Brugge

Nieuw groen ontwerp voor Marktplein Zeebrugge

BRUGGE/ZEEBRUGGE – Het Marktplein, de Zeemansstraat, Marktstraat en Ploegstraat in Zeebrugge worden aangepakt en krijgen een nieuw ontwerp. “Het Marktplein is het hart van de gemeente. In Zeebrugge zal de Markt een groene aanblik krijgen en opnieuw een gezellige ontmoetingsplaats worden”, zegt schepen van Openbaar Domein en Groen, Mercedes Van Volcem.

Het Marktplein en haar omgeving zijn nog voorzien van oude gemengde rioleringsstelsels die dringend aan vervanging toe zijn. “De gescheiden rioleringsstelsels aanleggen in onze stad zijn prioritair, maar we willen uiteraard geen dubbel werk doen en de buurt en bewoners verschillende keren werken laten doormaken. We maken dus van de gelegenheid gebruik om niet alleen het rioleringsstelsel heraan te leggen, maar ook een volledige nieuwe blik te werpen om de omgeving: hoe kunnen we de sociale functie van het Zeebrugse marktplein cultiveren en er een plaats van maken waar mensen graag samenkomen, die aanzet tot ontmoeting”, stelt schepen Van Volcem.

Eénrichtingsverkeer

De markt zoals ze nu is, is vooral een grijze verharde vlakte met daarrond tweerichtingsstraten. “We gingen op zoek naar een ontwerp voor de markt zodat we maximaal konden ontharden, het plein vergroenen, maar vooral de leefkwaliteit en verkeersveiligheid verhogen. Zo werd er gekozen voor éénrichtingsstraten”, duidt de schepen van Openbaar Domein.

Er bestaan door de ingreep twee verkeerslussen: enerzijds van de Ploegstraat via het Marktplein en de Marktstraat naar Evendijk-Oost en anderzijds van Heiststraat via de Eiensluisstraat over de Zeemansstraat en het Marktplein naar de Ploegstraat. Beide enkelrichtingslussen zijn vrij kort en beslaan minder dan 500m voor de volledige lus. “De rijrichting in de lussen is zo gekozen zodat wagens kunnen parkeren aan de woningzijde, wat de veiligheid ten goede komt voor uitstappende passagiers”, klinkt het bij Van Volcem.  

Voor het gemeenschapshuis is er een halfverharde weg voorzien die enkel dient voor de plaatselijke bediening en hulpdiensten. Zo heeft de brandweer deze nodig voor het opstellen van hun materieel. Er komt een fietsenstalling ter hoogte van de ingang van het gemeenschapshuis om fietsers een comfortabele parkeerplaats voor hun fiets te verzekeren.

Groene Markt

“Er is gekozen om een groene markt aan te leggen, maar wel met nog voldoende mogelijkheden voor het opstellen van een kermis of markt. Het ongeveer 1800 vierkante meter bijkomend groen is grotendeels opgevat als bloemengrasland, bloemenborders, heestermassieven,… en slechts in beperkte mate als intensief gemaaid gazon. De bestaande bomen worden maximaal behouden. Slechts 3 bomen dienen te verdwijnen, maar daarvoor worden er 62 nieuwe aangeplant”, zegt de schepen.

De afbakening van rijwegen en parkeerstroken wordt indien nodig op maximaal 2 centimeter gehouden. “Zo houden we de toegankelijkheid hoog. De materialisatie van de reeds vernieuwde Heiststraat wordt doorgetrokken: kasseien voor de parkeerstroken, vlakke gezaagde kasseien voor de rijwegen en platines voor de trottoirs”, legt Van Volcem uit.

En wat met de Ploegstraat?

Het profiel van de rijweg is over de volledige lengte van de Ploegstraat even breed: 5 meter 80 tussen de greppels. “Dat is nodig aangezien er nog steeds een busverbinding van De Lijn door de straat loopt”, vult Van Volcem aan.

Tussen de Isabellalaan en de Evendijk-Oost zijn er enkel aan de woningzijde parkeerstroken in kasseiverharding voorzien. Trottoirs in platines en de rijweg in bitumenverharding. Het kruispunt met de Evendijk-Oost wordt op dezelfde manier uitgewerkt als de huidige situatie.

Tussen de Evendijk-Oost en de Heiststraat is er voor de rijweg gekozen voor een verharding in vlak gezaagde kasseien. “Zo benadrukken we de centrumzone en schoolomgeving nog meer. Er is ook een verkeersplateau voorzien zodat het verkeer komende van de Evendijk-Oost voor het bereiken van de school nog eens extra geattendeerd wordt. Zo verhogen we de verkeersveiligheid voor de schoolgaande kinderen”, aldus Van Volcem.

Op 11 januari 2022 was er een bewonersvergadering waar een eerste voorontwerp is toegelicht en besproken. “ Onze dienst gaat aan de slag met de insteek van de bewoners om er een gesmaakt project van te maken. De streefdatum voor het einde van de aanleg is eind 2023”, sluit de schepen af.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.