Varia

Liefde is…

Mercedes brengt 20 keer ‘liefde is’…  20 voorstellen voor een betere samenleving!  Wat denk jij…

1. Huurinkomsten niet belasten
De onroerende voorheffing is een vermogensbelasting op wat je leent en huurt. Huurinkomsten zijn een opbrengst voor kapitaal die je vaak overhoudt na hard werken en sparen. We mogen geen 2 maal belasten. De private huurmarkt in België is nu al zo zwak. Als we nu nog huurinkomsten belasten gaat dat ten koste van investeringen. Schaarste betekent duurdere huurprijzen.” aldus Van Volcem. Lees meer.

2. Woonbonus behouden
“De woonbonus heeft er mee voor gezorgd dat drie kwart van de mensen in Vlaanderen eigenaar is. Van hen betaalt 42 procent zijn lening af. Een waardedaling van deze woningen is geen goed idee. Dan worden alle eigenaars armer. De woonbonus mag/kan je niet zomaar schrappen. ” stelt Mercedes Van Volcem in de Tijd. “Toekomstige generaties hebben daar ook recht op!” Lees meer.

3. Kinderbijslag eindelijk gelijk voor zelfstandigen
De Kamercommissie Sociale Zaken keurde vandaag de uniformisering van de kinderbijslag voor zelfstandigen en werknemers goed. Daarmee worden de bedragen gelijkgesteld en de historische verschillen tussen de stelsels weggewerkt.

4. Hypotheekrechten afschaffen
Mercedes Van Volcem wil ook af van het hypotheekrecht van 0,3%. “Dat moet afgeschaft worden”, zegt ze kordaat. “Het is een asociale maatregel. Want hoe meer je leent, hoe meer je betaalt. Het zijn dan ook starters die het kind van de rekening zijn.” Lees meer.

5. Registratierechten hervormen
Om jonge gezinnen of mensen met een lager inkomen te helpen om een eigen woning te laten verwerven, stelt Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) voor om de registratierechten te hervormen.  Bovendien is het huidige systeem met het kadastraal inkomen onrechtvaardig. Lees meer.

6. Vrouwen moeten evenveel verdienen als mannen

Tijd voor emancipatie voor zij die werken en zij die werk geven.  De vrouwelijke werknemer is vaak niet zo gefixeerd op haar loon. Toch zou het ook een vrouwenzaak moeten zijn om evaluatie te vragen en opslag te vragen (net als de mannelijke collega’s).  Lees meer.

7. Vooruit gaan, als je werkt
Werken moet lonen. De afschaffing van de jobkorting door de Vlaamse Regering betekende een slag in het gezicht van de hardwerkende Vlaming. Lees meer.

8. Vrijheid
Kunnen trouwen met wie je wil, welke geaardheid je ook hebt…
9. Love Money
Je ouders die je een duwtje in de rug kunnen geven bij je plannen.
10. Investeren in onderwijs en zorg
Voor gemotiveerde leerkrachten zorgen via een goed statuut.

11. Een klantvriendelijke overheid Gemotiveerde ambtenaren die oplossend denken – zoals ik gisteren ervoer – zijn de beste troef voor een aangename publieke dienstverlening.

Liefde is ook…

12. Een schouderklopje als het moeilijk gaat en tijdelijk helpen waar we kunnen.

13. Niet pleiten voor structuren maar het verschil maken voor mensen.

14. Optimistisch zijn en hervormen wat nodig is zodat onze kinderen het straks goed hebben en onze ouders de nodige zorg kunnen krijgen.

15. Gelijke kansen voor mensen en kinderen met beperkingen (doven, blinden, …)

16. Schoolplicht vanaf 3 jaar.

17.  Rekening houden met kinderen, kleinkinderen en zij die na ons komen.

18. Tijdens de vele files die ons land lief zijn tijd vrijmaken om een vriendin op te bellen.

19.  Een mooie stad als Brugge met je geliefde bezoeken  😉

Happy Valentine!
Mercedes