Tag: septemberverklaring

Brugge

Huurprijsindexering voor meer dan 100.000 huurders bevroren

BRUSSEL – Het nieuw begrotingsakkoord van de Vlaamse Regering trekt vier miljard uit plus een miljard extra aan leningen en waarborgen voor bedrijven. Naast maatregelen voor kinderbijslag en sociale toeslagen en de jobbonus, treden aanstonds ook maatregelen voor huurders in voege. Om hen te behoeden van zowel stijgende energieprijzen én de inflatie, zal de Vlaamse Regering hen ondersteunen door onder meer een verbod op huurprijsindexering voor energieverslindende woningen.  

Het nieuw begrotingsakkoord treft maatregelen voor kinderbijslag en sociale toeslagen en de jobbonus, maar ook voor de huurprijsindexering.  

Huurders die in een energieverslindende huurwoning wonen (EPC-waarde E of F) zullen de huurprijs voor zeker 12 maanden niet geïndexeerd zien. Huurprijzen van woningen met een EPC-waarde D mogen voor de helft geïndexeerd worden, alle andere woningen mogen dat volledig.

Op die manier ondersteunt de Vlaamse Regering de groep huurders die dreigt geconfronteerd te worden met zowel een hoge (energie)prijsstijgingen als een huurprijsindexering.  

Concreet gaat het om zo’n 107.000 huurders die in een huis of appartement met EPC-waarde E of F wonen. Zij zullen hun huidige huurprijs met een jaar lang behouden. Vlaanderen telt in totaal zo’n 560.000 huurders. Ook voor huurwoningen die geen EPC-label hebben, ongeveer 20 procent van alle huurwoningen, geldt een verbod op indexatie.

Zowat 92.000 huurders wonen in een appartement of huis met EPC-waarde D. Zij kunnen een gehalveerde huurprijsindexatie verwachten.  

Deze maatregel toont duidelijk in welke richting de Vlaamse Regering in de woningmarkt wil bewegen. De omslag naar energiezuinige woningen en meer duurzame vormen van energie lijkt hiermee in de verf gezet. Er bestaan ook premies voor verhuurders die hen aansporen om duurzame investeringen te doen. Daarenboven kunnen ze hiermee hun indexering behouden.

Het voordeel dat de huurder doet, kan aanzienlijk zijn. De gemiddelde huurprijs voor een appartement ­bedraagt 760 euro. Als die niet wordt ­geïndexeerd, levert dat een voordeel van 912 euro op voor één jaar huur. Rijhuizen hebben een gemiddelde huurprijs van 875 euro. Als die maar half wordt geïndexeerd, komt dat neer op een ­besparing voor de huurder van 525 euro voor één jaar huur. Een vrijstaand huis kost gemiddeld 1.085 euro huur. Daar levert­ een indexeringsstop de huurder 1.302 euro op.

Daarnaast besliste de Vlaamse Regering om het budget voor de Vlaamse Woonlening met 250 miljoen euro op te trekken. Deze lening is gericht op alleenstaanden en gezinnen met een beperkt inkomen voor de aankoop of (energetische) renovatie van een woning. Er kan honderd procent geleend worden aan gunstiger voorwaarden dan bij de bank.

Ook sociale huisvestingsmaatschappijen zullen aan gunstiger voorwaarden kunnen lenen voor het plaatsen van zonnepanelen op bestaande woningen. Voordien kon dit enkel bij nieuwbouw of totaalrenovaties. Tot slot krijgen huurders met een huurachterstal meer ademruimte. Het Fonds ter bestrijding van uithuiszettingen, dat OCMW’s ondersteunt, krijgt hiervoor extra geld. Huurders die een lening aangingen bij de Vlaamse Overheid om de huurwaarborg te betalen, kunnen hiermee uitstel krijgen

Brugge

Septemberverklaring: Vlaamse Regering keurt energiesteunpakket goed

BRUSSEL – De uitgestelde septemberverklaring van maandag 26 september beroerde ons allen. Uiteindelijk kwam de Vlaamse Regering woensdagavond toch tot een begrotingsakkoord én keurde het een energiesteunpakket goed.

Septemberverklaring

Het energiesteunpakket om de energie- en koopkrachtcrisis aan te pakken bevat 4 miljard euro aan maatregelen én een miljard euro extra aan leningen voor bedrijven. Daarenboven zal de begroting in 2027 nog steeds in evenwicht zijn. Een forse inspanning van de Vlaamse Regering, voorgesteld tijdens de septemberverklaring. Hiermee hopen wij niemand in de kou te laten! De hoofdlijnen van het steunpakket deel ik hieronder mee:

Jobbonus

De jobbonus verhoogt enerzijds eenmalig, maar zal voor inkomstenjaar 2022 ook uitbreiden. Dit betekent dat meer mensen in aanmerking zullen komen. Eind dit jaar zullen zo’n 730.000 werknemers de bonus ontvangen. Eenmalig wordt deze bonus verhoogd met 100 euro (voor zij die een loon tussen 1.800 en 2.500 euro verdienen). Volgend inkomstenjaar, 2022, komen méér mensen hiervoor in aanmerking. Het loonplafond wordt dan opgetrokken tot 2.900 bruto en de minimumbonus zal stijgen van 20 euro naar 50 euro.

Geen huurindexatie voor energieverslindende woningen

Om huurders te behoeden van zowel een huurprijsindex én toenemende energiefacturen, besliste de Vlaamse Regering dat de huurprijsindexatie van energieverslindende woningen het komende jaar bevroren zal worden. Dit betreft woningen met een EPC-label E of F. Woningen met een EPC-label D mogen de huurprijs wél indexeren al blijft de indexatie daar beperkt tot de helft van de gezondheidsindex. Naar schatting 20 % van de woningen heeft GEEN energielabel. Ook hier mogen verhuurders NIET indexeren voor de komende 12 maanden.

Kinderbijslag

De kinderbijslag gaat nogmaals met één procent omhoog per december. Vanaf september volgend jaar zal de indexatie systematisch op twee procent staan.

Daarnaast komt er een uitbreiding van de sociale toeslag voor gezinnen met een laag inkomen. De inkomensdrempels stijgen met tien procent waardoor de groep met 50.000 kinderen uitbreidt. Ook zal de toeslag 15 euro meer bedragen. Ook eenmalige premie van 100 voor zij die aanspraak maken op de sociale toeslag, zowel dit als volgend jaar, moet de factuur enigszins helpen verlichten.

Steun voor bedrijven

Bedrijven die op steun rekenen, moeten kunnen aantonen dat ze in 2021 minstens 7.500 euro aan energie-uitgaven hadden. Als dat het geval is, komen ze in aanmerking voor een steun tot 80 procent van hun operationeel verlies (tot maximum 500.000 euro per kwartaal). In ruil daarvoor mogen de bedrijven een jaar lang géén dividenden uitkeren.

Daarnaast steunt de Vlaamse Regering een programma richting meer duurzame energie met honderd miljoen euro.

De Vlaamse Regering zal ook de overbruggingslening recupereren uit de coronacrisis. Een kleine onderneming kan aan 1,5 procent interest een lening aangaan tot 750.000 euro

Zorgbudget

Het zorgbudget van de Vlaamse Regering gaat ook omhoog. Daarvoor trekt men 16 miljoen euro uit. Mensen met speciale zorgnoden krijgen een som van 130 euro.

Zaterdag discussiëren wij verder in het Vlaams Parlement en schetsen we de krachtlijnen van de begroting voor 2023. Na het debat stemmen wij met het parlement over de Septemberverklaring.

Lees dit artikel om te zien welke maatregelen de Vlaamse Regering genomen heeft inzake ‘Wonen’.

Brugge

De jobbonus: voordelen

BRUSSEL – Wie werkt moet vooruitgaan.  Vaak is het verschil tussen werken en niet werken onvoldoende.   Als politica vind ik dat mensen zoveel mogelijk aan de slag moeten en dat werken moet lonen.   Met de jobbonus steunen we de filosofie dat mensen die werken meer moeten overhouden dan wie werkloos is. Wie 1.700 euro bruto verdient, zal op maandbasis een netto premie krijgen van 50 euro.

Zo wil de Vlaamse regering het verschil tussen werken en niet werken vergroten en meer mensen aan de slag helpen. Het extraatje vermindert naarmate het loon stijgt, om helemaal te verdwijnen voor wie meer dan 2.500 euro bruto verdient. De focus ligt op de allerlaagste lonen. Kostprijs: 350 miljoen euro.

Bovendien meen ik als Vlaams volksvertegenwoordiger ook dat werkloosheid moet beperkt worden in de tijd.  Er staan zoveel vacatures open.  De horeca vindt onvoldoende personeel en moet sluiten, ook veel andere sectoren zijn geremd door groei wegens gebrek aan personeel. Tijdens je zoektocht naar werk zou je toch verplicht moeten worden om de handen uit de mouwen te steken en aan de slag te gaan.  Wie een knelpuntberoep weigert als werkloze, zou zijn steun moeten verliezen.