Tag Archives: Sint-Pieters

Wijziging in reservatiesysteem voor recyclagepark Sint-Pieters

16 jun

Sinds begin dit jaar is het reservatiesysteem voor de recyclageparken gewijzigd. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “We beslisten deze week om een bijkomende wijziging in te voeren, waardoor er voortaan op vrijdagnamiddag en zaterdag geen afspraak meer nodig is voor een bezoek aan het recyclagepark van Sint-Pieters. Op de andere dagen is dit wel nog nodig.

Voor de Brugse recyclageparken ziet de regeling er vanaf nu als volgt uit:

 • NIEUW: het recyclagepark van Sint-Pieters kan men op vrijdagnamiddag en op zaterdag zonder afspraak bezoeken (van dinsdag tot vrijdagmiddag blijft een afspraak dus wel nodig);
 • Het recyclagepark van Sint-Michiels kan men op vrijdagnamiddag en op zaterdag zonder afspraak bezoeken (van dinsdag tot vrijdagmiddag blijft een afspraak dus wel nodig);
 • Het recyclagepark van Zeebrugge is enkel nog open van donderdagmiddag tot en met zaterdag en is op die momenten steeds zonder afspraak toegankelijk.

Een afspraak maak je het snelst via de website van Stad Brugge, maar het kan ook telefonisch via het Huis van de Bruggeling op 050 44 8000. Vanaf 2022 kan men tot een half uur voorafgaand aan het gewenste bezoek online een afspraak boeken.

 Persoonlijk account

Sinds 3 januari 2022 verloopt het maken van een afspraak via het reservatieplatform van de beheerder van het diftarsysteem (INOVIM). Men kan er gemakkelijk zonder account een afspraak plannen, maar het maken of annuleren van een afspraak gaat nog vlotter als men een persoonlijk account aanmaakt. Via dit account krijgt men ook een overzicht van de geplande afspraken, de bezoekershistoriek en kan men nazien hoeveel gratis kilogram in de betalende zone men reeds opgebruikte.

De controle van de afspraak aan de parkingang gebeurt automatisch via de identiteitskaart (eID) of de toegangskaart die men ook gebruikt om het park binnen te rijden.

Sint-Pieterskerklaan krijgt volledige heraanleg en opwaardering

26 jan

BRUGGE – De Sint-Pieterskerklaan krijgt een volledige heraanleg. Het is een lange laan die loopt van de kerk van Sint-Pieters naar de vroegere CBRT. “Deze brede laan biedt veel mogelijkheden om te infiltreren, te vergroenen en te bebloemen. We vernieuwen rioleringen, elektriciteit, voetpaden en plaatsen bomen, bloemen en banken”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Inspraak leidt tot aanpassingen

De inspraakvergadering over de Sint-Pieterskerklaan vond plaats in november 2021. Meer dan 70 aanwezigen waren hierop aanwezig. Het stadsbestuur paste, met de geformuleerde opmerkingen van de bevolking in het achterhoofd, de plannen aan. Het college van burgemeester en schepenen keurde de plannen al goed. Op maandag 31 januari moet enkel nog de Gemeenteraad zijn fiat geven.

Riolering valt in en is aan vervanging toe

Het rioleringsstelsel moet vervangen worden en zal meteen ook gescheiden worden zodat er minder overstromingsgevaar is bij hevig regenval. “De riolering is op diverse plaatsen ingevallen en afgezet. Dat is ook de reden waarom de Sint-Pieterskerklaan prioritair is opgenomen in onze investeringsplanning”, zegt schepen Mercedes Van Volcem. “Bovendien worden naast de rioolaansluitingen ook de elektriciteitsaansluitingen vernieuwd en voorzien van 400 Volt. 

De straat krijgt ook nieuwe verlichting en zal meteen ook worden verled.”

Mooie bovengrondse aanleg: nieuwe brede voetpaden, 200 bomen, 30.000 bloemen en veel banken

“We maken van de gelegenheid gebruik om de volledige straat op te waarderen tot een aangename groene leefstraat waar de snelheid wordt getemperd door de manier van heraanleg en met de nodige onthardingen”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

“Zowel jonge mensen als oudere mensen waren aanwezig op de inspraakvergadering. Het is opmerkelijk dat jonge mensen veel groen, minder snelheid en meer fietsveiligheid willen. Maar daarnaast is iedereen ook bekommerd om voldoende parkeerplaatsen te hebben.”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

“Groen in de straat maakt de straat niet alleen mooi, maar ook leefbaar en gezond. Bovendien houdt ze ook veel water op en voorkomen ze ook wateroverlast. Het zijn onze paraplu’s en parasols”, stelt schepen Mercedes Van Volcem.

De Sint-Pieterskerklaan is alvast voldoende breed om er een mooie groene laan van te maken. Aan beide zijden van de weg worden er bomen voorzien om de tien tot twaalf meter waarmee een dubbelrij-effect wordt beoogd. Er komen in totaal meer dan 200 nieuwe bomen.

In de straat worden ook groene voortuinen behouden, aangevuld met heesters en bloemen rond de bomen.

Banken en een mini-parkje

In de straat komt er om de 150 meter een typische Brugse bank met gebogen leuningen en ook nog drie boombanken. “We zullen ook ter hoogte van de gebouwen van de Stad een stuk groen innemen om een mini-parkje te voorzien met enkele banken”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Bushalte

De materialen van de weg werden, op verzoek van de bewoners, aangepast van beton naar asfalt, net als de inplanting van de bushalte op het einde van de Sint-Pieterskerklaan die nu aan het kruispunt met de Vaartstraat komt. Op het einde van de Sint-Pieterskerklaan komen er extra parkeerplaatsen in groendallen.

Parkeerstroken in kasseien

De parkeerstroken worden in mooie kasseien aangelegd zodat de laan wat grandeur krijgt en ook smaller en aantrekkelijker lijkt.  Diverse materialen maken dat een straat mooier oogt, want het oog wil ook wat. “Bij de optimale ontharding van de straat houden we rekening met de parkeerdruk en de verkeersbelasting. Het ontwerp voorziet ministens één parkeerplaats in de directe omgeving van iedere woning. In de toekomst kunnen zo elektrische wagens met eigen stroomtoevoer opgeladen worden. Er zijn afgescheiden parkeerstroken in kasseien voorzien afgewisseld met bomen”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Snelheid

Snelheid was een veel gehoorde klacht. Alle bewoners uitten de wens dat er in de straat minder vlug wordt gereden. Om de verkeerssnelheid te temperen, zullen er drie bijkomende wegversmallingen geïmplementeerd worden in de straat met een veilige fietsachterdoorgang. Ook een groene middengeleider wordt als snelheidsremmer geplaatst ter hoogte van de Uitleendienst en Gebouwendienst.

Er wordt met asfaltverharding gewerkt met accentuering van de kruispunten in mozaïekkeien in plaats van betonverharding.

“De laan loopt van de kerk tot aan de vroegere CBRT. Vaak is er druk verkeer in de richting van de Pathoekeweg. Op het einde van de Kerklaan voorzien we ook een mooie fietsroute richting Zeveneke en het strand van Zeebrugge en ook als doorsteek naar de Blauwe Toren”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Timing en kostprijs

De saneringswerkzaamheden van de nutsleidingen zijn bezig en zullen afgewerkt zijn op 5 mei 2022. De eigenlijke wegen- en rioleringswerkzaamheden starten in het voorjaar 2022 en zullen 190 werkdagen (een kleine tien maanden) duren. Kostenplaatje voor de operatie bedraagt 3.102.162,48 euro, waarvan 1.210.534,32 euro stadsaandeel en 1.891.628,16 euro voor Aquario (rioolbeheerder). 

Elke deelgemeente telt

De Stad investeert in haar deelgemeenten. In Sint-Pieters kwam ook al de Slachthuisstraat in aanmerking voor een volledige heraanleg en werden ook de voetpaden in de Rond den Heerdstraat (een kant) en Sint-Pieterszuidstraat heraangelegd. De voetpaden in de Rustenburgwijk en de Karel de Ledeganckstraat volgen later tijdens deze legislatuur.  

Brugge zet in op voetpadenplan: Brugse deelgemeenten krijgen nieuwe voetpaden goed voor 1,5 miljoen euro in 2022

29 okt

BRUGGE – De Stad steekt een tandje bij in de deelgemeenten.  Een voetpadenplan voor 2022 werd opgemaakt en de Stad investeert drie maal zoveel als normaal in voetpaden in de deelgemeenten.  “De Stad investeert 1.482.000 euro in voetpaden in de deelgemeenten. De voetpaden worden in goede staat hersteld om een veilig wandelverkeer te garanderen”, klinkt het bij schepen van Openbaar Domein, Mercedes Van Volcem. “De werken zullen allemaal uitgevoerd worden tussen november 2021 en de zomer van 2022. Mensen vinden een goed aangelegd voetpad belangrijk en terecht.  Met een drievoudig budget en drie aannemers die werken via een raamcontract schakelen we een versnelling hoger.”

Sint-Michiels en Sint-Andries (West)

De Stad zal 669.500 euro investeren in deze grote deelgemeenten.

Tien straten worden aangepakt : “Ten Boomgaard, Parklaan, Spoorwegstraat, Sint-Arnoldsulaan en Walakker en de een stuk van de Diksmuidse Heerweg,  de  Orchideeënlaan, Hoogbrabantlaan, Ontmijnerslaan en Jonckheer Paul Coppietersdreef”  Dus vijf straten in Sint-Michiels en vijf straten in Sint-Andries”, stelt Mercedes Van Volcem.

 • Ten Boomgaard

In Ten Boomgaard wordt de huidige toestand volledig uitgebroken, maar identiek heraangelegd. “215.000 euro wordt voor het project uitgetrokken. Na het herfstverlof starten we onmiddellijk met de werken om in januari volgend jaar af te ronden. We rekenen op 50 werkdagen om dit project volledig af te werken”, zegt Van Volcem.

 • Parklaan, Spoorwegstraat, Sint-Arnolduslaan en Walakker

Deze straten krijgen allemaal een nieuw voetpad, een investering van 242.000 euro. Het grootste project in deelgemeente Sint-Michiels. Het ontwerp van deze zone moet nog opgemaakt worden. De start van het project zou maart 2022 moeten zijn, om in mei 2022 af te ronden. Dit uitgestrekt project zal 60 werkdagen duren”, aldus de schepen.

 • Diksmuidse Heerweg

In de Diksmuidse Heerweg worden waterdoorlaatbare opritten aangelegd. Er wordt geïnvesteerd in meer waterinfiltratie maar ook in meer groen in de straat. Dit zal zorgen voor een kleurrijke en natuurlijke aanblik van het straatbeeld.

“Kostprijs van deze operatie: 18.500 euro. Start der werken januari 2022, einde in februari 2022. Deze werken zullen een 10-tal werkdagen in beslag nemen”, duidt de schepen.

 • Orchideeënlaan, Hoogbrabantlaan en Ontmijnerslaan

De Orchideeënlaan, Hoogbrabantlaan en Ontmijnerslaan krijgen een nieuw voetpad, maar ook een nieuwe groene zone naast het voetpad dat ingezaaid wordt met gras. “De grasstroken zorgen voor een meer water robuuste en leefbare straat. De werken starten in februari 2022 en ronden we af in maart 2022. Duurtijd 20 werkdagen, kostprijs 66500 euro.”

 • Jonckheer Paul Coppietersdreef

“Een project ter waarde van 127.500 euro. Het project zal in twee delen opgesplitst worden: 1) tussen de Torhoutse Steenweg en de Expresweg en 2) tussen de Expresweg en de rotonde aan de Diksmuidse Heerweg”, legt Van Volcem uit. De werken zullen starten in de maand mei 2022 en in juni 2022 beëindigd woorden.

De aannemer van het voetpadenplan in sector West is het bedrijf Seru.

Waar?Wanneer?Budget
Ten BoomgaardStart na herfstverlof t.e.m. januari 2022 (50 werkdagen)215.000 EUR.
Diksmuidse HeerwegJanuari 2022 t.e.m. februari 2022 (10 werkdagen)18.500 EUR.
Orchideeënlaan, Hoogbrabantlaan, OntmijnerslaanFebruari 2022 t.e.m. maart 2022 (20 werkdagen)66.500 EUR.
Parklaan, Spoorwegstraat, Sint-Arnolduslaan en WalakkerMaart 2022 t.e.m. mei 2022 (60 werkdagen)242.000 EUR.
Jonckheer Paul CoppietersdreefMei 2022 t.e.m. juni 2022127.500 EUR.
 TOTAAL:669.500 EUR.

Sint-Kruis (Oost)

Een inhaalbeweging voor Sint-Kruis (wijk achter de watertoren).
In Assebroek en Sint-Kruis  komt een heraanleg van wel 5 voetpadzones: Akkerstraat, Wiedauwbos, Keizerstraat, Altenastraat en ’t Veld. “De totale kostprijs van deze werken in sector Oost is beraamd op 477.500 EUR. De Akkerstraat, Keizerstraat, Altenastraat en ’t Veld krijgen daarenboven een aangepast openbare ver’led’de lichtinrichting”, duidt de schepen.  De voetpaden zijn in slechte staat, vernieuwing van deze wijk dringt zich op.  Naast voetpaden zullen we bomen en waterinfiltratie voorzien.  We pakken straat per straat aan.

 • Akkerstraat

“In de Akkerstraat pakken we de voetpaden aan maar er komt ook een heraanleg van de plantvakken en de parkeerstroken”, duidt schepen Van Volcem. De geraamde kosten voor de werken bedragen 140.000 euro. De werken zullen normaal in december 2021 nog van start gaan en beëindigd worden in februari 2022. Er wordt gerekend op 25 werkdagen. “De inrichting van de Akkerstraat voldoet niet meer aan de normen van een duurzame omgeving anno 2021. De voetpaden en parkeerstroken liggen er slecht bij ten gevolge van ouderdom en te kleine boomvakken. Een totale vernieuwing drong zich op”, aldus de schepen. De voetpaden zullen aangelegd worden in grijze betonstraatstenen, net als de opritten van de bewoners. De parkeerstroken zullen dan weer in granieten kasseien heraangelegd worden. Ook bufferzones om oppervlaktewater op te vangen zullen geïntegreerd worden in de plantvakken die veel groter worden aangelegd. “Daarbij worden 12 extra bomen aangeplant, voor een betere leefbaarheid in de straat. We kozen voor rode esdoorn en sierpeer in de Akkerstraat en de zijstraat Keizerstraat”, stelt Van Volcem.

De aannemer voor deze werken in Sint-Kruis is de firma Krinkels.

 • Keizerstraat

“Voor de Keizerstraat, een zijstraat van de Akkerstraat, hebben we dezelfde plannen op de agenda: plantvakken en parkeerstroken aanpassen en het voetpad vernieuwen. Opnieuw kozen we voor een totale vernieuwing om een duurzame oplossing te bieden aan de buurt”, klinkt het bij de schepen van Openbaar Domein. “Dezelfde materialen worden gebruikt als in de Akkerstraat, er is dus sprake van een zekere uniformiteit in de buurt. De Keizerstraat krijgt ook heel wat nieuwe plantvakken. De kwaliteit van de woonomgeving wordt hiermee verbeterd: we creëren zo een groener en des te mooier straatbeeld”, aldus Van Volcem. De werken zullen zo’n 20 werkdagen in beslag nemen. De start van de werken wordt voorzien in februari 2022. Einde wordt voorzien voor april 2022. Kostenplaatje 105.000 euro.

 • Altenastraat

De Altenastraat die evenwijdig loopt met de Keizerstraat en ook aansluit op de Akkerstraat heeft te maken met dezelfde problematiek, verouderd en in slechte staat. “We kiezen keer op keer voor de meest duurzame oplossing. In deze buurt is dat een volledige heraanleg. We maken van de gelegenheid gebruik om ook een klimaatbestendiger ontwerp naar voor te schuiven waar we ons wapenen tegen hevige regenval en een betere waterinfiltratie”, legt Van Volcem uit. De sierpeer zal aangeplant worden in de nieuwe plantvakken. “De werken in de Altenastraat zullen van start gaan in maart 2022 en afgerond worden in mei 2022. Ze zullen zo’n 15 werkdagen in beslag nemen. De werken kosten 80.500 euro”, vult de schepen nog aan. 

 • ’t Veld

In ’t Veld hebben we te maken met kleine plantvakken waardoor de bomen uit hun voegen barsten. “De wortels van de bomen duwen de tegels van de voetpaden naar boven. Zowel de voetpaden, plantvakken als parkeerstroken worden volledig hertekend in de straat. Er komen ook nieuwe bomen”, zegt Van Volcem. De werken starten in april 2022 en zullen 15 werkdagen in beslag nemen. Einde is voorzien voor juni 2022. Het kostenplaatje bedraagt 77.000 euro.

 • Wiedauwbos

In Wiedauwbos worden de voetpaden stevig aangepakt. De kostprijs van het voetpadenplan voor de straat bedraagt 75.000 euro. De werken zullen 15 werkdagen in beslag nemen en starten in januari 2022. Einde is voorzien voor maart 2022.

Waar?Wanneer?Budget
AkkerstraatDecember 2021 t.e.m. februari 2022 (25 werkdagen)140.000 EUR.
WiedauwbosFebruari 2022 t.e.m. maart 2022 (15 werkdagen)75.000 EUR.
KeizerstraatMaart 2022 t.e.m. april 2022 (20 werkdagen)105.000 EUR.
AltenastraatApril 2022 t.e.m. mei 2022 (15 werkdagen)80.500 EUR.
‘t VeldMei 2022 t.e.m. juni 2022 (12 werkdagen)77.000 EUR.
 TOTAAL:477.500 EUR.

Lissewege (Noord)

 “De werken in de Scharphoutstraat worden nog in november dit jaar opgestart, na de herfstvakantie. Er wordt op 20 werkdagen gerekend voor de heraanleg van de voetpaden. Het kostenplaatje kloppen we af op 40.000 euro. Einde van de werken voorzien we in december dit jaar”, legt Van Volcem de plannen uit.

Sint-Jozef (Noord)

In 2021 investeerden we al in de Ronsaardbekestraat (tot aan de Kerk) en in de Koolkerksesteenweg werd al in 2021 gestart  (nu komt fase 1 en 2 voetpaden en groenzones van Brugse Steenweg naar Leon De Foerestraat) maar in 2022 zetten we dit verder tot de Graaf de Meulenaerestraat (fase 3 en 4). 

De voetpaden liggen er heel slecht en we pakken dit met beide handen aan.

Ook de Ter Looigemweg krijgt nieuwe voetpaden in Sint-Jozef met heraanplant van bomen. Ook een deeltje van de Pannebekestraat werd in 2021 hersteld maar daar onderzoeken we een volledige heraaleg in 2023.

In Koolkerke wordt de  Vaartbekeweg en Kapelstuk onder handen genomen.

 • Ter Looigemweg en Vaartbeekweg

In februari 2022 starten de werken in de Ter Looigemweg en de Vaartbekeweg in sector Noord. “De werken in de Ter Looigemweg zullen zo’n 85.000 euro kosten. De bomen in de straat worden half maart aangeplant. Einde van de werken is voorzien voor maart 2022, net als in de Vaartbekeweg. Respectievelijk nemen de werken 20 en 15 werkdagen in beslag”, aldus de schepen.

 • Kapelstuk

Kapelstuk sluit het rijtje projecten in de sector Noord af. “Daar wordt niet alleen het voetpad maar ook de rijweg volledig heraangelegd in asfalt aansluitend op de reeds vernieuwde Zagersweg.”, legt Van Volcem uit. De werken worden geraamd op 75.000 euro en worden uitgevoerd in 30 werkdagen. Start is voorzien in april 2022, einde in mei 2022.

Waar?Wanneer?Budget
ScharphoutstraatNovember 2021 (na herfstverlof) t.e.m. december 2021 (20 werkdagen)40.000 EUR.
Koolkerksesteenweg fase 3Januari 2022 t.e.m. februari 2022 (20 werkdagen)75.000 EUR.
Koolkerksesteenweg fase 4Januari 2022 t.e.m. februari 2022 (10 werkdagen)25.000 EUR.
Ter LooigemwegFebruari 2022 t.e.m. maart 2022 (20 werkdagen)85.000 EUR.
VaartbekewegFebruari 2022 t.e.m. maart 2022 (15 werkdagen)35.000 EUR.
KapelstukApril 2022 t.e.m. mei 2022 (30 werkdagen)75.000 EUR.
 TOTAAL:335.000 EUR.

“Heel wat werk voor de boeg dus, maar de voetpaden in onze deelgemeenten worden op die manier grondig aangepakt en futureproof gemaakt”, klinkt het nog bij de schepen van Openbaar Domein.

Sint-Pieters (Noord)

Op Sint-Pieters werd dit jaar de Slachthuisstraat volledig vernieuwd en een gedeelte van de Sint-Pieterszuidstraat, maar ook een groot stuk van de Sint-Pietersnoordstraat en de Rond den Heerdstraat. Volgend jaar starten we ook in de Sint-Pieterskerklaan met een volledige heraanleg (weg en voetpaden) en de voetpaden in de Karel de Ledeganckstraat en Karel Mestdaghstraat zijn in tweede helft 2022 aan de beurt.

Voorstel ontwerp spelprikkels Blauwe Poort

8 jul

Het is de bedoeling om in het najaar in de wijk Blauwe Poort in Sint-Pieters een aantal spelprikkels te voorzien. Een studiebureau maakte hierover een ontwerp dat aan de bewoners wordt voorgelegd. De kosten worden voor 60 % gedragen door de VMSW en voor 40 % door de Stad.

Compensatie

“De spelprikkels zijn bedoeld als compensatie voor de speelruimte die verloren is gegaan door de nieuwe verkaveling naast de wijk”, vertelt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) is er op dit ogenblik bezig met de aanleg van openbare wegenis en de bouw van 4 appartementen en woningen langsheen de Blankenbergse Steenweg. Dit gebeurt op landbouwgronden en op het voormalige speelplein dat als ontspanningsruimte fungeerde voor de hele wijk. Binnen de nieuwe verkaveling is wel een speelzone voorzien, maar die is beduidend kleiner dan de vroegere open ruimte. Vandaar de beslissing om doorheen de bestaande wijk spelprikkels te voorzien.

Toelichting spelprikkels

– Zone 1: aan de voorzijde van de woningen met huisnr. 30-52.
We voorzien hier een lint van spelprikkels met een schommel, enkele stapstammetjes en houten balken waarop kinderen kunnen balanceren en klauteren. Tussenin komt er een verharde ruimte met daarop een grote picknickbank die ook deels uit boomstammen zal bestaan. Tussen de speelzones komen er plantvakken met vaste planten, struiken en hoogstambomen.

– Zone 2: het binnenpleintje.
Het binnenpleintje rond de olm wordt heraangelegd. Rond de olm wordt een border aangelegd met errond een pad in uitgewassen beton. We voorzien ook gras en beplanting. De bestaande toegangen naar de achtertuinen worden behouden.

– Zone 3: achter de woningen 58-64.
In het gras wordt een wadi uitgegraven, waarin het regenwater wordt opgevangen en op een natuurlijke wijze in de bodem kan infiltreren. Langs en over de wadi komt er een avontuurlijk parcours met een apen- en palenbrug. Rond en deels in de wadi planten we vier wilgen.

Plannen ter inzage

De plannen voor dit project zijn terug te vinden op de stedelijke website: www.brugge.be/plannen. Ter plaatse op de drie locaties werd er info aan de paaltjes vastgemaakt op een A2-formaat.

Opmerkingen?

Wie opmerkingen heeft over het plan, mag ze tegen ten laatste 31 juli bezorgen. Dit kan als volgt:
– mailen naar communicatie@brugge.be
– in de brievenbus steken van Buurthuis De Wissel, Duivenslagstraat 19, Sint-Pieters
– opsturen naar Communicatie, Burg 12, 8000 Brugge

Dinsdag 12 juni 19 u 30 – Zandwegemolen

10 jun

Indien u interesse heeft omtrent de ontwikkelingen in uw stad, kom dan eens luisteren. Vooral de ontwikkelingen in het Noorden van Brugge worden toegelicht. Als u wil aanwezig zijn, laat het dan gewoon weten op mercedes.vanvolcem@vlaamsparlement.be