Wonen

Gezin krijgt jaar lang onterecht huursubsidies: kafka in woonbeleid

Een koppel dat begin vorig jaar vanuit ons land naar Kosovo vluchtte, trekt een jaar later nog altijd huursubsidies van de Vlaamse overheid en betaalt de huur niet ! Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem hekelt dit hiaat in de wetgeving. “De minister slaagt er nu al niet in om alle mensen die in moeilijke woonomstandigheden leven te helpen en dan gebeurt dit.  Welk beeld blijft nu bij mensen in moeilijkheden hangen?” Van Volcem kwam hierover tussen in het Vlaams Parlement. Het gaat om een hiaat in de wetgeving geeft minister Freya Van den Bossche (Sp.a) zelf toe. 

“Hetzelfde geldt voor de huursubsidies. Mensen die geen woning meer huren, mogen geen aanspraak meer kunnen maken op de huursubsidie. De gekende situatie is werkelijk hallucinant en moet onmiddellijk aangepakt worden.” aldus Van Volcem.

Wie een huursubsidie krijgt moet aantonen dat hij in Vlaanderen woont en zijn huur betaalt.  Dit zijn twee voorwaarden als men zich op het recht wil beroepen om een huurpremie van de vlaamse overheid (belastingbetaler) te bekomen.

Gezinnen met een laag inkomen kunnen in ons land een beroep doen op huursubsidies. Met die premie, die wordt uitgekeerd door het Agentschap Wonen Vlaanderen, ondersteunt de Vlaamse regering huurders die het op de private huurmarkt moeilijk hebben.  Het is maar normaal dat met een huursubsidie huur wordt betaald.

Een man uit Leopoldsburg, die zijn appartement aan het koppel verhuurde, stootte op rekeninguittreksels waaruit blijkt dat het koppel elke maand nog altijd een Vlaamse huurpremie van 213 euro opstrijkt terwijl het gezin al een jaar in Kosovo woont. Op een jaar tijd kreeg het koppel zo al ruim 2.500 euro Vlaams geld onterecht op hun rekening gestort.

Het kabinet van minister van Wonen Freya Vanden Bossche (sp.a) geeft toe dat het mogelijk is dat gezinnen die hun huurhuis verlaten, toch nog onterecht huursubsidies voor die woning kunnen opstrijken. “Een gevolg van een hiaat in het systeem”, bevestigt haar woordvoerder Gorik VanHolen. Heel opmerkelijk is dat huurders die premie zelfs tot twee jaar na het verlaten van hun huurwoning kunnen trekken. Het kabinet van Van den Bossche zoekt naar een oplossing.

Gezinnen met een laag inkomen kunnen in ons land een beroep doen op huursubsidies. Met die premie, die wordt uitgekeerd door het Agentschap Wonen Vlaanderen, ondersteunt de Vlaamse regering huurders die het op de private huurmarkt moeilijk hebben. Er schort echter iets aan het controlemechanisme van het systeem. “Er zit inderdaad een hiaat in”, geeft Gorik van Holen, woordvoerder van minister Van den Bossche, toe.

Bron: eigen en Het Belang van Limburg