Brugge

Parkeerbeleid voor hoteltoeristen te Brugge

Een groot aantal hotels zijn gelegen in zones voor betalend parkeren of waar de blauwe zone-reglementering/parkeerschijf geldt…  Dit kan soms problemen geven voor hotelgasten die met de wagen pas in onze stad zijn aangekomen, tot bij hun hotel. Meerdere hotels klaagden al over de parkeerwachters/controleurs in hun buurt. Men krijgt stilaan de indruk dat vooral wagens van hotelgasten geviseerd worden en deze aldus zeer snel op de bon gegooid worden (reeds na 1 minuut terwijl de klanten aan het inchecken zijn). Meestal hebben deze klanten een plaats op de privéparking van hotel geboekt en wachten ze op verdere instructies van de receptie om te parkeren.

Hotels proberen dan ook hun klanten bij aankomst onmiddellijk op de hoogte te stellen over het parkeerbeleid in hun buurt. Maar soms checken er meerdere kamers tegelijk in waardoor er wat gewacht moet worden en het bijgevolg soms alweer te laat is…

Hotels Regio Brugge vzw richtte hierover een schrijven aan de cel mobiliteit. Hieronder het antwoord van het stadsbestuur:

Naar aanleiding van uw mail dd. 6 juli 2014 in verband met de controle op het parkeren kunnen we u het volgende meedelen.

De parkeerwachters van de controlerende firma dienen dagelijks alle locaties waar blauwzonereglementering en betalend parkeren geldt te controleren. Dit zijn meer dan 7.000 parkeerplaatsen gespreid over het ganse grondgebied van de stad. Zij controleren elke dag de straten op een ander moment zodat er door de bestuurders geen zicht gekregen kan worden wanneer ze controle kunnen verwachten. Het is dan ook niet mogelijk voor deze parkeerwachters om bepaalde groepen of hotelgasten te ‘viseren’ en te wachten tot de hotelgasten aan het inchecken zijn. Alle bestuurders die de binnenstad binnenrijden, passeren de zonale borden waarop de parkeerbeperkingen in de binnenstad vermeld staan. Dit systeem is hetzelfde systeem zoals in andere Europese steden toegepast wordt, al kunnen er wel verschillen zijn met de begin- en einduren. Op de website https://bezoekers.brugge.be kunnen uw klanten op voorhand al alle informatie omtrent het parkeren doornemen. Ons lijkt het ook interessant om hen bij de reservatie reeds te wijzen op de parkeerbeperkingen zodat dit niet meer hoeft wanneer ze toekomen en zo onnodige retributies kunnen vermeden worden.

Bron: http://hotelsbrugge.wordpress.com/2014/07/15/parkeerbeleid-brugge/