Varia

Compensatie voor handelaars bij werken in Brugge

Indien u als handelaar, omwille van deze wegwerkzaamheden uw zaak minstens 8 dagen moet sluiten, kunt u een hinderattest krijgen met het oog op de aanvraag om een tegemoetkoming bij het Participatiefonds.

Voor meer info omtrent andere compensatiemaatregelen, kan men terecht bij de dienst Lokale Economie van de Stad Brugge, Oostmeers 17, 8000 Brugge (t 050 44 46 70) of neem een kijkje op www.brugge.be/hinder waar men tevens online een hinderattest kan aanvragen.

Heeft u verkeers- en bereikbaarheidsproblemen in Brugge?

Zijn er in verband met het verkeer (toegankelijkheid, enz.) problemen, contacteer dan de dienst Verkeers­belemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 2, 8000 Brugge
(t 050 44 8865, F 050 44 88 69, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be).