Tag: Vlaamse Overheid

Brugge

Brugge ontvangt Vlaamse subsidies voor de herinrichting van het nieuwe Katelijnepark

katelijnepark herinrichting brugge subsidies natuur in je buurt

Brugge – Stad Brugge ontvangt subsidies voor het project ‘Katelijnepark’ binnen de projectoproep ‘Natuur in je Buurt’ van de Vlaamse Overheid. De projectoproep steunt project die aan robuuste en veerkrachtige Vlaamse natuur bijdragen. Vorige legislatuur wou men van dit gebied een randparking maken, nu maken wij dit tot een prachtig groen plekje. We ontvangen hiervoor een subsidie van 63.050 euro.

#Natuurinjebuurt

Natuur in de Buurt steunt projecten die door de aanleg van natuurelementen en door natuurontwikkeling aan een maatschappelijke nood tegemoetkomen én zo ook bijdragen aan het versterken en veerkrachtiger maken van de natuur in Vlaanderen. Voor Stad Brugge dienden we het project ‘Katelijnepark’ in. Hiervoor werd een subsidie van 63.050 toegekend.

Het Katelijnepark: een prachtige, nieuw stukje groen in Assebroek!

Als Schepen van Openbaar Domein zet ik volop in op parken in de stad. Met het Katelijnepark geven we de inwoners van de dichtst bevolkte deelgemeente in Brugge een nieuw, groen plekje. Dit idyllisch gelegen park krijgt een opwaardering. De bestaande bomen zullen we behouden, maar we planten ook nieuwe bomen aan. De wandelpaden zullen in een lus doorheen het park lopen. Deze worden aangelegd in dolomiet. Er komen verschillende zit- en ligelementen, alsook twee houten podia. De ideale plaats om te picknicken. Natuurlijke speelelementen maken het park een belevenis voor jong en oud. Fietsverbinding staat centraal in het ontwerp voor het park. We leggen nieuwe fietspaden aan en voorzien een grotere fietsenstalling.

De uitvoering van het park start in het najaar van 2023.

Brugge

Brugge kan op 850.000 euro steun rekenen

BRUGGE – Stad Brugge kan in totaal op zo’n 850.000 euro steun rekenen van de Vlaamse overheid. Dit voor twee projecten. Zowel voor het project “ThermAI” als voor de plannen om een multifunctioneel sportgebouw voor dans, lichaamsontwikkeling en beweging te plaatsen kan de stad rekenen op financiering.

City of Things

Lokale besturen die een maatschappelijke uitdaging op een slimme manier willen aanpakken via IoT of Internet of Things of via open data kregen de mogelijkheid een dossier in te dienen en op deze manier aanspraak maken op ondersteuning vanuit Vlaanderen. Het project “ThermAI” van Brugge is één van de twaalf geselecteerde projecten die op financiering kunnen rekenen. Het gaat om een bedrag van €599.117,72.

Sportinfrastructuur

De Vlaamse regering keurde 21 projecten goed. Deze projecten kunnen rekenen op een subsidie voor bovenlokale sportinfrastructuurprojecten. Ook de stad Brugge heeft één van de positief beoordeelde projecten. Voor de plannen van een multifunctioneel sportgebouw voor dans, beweging en lichaamsontwikkeling kan de stad rekenen op een ondersteuning van 261.222 euro vanuit de Vlaamse overheid. (Aan privaat initiatief Dancelot (Brugs))

Brugge

Compensatiebomen voor structureel onderhoud N31

BRUGGE – Vorig jaar werden grote onderhoudswerken uitgevoerd op de N31. Jammer genoeg moesten enkele bomen gekapt worden ter plaatse, maar die worden nu gecompenseerd op vier verschillende plaatsen in Brugge: de middenberm van de N397 en het aanpalende plein, aan de middenberm van de Bloedput en tot slot aan de Buffelbrug.

N31 is een primaire weg. “De N31 vormt een essentiële verbinding tussen de E40 en de haven van Zeebrugge. Er is heel wat vrachtvervoer van en naar Zeebrugge. De weg is daarnaast een belangrijke weg op Zeebrugge Kust en onze stad te ontsluiten”, zegt schepen van Openbaar Domein en Groen Mercedes Van Volcem. Ook voor werk en toerisme wordt de N31 veelvuldig gebruikt. “Zo’n druk bereden wegen vergen ook het nodige onderhoud. In 2021 deden we daarom structurele onderhoudswerken tussen de brug over Waggelwater en de Blankenbergse Steenweg (N371) en ter hoogte van de Koningin Astridlaan”, zegt Eveline Weyers, projectleider bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), “Ter voorbereiding moesten helaas enkele bomen plaats maken in de middenberm van de N31. Zo worden er nu 24 bomen in de plaats geplant.”

“De meeste bomen komen terecht aan de Kinepolis op de middenberm van de N397. Daarnaast is er een aanliggend plein. Een variëteit van de winterlinde zal daar geplant worden. Goed voor zo’n 20 bomen”, aldus de schepen. Een grotere boom komt aan de Bloedput op de middenberm, een Mongoolse lindevariëteit. 3 meerstammige kerselaren worden voorzien aan de Buffelbrug. “Deze zullen echter niet zo veel ruimte innemen”, vult Van Volcem aan.

Er worden heel wat bomen geplant in Brugge. De afgelopen 3 jaar plantten de stad 65.575 bomen bij. “Brugge is een stad met een groene omgeving, maar ook in de stad kiezen we voor een groene dooradering. Een positief bomenbeleid willen we neerzetten in onze stad. Daar hoort uiteraard ook bij als bomen gekapt worden, dat ze gecompenseerd worden”, zegt de schepen.