Sociale woning niet meer voor het leven

4 aug

De nieuwe Vlaamse regering maakt komaf met levenslange huurcontracten voor sociale woningen. Wie te veel verdient of voor overlast zorgt, kan er na 3, 6 of 9 jaar uitgezet worden. “De overheid moet een springplank bieden, geen hangmat.”aldus Mercedes Van Volcem(Open Vld), jarenlang als enige pleitbezorger voor deze maatregel. Van Volcem is tevreden dat het nieuwe regeerakkoord haar stempel in deze materie draagt. 

Wie ooit aan de voorwaarden voldeed om een sociale woning te huren, kan in Vlaanderen niet uit zijn huis gezet worden zodra zijn inkomen stijgt. Open Vld is al lange tijd vragende partij om daar komaf mee te maken, maar sp.a stond steeds op de rem. Levenslang wonen is een recht en zorgt voor een zekere sociale mix, vond de vorige minister van Wonen Freya Van den Bossche. In haar opvolgster Liesbeth Homans (N-VA) vinden de liberalen nu een bondgenoot om het kaderbesluit ‘Sociale Huur’ te herschrijven. “We evolueren naar een systeem zoals op de privémarkt, met 3-6-9-contracten en tussentijdse evaluaties”, aldus Homans. “Dat moet het mogelijk maken om contracten te beëindigen als huurders voor zware overlast zorgen, maar dus ook als ze een zekere financiële draagkracht bereikt hebben. Zo kunnen sociale huurwoningen ter beschikking gesteld worden aan de meest behoeftigen.” Of zoals Open Vld-parlementslid Mercedes Van Volcem het verwoordt: “De overheid moet mensen die het nodig hebben een springplank bieden, geen hangmat.” Vlaanderen telt zo’n 150.000 sociale huurwoningen, dik 100.000 gezinnen staan op een wachtlijst. Voor mensen die nu al een sociale woonst huren, verandert er niets.

 

Bron: Het Laatste Nieuws