Brugge

Sterke vrouwen voor Brugge willen dat elke Bruggeling telt

Mercedes Van Volcem, lijsttrekker voor Open Vld bij de gemeenteraadsverkiezingen, breekt een lans voor de vrouw in de politiek, op het werk en thuis. Met een brochure toont ze de kiezer deze week wat sterke vrouwen voor Brugge kunnen betekenen.

 

Heel wat vrouwen hebben het vandaag moeilijk om werk en gezin met elkaar te combineren. Zeker als daar nog de zorg voor oudere familieleden bijkomt of de partner wegvalt. Daarom ijvert Mercedes Van Volcem, zelf fulltime moeder van twee tieners en carrièrevrouw, voor een leefbaarder en vrouwvriendelijker Brugge. In de brochure ‘Sterke vrouwen voor Brugge’, die deze week wordt verspreid, zet de politica uiteen hoe zij en de 22 andere kandidates op de Open Vld-lijst dat willen realiseren. Mercedes Van Volcem: ‘Alles begint met gelijke kansen.

Vrouw of man, jong of ouder. Iedereen verdient dezelfde kansen op de arbeidsmarkt. Tegelijk willen we de combinatie werk-privé vereenvoudigen door betaalbare kinderopvang te organiseren, de ouderenzorg te optimaliseren en meer carrièrekansen voor vrouwen te creëren in de eigen regio.’ Andere aandachtspunten voor de kandidaat-burgemeester van Open Vld zijn een vlotte en veilige mobiliteit, een kwalitatief onderwijsaanbod, gezellige buurten, veel groen en meer betaalbare woningen voor jonge gezinnen en alleenstaande moeders. Mercedes Van Volcem: ‘Ik wil mij als (de eerste vrouwelijke!) burgemeester daadkrachtig hiervoor inzetten. Dit is dan ook een warme oproep aan alle vrouwen om op mij en/of op andere vrouwen te stemmen en mee te helpen bouwen aan een Brugge waar iedereen, ongeacht geslacht, leeftijd of inkomen, zich thuisvoelt.’

 

Download hier de brochure ‘Sterke vrouwen voor Brugge’.