Nieuwe fase bij heraanleg Geldmuntstraat, Noordzandstraat en Kopstraat

5 mei

Vanaf 4 mei  wordt een nieuwe fase aangevat in het project ‘heraanleg Geldmuntstraat, Noordzandstraat, Kopstraat. De fase zal duren tot midden juli. Onderstaand vind je informatie over de bereikbaarheid van omliggende straten. 

De uitvoering van de werken aan de nutsleidingen gebeurt onder de coördinatie van Synductis. Synductis is een samenwerkingsverband tussen de verschillende nutsmaatschappijen dat ervoor zorgt om de werken van de verschillende nutsbedrijven op elkaar af te stemmen met als doel minder hinder en een snellere, goedkopere dienstverlening.

werfzone

 • trottoirs, tussen Kopstraat (kruispunt inbegrepen) en Zilverpand
 • er wordt kant per kant gewerkt
 • kruispunt Dweersstraat/Noordzandstraat/Wulfhagestraat moet met leidingen gedwarst worden maar dit gebeurt in fasen zodat het verkeer zo veel als mogelijk doorgang heeft

verkeersverloop

 • de Noordzandstraat, tussen Kopstraat en Zilverpand, is volledig onderbroken voor het verkeer
 • voetgangers en fietsers, met de fiets aan de hand, behouden doorgang
 • parkeerverbod in de werfzone maar ook in de Wulfhagestraat in functie van het tweerichtingsverkeer dat er wordt ingevoerd tijdens deze fase
 • worden doodlopend op de werf: Kopstraat – Giststraat – Prinsenhof – Ontvangersstraat – Helmstraat – Haanstraat. In al deze straten wordt het éénrichtingsverkeer tijdelijk opgeheven.
 • de toegang tot het Zilverpand wordt hoogstens 2 dagen onderbroken en buiten de werkuren worden er rijplaten over de sleuf gelegd zodat het Zilverpand bereikbaar is
 • de aansluiting met de Wulfhagestraat wordt in de uitvoeringsperiode één dag volledig onderbroken
 • het verkeer tot 3,5 ton (en uitgezonderd plaatselijke bediening tijdens de venstertijden) uit de Zilverstraat/Sint-Amandsstraat rijdt naar de ring via de Geldmuntstraat – Geerwijnstraat – Moerstraat
 • het verkeer tot 3,5 ton kan vanuit de Sint-Jakobsstraat rijden via de Geldmuntstraat – Geerwijnstraat – Moerstraat. Het verkeer van meer dan 3,5 ton vanuit de Sint-Jakobsstraat moet via de Eiermarkt – Niklaas Desparsstraat naar de Vlamingstraat rijden.
 • Er wordt een stapelzone opgericht op de bushalte in de Noordzandstraat. De kranen en andere grote voertuigen worden opgesteld op de bestaande parkeerplaatsen in de Noordzandstraat.