Brugge

Sint-Pieterskerklaan krijgt volledige heraanleg en opwaardering

BRUGGE – De Sint-Pieterskerklaan krijgt een volledige heraanleg. Het is een lange laan die loopt van de kerk van Sint-Pieters naar de vroegere CBRT. “Deze brede laan biedt veel mogelijkheden om te infiltreren, te vergroenen en te bebloemen. We vernieuwen rioleringen, elektriciteit, voetpaden en plaatsen bomen, bloemen en banken”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Inspraak leidt tot aanpassingen

De inspraakvergadering over de Sint-Pieterskerklaan vond plaats in november 2021. Meer dan 70 aanwezigen waren hierop aanwezig. Het stadsbestuur paste, met de geformuleerde opmerkingen van de bevolking in het achterhoofd, de plannen aan. Het college van burgemeester en schepenen keurde de plannen al goed. Op maandag 31 januari moet enkel nog de Gemeenteraad zijn fiat geven.

Riolering valt in en is aan vervanging toe

Het rioleringsstelsel moet vervangen worden en zal meteen ook gescheiden worden zodat er minder overstromingsgevaar is bij hevig regenval. “De riolering is op diverse plaatsen ingevallen en afgezet. Dat is ook de reden waarom de Sint-Pieterskerklaan prioritair is opgenomen in onze investeringsplanning”, zegt schepen Mercedes Van Volcem. “Bovendien worden naast de rioolaansluitingen ook de elektriciteitsaansluitingen vernieuwd en voorzien van 400 Volt. 

De straat krijgt ook nieuwe verlichting en zal meteen ook worden verled.”

Mooie bovengrondse aanleg: nieuwe brede voetpaden, 200 bomen, 30.000 bloemen en veel banken

“We maken van de gelegenheid gebruik om de volledige straat op te waarderen tot een aangename groene leefstraat waar de snelheid wordt getemperd door de manier van heraanleg en met de nodige onthardingen”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

“Zowel jonge mensen als oudere mensen waren aanwezig op de inspraakvergadering. Het is opmerkelijk dat jonge mensen veel groen, minder snelheid en meer fietsveiligheid willen. Maar daarnaast is iedereen ook bekommerd om voldoende parkeerplaatsen te hebben.”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

“Groen in de straat maakt de straat niet alleen mooi, maar ook leefbaar en gezond. Bovendien houdt ze ook veel water op en voorkomen ze ook wateroverlast. Het zijn onze paraplu’s en parasols”, stelt schepen Mercedes Van Volcem.

De Sint-Pieterskerklaan is alvast voldoende breed om er een mooie groene laan van te maken. Aan beide zijden van de weg worden er bomen voorzien om de tien tot twaalf meter waarmee een dubbelrij-effect wordt beoogd. Er komen in totaal meer dan 200 nieuwe bomen.

In de straat worden ook groene voortuinen behouden, aangevuld met heesters en bloemen rond de bomen.

Banken en een mini-parkje

In de straat komt er om de 150 meter een typische Brugse bank met gebogen leuningen en ook nog drie boombanken. “We zullen ook ter hoogte van de gebouwen van de Stad een stuk groen innemen om een mini-parkje te voorzien met enkele banken”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Bushalte

De materialen van de weg werden, op verzoek van de bewoners, aangepast van beton naar asfalt, net als de inplanting van de bushalte op het einde van de Sint-Pieterskerklaan die nu aan het kruispunt met de Vaartstraat komt. Op het einde van de Sint-Pieterskerklaan komen er extra parkeerplaatsen in groendallen.

Parkeerstroken in kasseien

De parkeerstroken worden in mooie kasseien aangelegd zodat de laan wat grandeur krijgt en ook smaller en aantrekkelijker lijkt.  Diverse materialen maken dat een straat mooier oogt, want het oog wil ook wat. “Bij de optimale ontharding van de straat houden we rekening met de parkeerdruk en de verkeersbelasting. Het ontwerp voorziet ministens één parkeerplaats in de directe omgeving van iedere woning. In de toekomst kunnen zo elektrische wagens met eigen stroomtoevoer opgeladen worden. Er zijn afgescheiden parkeerstroken in kasseien voorzien afgewisseld met bomen”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Snelheid

Snelheid was een veel gehoorde klacht. Alle bewoners uitten de wens dat er in de straat minder vlug wordt gereden. Om de verkeerssnelheid te temperen, zullen er drie bijkomende wegversmallingen geïmplementeerd worden in de straat met een veilige fietsachterdoorgang. Ook een groene middengeleider wordt als snelheidsremmer geplaatst ter hoogte van de Uitleendienst en Gebouwendienst.

Er wordt met asfaltverharding gewerkt met accentuering van de kruispunten in mozaïekkeien in plaats van betonverharding.

“De laan loopt van de kerk tot aan de vroegere CBRT. Vaak is er druk verkeer in de richting van de Pathoekeweg. Op het einde van de Kerklaan voorzien we ook een mooie fietsroute richting Zeveneke en het strand van Zeebrugge en ook als doorsteek naar de Blauwe Toren”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Timing en kostprijs

De saneringswerkzaamheden van de nutsleidingen zijn bezig en zullen afgewerkt zijn op 5 mei 2022. De eigenlijke wegen- en rioleringswerkzaamheden starten in het voorjaar 2022 en zullen 190 werkdagen (een kleine tien maanden) duren. Kostenplaatje voor de operatie bedraagt 3.102.162,48 euro, waarvan 1.210.534,32 euro stadsaandeel en 1.891.628,16 euro voor Aquario (rioolbeheerder). 

Elke deelgemeente telt

De Stad investeert in haar deelgemeenten. In Sint-Pieters kwam ook al de Slachthuisstraat in aanmerking voor een volledige heraanleg en werden ook de voetpaden in de Rond den Heerdstraat (een kant) en Sint-Pieterszuidstraat heraangelegd. De voetpaden in de Rustenburgwijk en de Karel de Ledeganckstraat volgen later tijdens deze legislatuur.  

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.