle in Sint-Pieters (N31), ruimtelijk uitvoeringsplan in orde te brengen. Cercle bouwt zelf stadion voor 10.000 à 15.000 man. Club staat oefenvelden af aan Cercle tot Gulden Kamer speelklaar is en tijdens de bouwfase. Tijdens de bouw wordt een minder hindercoördinator aangesteld”, legt Van Volcem uit.

Een kaderovereenkomst tussen het stadsbestuur en Cercle Brugge waarin alle afspraken en principes duidelijk werden vastgelegd en waarin de vereniging concrete schriftelijke garanties krijgt van het stadsbestuur: dat is de uitkomst van de onderhandelingen die gebeurden.

Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe en Cercle-voorzitter Vincent Goemaere.


Voorzitter Vincent Goemaere: “Die garanties houden in dat Cercle altijd over de benodigde, professionele
infrastructuur (stadion en oefenvelden) zal beschikken, zelfs na het verlopen van de gebruiksovereenkomst
van de huidige Jan Breydelsite op 30/06/2023. Op die manier wordt de continuïteit van Cercle Brugge voor de
A-kern en de jeugdwerking als professionele ploeg gegarandeerd.”

Al van bij aanvang van deze legislatuur levert dit stadsbestuur bijzonder veel inspanningen om vooruitgang te boeken in de Brugse stadiondossiers. “De finale doelstelling was tot een oplossing te komen waar alle partijen zich enerzijds in kunnen vinden en waar anderzijds garanties gegeven worden voor de voortgang van de stadionprojecten. In een constructieve sfeer vonden de gesprekken plaats”, aldus Van Volcem. Door de onduidelijkheid die er op vandaag heerst voor de site Blankenbergse Steenweg was er begrip voor de bezorgdheden van Cercle Brugge. “We hebben vanuit de Stad maximaal geprobeerd om aan alle vragen en bezorgdheden van Cercle Brugge tegemoet te komen”, klinkt het.


Het college van burgemeester en schepenen keurde deze belangrijke overeenkomst deze voormiddag goed en
deze overeenkomst wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van december. In de
‘Kaderovereenkomst’ wordt geanticipeerd op de verschillende scenario’s en de periodes die zich de komende
jaren potentieel kunnen voordoen.


Enkele kernpunten van de ‘Kaderovereenkomst’:

 1. Het voornaamste uitgangspunt is een formele herbevestiging van hetgeen ook reeds beslist
  werd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 10 januari 2020, nl. dat
  het de absolute betrachting is om zo snel mogelijk te komen tot een eigentijds ‘stadion op
  maat van elke voetbalploeg’. In de ‘Kaderovereenkomst’ wordt duidelijk beschreven dat het
  stadsbestuur Cercle Brugge zal ondersteunen en faciliteren in haar zoektocht naar een
  alternatieve gelijkwaardige speellocatie, waarop een nieuw voetbalstadion door of ten
  behoeve van de vereniging kan worden gerealiseerd, hetzij aan de Blankenbergse Steenweg,
  hetzij op een andere daarvoor geschikte locatie op Brugs grondgebied. Schepen van financiën,
  eigendommen en juridische zaken Mercedes Van Volcem verduidelijkt: “Het stadsbestuur blijft
  zich engageren om zo snel als mogelijk een definitieve locatie voor een Cerclestadion te
  vinden. In de overeenkomst hebben we nu al concrete afspraken gemaakt rond een eventuele
  erfpacht van de gronden en werden modaliteiten vastgelegd die Cercle Brugge zullen helpen
  in hun zoektocht naar private partners om het stadion te bouwen.”
 2. Zowel Stad Brugge als Cercle Brugge bevestigen opnieuw dat de site ter hoogte van de
  Blankenbergse Steenweg in aanmerking komt voor de realisatie van de voetbalaspiraties van
  Cercle Brugge. Er wordt in het voorjaar van 2022 meer duidelijkheid verwacht vanuit de Raad
  van State. In de overeenkomst staan nu zowel afspraken voor het scenario waarin de Raad
  van State ‘groen licht’ geeft als voor het scenario waarbij de Raad van State opnieuw zou
  vernietigen.
 3. De twee bovenstaande doelstellingen zijn prioritair, maar het is belangrijk dat in alle
  scenario’s de continuïteit van beide voetbalploegen gegarandeerd wordt. Rekening houdend
  met de staat van en de welgekende problemen met het huidig Jan Breydelstadion moet er,
  dus parallel aan de initiatieven ter realisatie van het definitief stadionproject voor Cercle
  Brugge, ook steeds een gegarandeerde kwalitatieve tussentijdse oplossing zijn. Om maximaal
  te anticiperen op alle mogelijke evoluties in het stadiondossier voor de Olympiasite worden in
  de ‘Kaderovereenkomst’ aan Cercle Brugge de nodige garanties gegeven met betrekking tot
  onderstaande situaties:
  a. tijdelijke regeling geldend tot aan de ingebruikname van het nieuw stadion
  b. oefenvelden en jeugdaccommodatie voor Cercle
  c. gebruik van het nieuwe stadion Olympiasite door Cercle Brugge
  “Het uitgangspunt is duidelijk: we zullen er, samen met de Stad, alles aan doen om zo snel
  mogelijk tot een eigen stadion op maat van Cercle Brugge te komen. We geloven daar in.
  Maar mocht er door omstandigheden toch een transitiefase nodig zijn dan zijn er nu de nodige
  staalharde garanties afgesproken rond het tijdelijk gebruik van het nieuw stadion op de
  Olympiasite door Cercle Brugge. In functie van de continuïteit is het belangrijk dat er voor elk
  mogelijk scenario steeds garanties zijn voor het gebruik van een stadion dat aan alle normen
  voldoet en waar Cercle Brugge zeker gebruik kan van maken, zonder dat de eigenheid van de
  vereniging in het gedrang komt”, stelt CEO Ben Lambrecht.
 4. In geval de bouwwerken op de Olympiasite kunnen starten dan zijn er ook duidelijke
  afspraken met Cercle Brugge over de wijze waarop dit zal gebeuren. Er zijn nog verschillende
  mogelijkheden, maar het voorkeursscenario waarmee nu aan de slag gegaan wordt is dat de
  oefenvelden en de jeugdaccommodatie van Cercle Brugge op de site Gulden Kamer voorzien
  worden. Schepen Mercedes Van Volcem: “De Stad kocht reeds 25.709 m² extra gronden aan
  om sportpark Gulden Kamer uit te breiden. Het betreft een investering van 1.851.048 euro.
  Om de oefenvelden en de jeudaccommodatie te verhuizen zal het stadsbestuur opnieuw een
  forse financiële inspanning doen. Zo wordt hiervoor een bedrag van 3.000.000 euro voorzien
  voor Cercle Brugge en ook in de rest van het sportpark Gulden Kamer wordt in samenspraak
  met mijn collega Demon bijkomend geïnvesteerd”.

Met het nieuw onderling akkoord zijn er nu dus afspraken zowel over de verdere aanpak van het stadionproject voor Cercle Brugge, zowel de situatie voor aanvang van de bouw van het nieuwe stadion op de Olympiasite, de situatie tijdens de bouw van het stadion en de situatie na ingebruikname van het nieuwe stadion van Club Brugge (en de sloop van het bestaande Jan Breydelstadion). Alle randvoorwaarden, modaliteiten en afspraken voor de verschillende situaties worden in de ‘Kaderovereenkomst Stad Brugge – Cercle Brugge’ vastgelegd.

“Geen problemen, maar oplossingen zo geraken we verder… Ik deed het met plezier voor Cercle, Club, supporters en de sport, ook voor mijn man en zoon Elliott die fanatieke supporters van Cercle zijn, maar vooral voor Brugge. Onze voetbalploegen zijn onze trots”, sluit Van Volcem af.

Brugge

EINDELIJK groen licht: het stadion komt er

BRUGGE – Na een kleine 15 jaar is er eindelijk soelaas voor de voetbalclub Club Brugge. Vandaag werd de vergunning toegekend voor het nieuwe voetbalstadion. Een strijd die al in 2007 van start ging, komt zo tot een einde. Het Cercledossier is momenteel nog niet ontward, maar daar wordt hard aan gewerkt.

In het nieuwe stadion van Club Brugge zullen alleen voetbalwedstrijden mogen plaatsvinden en geen evenementen of concerten. Ook de commerciële mogelijkheden blijven beperkt: een shoppingcentrum mag niet.

De Vlaamse ministers van Economie en Omgeving, Crevits en Demir, hebben woensdag hun handtekening gezet onder een omgevingsvergunning voor het nieuwe stadion op de Olympiasite, waar Club nu al speelt in het Jan Breydelstadion. Het nieuwe stadion mag 40.116 toeschouwers ontvangen, het huidige heeft maar 29.062 plaatsen. 

Tegenstanders kunnen nog tegen de vergunning in beroep gaan, maar het gaat toch om een flinke stap vooruit voor het project. De voorwaarden bij de vergunning zijn wel vrij strikt. Club mag enkel een fanshop, museum en bistro uitbaten in zijn stadion, geen shoppingcentrum. En er zal ook een “ongezien mobiliteitsplan” gelden om de hinder voor buurtbewoners te beperken. “We gaan erop toezien dat het plan goed wordt uitgevoerd”, zei minister van Omgeving Demir. Bewoners zullen terechtkunnen bij een klachtenpunt. Demir en Crevits benadrukten tijdens de persconferentie herhaaldelijk dat er ook voor Cercle Brugge aan een oplossing wordt gewerkt. Het stadiondossier van de tweede ploeg in Brugge, die momenteel het stadion deelt met Club Brugge, zit nog vast.

15 jaar lang

In januari 2007 stelt Michel D’Hooghe, de voorzitter van Club Brugge, de stadionplannen voor. Zijn idee: een nieuw stadion tegen 2018 in Loppem naast de E40.

In april 2009 beslist de Vlaamse Regering dat het stadion mag komen op de Chartreusesite op Brugs grondgebied. Het stadion komt niet alleen maar zal een complex worden met winkels en kantoren. in de zomer van 2010 geeft de Vlaamse commissie voor Ruimtelijke Ordening een negatief advies. De mobiliteit geeft heel wat problemen in de buurt. De buurtbewoners ondersteunen die gedachte en gaan in protest tegen het idee.

Niet één maar twee stadions

In het najaar van 2013 trekt de Raad van State er de stekker uit: op de Chartreusesite komt er geen stadion voor de Brugse voetbalclub. In november dat jaar komt er een nieuw plan. Niet voor één stadion maar voor twee voetbalstadions langs de Blankenbergse steenweg. De stadions zullen respectievelijk 44.000 zitjes voor Club en 12.000 zitjes voor Cercle.

In het voorjaar van 2015 beslist de stad Brugge dat er één stadion komt langs de Blankenbergse Steenweg. Cercle Brugge mag in het Jan Breydelstadion blijven. En de Vlaamse Regering verklaart zich akkoord. Het nieuwe stadion kwam nooit zo dichtbij en lijkt realiteit te worden.

Er lopen een pak klachten binnen tijdens het openbaar onderzoek. Onder meer bouwbedrijf Ghelamco en topman Paul Gheysens tekenen bezwaar aan. Ook Groen vzw trekt van leer en wil de landbouwgronden die zouden verdwijnen liefst groen zien blijven. Het is bovendien erg lang wachten op een advies van de Raad van State over het project. Club Brugge kijkt verder naar alternatieven.

Plots is daar de Olympiasite weer. Niet Cercle, maar wel Club zou op Olympia blijven en een stadion bouwen náást het huidige. Het oude Jan Breydel zou dan tegen de vlakte gaan. Niet Club, maar wel Cercle legt nu zijn hoop op de Blankenbergse Steenweg.

De Raad van State legt een bom onder het stadiondossier in Brugge. Er mag géén stadion gebouwd worden langs de Blankenbergse Steenweg, oordeelt het juridisch orgaan. Ook voor Club is dat slecht nieuws, want de stad wil een oplossing voor beide teams.

Onder impuls van Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) en het aanpassen van punten en komma’s verklaart de Raad van State zich toch akkoord met twee voetbalstadions in Brugge. De Vlaamse regering keurt het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor een voetbalstadion voor Cercle en een bedrijventerrein langs de Blankenbergse Steenweg goed.

Club Brugge dient een omgevingsaanvraag in voor de bouw van een nieuw stadion naast het huidige en houdt infomomenten voor de buurt. Er zijn bezwaren.

Minister Demir kent de omgevingsvergunning toe. In het voorjaar van 2022 komt er meer nieuws over de locatie voor Cercle.

Brugge

Stadiondossier Club Brugge neemt vaart

BRUGGE/BRUSSEL – Het milieueffectenrapport (MER-rapport) in verband met het nieuwe stadion van Club Brugge is goedgekeurd. Dat betekent dat de Cel MER een positief advies geeft voor de bouw van het stadion.

Een belangrijke stap. Zo mag je de goedkeuring van het milieueffectenrapport (MER-rapport) over de toekomstige voetbaltempel met plaats voor 40.000 supporters van Club Brugge wel omschrijven. Dat nieuwe stadion moet op de huidige site in Sint-Andries komen. Het Brugse stadsbestuur had al een gunstig advies gegeven, maar nu komt ook de Vlaamse Cel MER met goed nieuws voor de Club- supporters. “Het rapport is inderdaad positief onthaald”, zegt Mercedes Van Volcem.

Combiticketing als sleutel

Het milieueffectenrapport oordeelt over de impact van het nieuwe stadion op de mobiliteit, bewoning en het milieu in de omgeving. En dat lijkt over de hele lijn positief te zijn. Terwijl men vreesde dat wedstrijddagen een mobiliteitscrisis zouden veroorzaken, ziet de Cel MER dat bijvoorbeeld best positief in. “Het principe van “combiticketing”, waarbij de keuze voor de vervoerswijze en het tijdstip van aankomst op het ogenblik van een wedstrijdticket gemaakt wordt, is de sleutel voor het al dan niet welslagen van het mobiliteitsverhaal op wedstrijddagen’, klinkt het in het rapport. Toch benadrukt de Vlaamse Cel MER wel dat mobiliteit een aandachtspunt zal blijven en dat maatregelen noodzakelijk zullen zijn om de draagkracht van de omgeving te waarborgen.

De omgeving is de draagkracht

Het MER-rapport onderzocht ook de mogelijke geluidshinder in de buurt door de komst van het nieuwe stadion, maar ook die zal volgens de gedane studies beperkt blijven. “Tijdens de werken zullen de richtwaarden tijdelijk worden overschreden, klinkt het. ‘Maar door de uitvoering van het project zal het geluidsniveau ter hoogte van het merendeel van de nabijgelegen woningen dalen en bij een beperkt aantal woningen verwaarloosbaar stijgen”, aldus Van Volcem.

Hetzelfde stelt het rapport over de mogelijke schaduw door het nieuwe stadion en de zogenaamde visuele hinder. “Het rapport stelt eigenlijk dat Club Brugge op alle punten zijn huiswerk goed gemaakt heeft”, zegt de Brugse schepen en Vlaams volksvertegenwoordiger.

Het nieuwe project omvat niet alleen de bouw van een nieuw stadion, maar ook de bijbehorende omgevingsaanleg van de volledige Jan Breydelsite. Het hele dossier vertrekt nu naar de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie. Zij moet op basis van alle informatie een advies geven aan Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Het is Demir die uiteindelijk de bouwvergunning al dan niet zal afleveren.

Brugge

“We blijven niet bij de pakken zitten”

BRUGGEDe Raad van State heeft beslist dat er geen Cercle-stadion gebouwd mag worden langs de Blankenbergsesteenweg. De beslissing stuurt de plannen voor Club Brugge aan de Jan Breydel stevig in de war. “Onze stad, de ploegen en de verenigingen verdienen beter. We zullen er dan ook alles aandoen dat Club en Cercle in deze legislatuur kunnen bouwen“, aldus schepen Mercedes Van Volcem.

Club Brugge besloot in januari al om een nieuw stadion te bouwen op de site Jan Breydel. Met een voorwaarde: dat Cercle kon verhuizen naar een eigen stadion. Dat stadion zou gebouwd worden aan de Blankenbergsesteenweg. Door de beslissing van de Raad van State staan de plannen van beide clubs op de helling. De plannen werden door de auditeur nochtans positief geadviseerd.

De bouwplannen van Club Brugge kunnen voorlopig ook niet doorgaan.

“Ik ben verrast door de uitspraak van de Raad van State dat er geen stadion voor Cercle gebouwd mag worden. Ook Club kan niet beginnen met bouwen aan de Jan Breydel door deze beslissing. Niets zal ons tegen houden. De ambities van de voetbalploegen en de harten van de supporters wil ik vervuld zien! Daarnaast is het bedrijventerrein van 80 hectare die niet gebouwd mag worden langs de Blankenbergsesteenweg, een grote streep door de rekening. We verlangen al meer dan twintig jaar naar ruimte om te ondernemen. Bij dit nieuws blijf ik niet bij de pakken zitten”, aldus de strijdvaardige schepen.

Lees meer: https://bit.ly/2F6YKKb (Artikel De Morgen, 2020-10-06, Raad van State legt bom onder stadionplannen van Club en Cercle Brugge)