Varia

Beter mobiliteit in Ichtegem

Op 26 november 2011 zette Open VLD Ichtegem enkele mobilteitsknelpunten in de kijker en kon daarbij rekenen op de aanwezige steun van Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem.

Op de parking van groot warenhuis Spegelaere deelden de  leden van het bestuur van Open VLD Ichtegem aan de bezoekers een flyer en een all-round auto accessoire uit. Op de flyer stonden er enkele knelpunten beschreven die de verkeersveiligheid in groot Ichtegem in het gedrang brengen. Open VLD wil daar graag verandering in zien en biedt daarom ook enkele concrete oplossingen aan. Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem hielp  de lokale afdeling een handje bij  de actie.

Project 1 – Veilige wegomlegging tijdens wegwerkzaamheden
Open VLD vraagt extra begeleiding tijdens omleidingen door wegenwerken aan de Engel.
Veilige oversteek voor fietsers op een druk kruispunt zonder verkeerslichten (Ringlaan – Oostendesteenweg) door extra politiebegeleiding tijdens de spitsuren.

Project 2 – éénrichtingsverkeer in de Aartrijkestraat
Open VLD pleit voor éénrichtingsverkeer in de Aartrijkestraat.
* Creatie van extra parkeermogelijkheden ter ondersteuning van de plaatselijke handelaars.
* Veiligere verkeersomstandigheden voor de zwakke weggebruiker.
* Wegwerken van een verkeersinfarct op een transitweg doorheen de gemeente.
* Veiliger maken van de verkeerssituatie t.h.v. St. Godelievecollege en het jeugdhuis van de plaatselijke jeugdbeweging.

Project 3 – Professionele aanpak wegversmalling
Open VLD vindt verkeersremmers in de Bruggestraat oké, maar het moet op een veilige manier.
* Verkeersdrempels mogen geen aanleiding geven tot extra gevaren op de fietspaden.
* Professionele aanleg van goed verlichte verkeersremmers is een must

www.ichtegem.openvld.be