Voorstel 12: Hotelstop handhaven

2 okt

“Om de kwaliteit van ons toeristisch centrum te waarborgen wil Open Vld de Hotelstop handhaven.” verduidelijkt Jan Vandenbogaerde. “De beperkingen in ruimte, zorgen dat we dergelijke beperkingen moeten handhaven.”