Tag Archives: haven

Laatste rechte lijn naar ééngemaakte Haven van Antwerpen-Brugge

17 feb

Met kamerbrede meerderheid fusiedecreet goedgekeurd

BRUSSEL – Vandaag keurde de commissie van Mobiliteit en openbare werken het “fusiedecreet”, voluit ‘het voorstel van decreet tot hervorming van het beheer van de havengebieden van Antwerpen en Brugge-Zeebrugge’, goed. Dat gebeurde met een kamerbrede meerderheid, wat bewijst dat het draagvlak voor deze intensieve samenwerking bijzonder groot is.

Zowel N-VA, CD&V, Open VLD, Vooruit en Groen ondertekenden het decreet. Hiermee is een belangrijke stap gezet richting het ultieme doel, een geïntegreerde samenwerking tussen de havens van Antwerpen en Zeebrugge, met als geplande datum 22 april 2022.

De eengemaakte haven als katalysator van de waterstofeconomie

Het samengaan van beide havens, die heel complementair aan elkaar zijn, zorgt ervoor dat de concurrentiepositie wereldwijd een enorme duw in de rug krijgt. De eengemaakte haven wordt de belangrijkste containerhaven en de grootste voor overslag van voertuigen in Europa en één van de grootste breakbulkhavens. Bovendien is het de eerste wereldhaven die openlijk de ambitie durft uit te spreken om economie, mens en klimaat te verenigen.

Door in te spelen op elkaars sterktes, kan de eengemaakte haven het voortouw nemen in het bouwen van dé duurzame haven van de toekomst. Zo kan de kustligging van Zeebrugge en de Antwerpse industriële cluster gebruikt worden om de Europese leider te worden in de waterstofeconomie. Samen met projecten als CO²-Opslag, en later -hergebruik, gaat de Haven van Antwerpen-Brugge de toekomstige energie-uitdagingen volop aan. 

Annick De Ridder, schepen van de Antwerpse haven, voorzitter van de raad van bestuur Port of Antwerp en Vlaams volksvertegenwoordiger: “Je mag niet al te kwistig omspringen met termen als ‘historisch moment’, maar dit is er zeker één. Dit decreet maakt dat we van de Haven van Antwerpen-Brugge ook dé energiepoort naar Europa kunnen maken. Samen schrijven beide havens aan een ambitieus verhaal van duurzame groei op beide platforms.”

HIERONDER VOORZETTEN VOOR DE WOORDVOERDERS

Quote Vlaams volksvertegenwoordiger De Vreese :Twee gigantische economische motoren van Vlaanderen die gaan samenwerken, een initiatief dat alleen maar toegejuicht kan worden. Een belangrijke stap voor Antwerpen, Brugge én Vlaanderen.”

Quote Vlaams volksvertegenwoordiger Van de Wauwer: “Het samengaan van deze havens betekent ook werkgelegenheid. Deze fusie zorgt voor opportuniteiten om één van de grootste werkgevers van Vlaanderen verder uit te breiden.”

Quote Vlaams volksvertegenwoordiger Van Volcem: “Met deze fusie zetten we de haven, en alle bedrijven daarbinnen, nog meer op de wereldkaart. Niet enkel biedt deze éénmaking een versterkte concurrentiepositie, ook worden er nieuwe opportuniteiten gecreëerd.”

Quote Vlaams volksvertegenwoordiger Lambrecht: “Deze samenwerking zal duurzame groei voor zowel Antwerpen als Brugge bewerkstelligen. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat op beide platforms gewerkt blijft worden.”

Quote Vlaams volksvertegenwoordiger Annouri: ”Het klimatologische belang van deze fusie kan niet genoeg benadrukt worden. Via deze fusie tonen de havens dat ze belangrijke stappen willen zetten richting een klimaatneutrale toekomst.”

83 miljoen euro steun voor Brexit

13 okt

BRUGGE – 83 miljoen euro: dat voorziet de Vlaamse regering als extra steun aan die bedrijven die getroffen worden door de Brexit. 33 miljoen euro gaat naar export en daaronder valt ook de haven van Zeebrugge: “Volgens de cijfers van de Nationale Bank gaat het om 10 000 jobs rechtstreeks en 25 000 jobs onrechtstreeks die onder vuur komen te staan. De steun is broodnodig”, stelt Mercedes Van Volcem.
Bij een harde Brexit zal ons land extra getroffen worden. (Foto Adobe)

De Brexit-taskforce die samenkwam in Brugge besloot 83 miljoen euro vrij te maken voor bedrijven die getroffen worden door de Brexit. Van de 83 miljoen euro gaat er 33 miljoen euro naar export. 50 miljoen van het budget gaat naar het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) dat zal voorzien in de ondersteuning van bedrijven getroffen worden. Vlaams minister-president Jambon maant ook aan aan de KMO’s om zich goed voor te bereiden.

“In Vlaanderen en vooral West-Vlaanderen zijn heel wat jobs afhankelijk van de uitkomst van de brexitonderhandelingen. Hoe dan ook, zullen onze bedrijven gevolgen dragen”, klinkt bij de Vlaams minister-president.

In Vlaanderen zouden bij een no-deal brexit zo’n 28.000 jobs gevaar lopen. Dan noteren we een verlies van 2,5 procent BBP. Dat zou bovenop de coronacrisis en drama zijn. zegt Jambon. In het geval van een klassiek vrijhandelsakkoord wordt een verlies van 1,8 procent BBP voorspeld.

Geen schadevergoedingen

Daarom voorziet de taskforce 83 miljoen euro extra steun. Daarvan is 33 miljoen euro voorzien voor export. Daarmee worden bedrijven geholpen om nieuwe afzetmarkten te ontginnen. De overige 50 miljoen euro gaat naar VLAIO. Dat is voor bedrijven die getroffen zijn door het feit dat ze geen handel meer kunnen drijven met Groot-Brittanië. Zij zullen hun productieprocessen moeten aanpassen en kunnen daarvoor de steun gebruiken. De taskforce wil zich dan ook specifiek richten op ondersteuning van bedrijven. Er wordt gekozen om geen schadevergoedingen uitbetalen in het kader van de Brexit maar heel gerichte steun te geven om extra jobs te creëren of bestaande jobs te beschermen.”

Parlementaire Vraag van Mercedes van Volcem over Zeebrugge: https://bit.ly/3nGXaQJ

Bron: BELGA.