60.000 euro voor voorstudie stadsvernieuwingsproject

15 nov

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers heeft zopas 60.000 euro toegekend aan het stadsbestuur van Brugge. Met deze ondersteuning kan de stad een voorstudie laten uitvoeren rond het Kaaidistrict. Minister Bart Somers: “Ik wil steden helpen om vernieuwende projecten te realiseren. Zeker in buitenwijken die potentieel hebben, maar nooit doordacht ontwikkeld zijn, loont het de moeite om na te gaan hoe deze zones meer aansluiting kunnen vinden bij de stad.”  

Het Kaaidistrict is gelegen langs het Kanaal Gent-Oostende, ten noorden van het Brugse stadscentrum.  De zone is strategisch goed gelegen en er zijn wel wat winkels en handelaars, maar toch oogt het Kaaidistrict wat ongestructureerd en vooral ongeïnspireerd. Het stadsbestuur wil onderzoeken op welke manier zij deze zone meer als een geheel en multifunctioneel kan ontwikkelen, waardoor een mooi overgangsgebied ontstaat tussen het historisch stadscentrum en de nog actieve haven.

Bijzondere locatie

Een onafhankelijke jury noemde het studieproject in Brugge interessant vanwege ‘de bijzondere locatie aan een belangrijke mobiliteitsknoop’. De jury ziet hier tegelijk potentieel voor een duurzame woonontwikkeling en bijvoorbeeld maakeconomie. Maar tegelijk is het Kaaidistrict een plek waar fietsverbindingen samenkomen ‘waardoor dit een hub zou kunnen zijn voor ‘the last mile’ om de binnenstad te bereiken’.     

Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem: “Op meerdere plaatsen in binnen- en buitenland (Antwerpen, Hasselt, Rotterdam) worden kanaalzones omgevormd naar plekken waar het mooi leven en werken is. Wij willen onderzoeken in hoeverre dat hier in Brugge ook mogelijk is en deze Vlaamse conceptsubsidie helpt ons hierbij.” 

Bart Somers: “We willen lokale besturen ondersteunen om goede projecten te ontwikkelen. Het is zeker een interessante oefening om zones in de buurt van de stad die vroeger vaak maar één bestemming hadden, eens door een andere, multifunctionele bril te bekijken.”