Brugge

Ecoveloduct over E40 zal voor veiligere verbinding tussen Beisbroek, Tillegem en Vloethemveld zorgen

ecoveloduct over de E40 Vlaamse overheid VAPEO

BRUGGE – De Vlaamse Overheid besloot om binnen het VAPEO-project een ecoveloduct over de E40 in Brugge te realiseren. Zo komt een vlotte en veilige verbinding voor wandelaars, dieren, ruiters en fietsers. Dit ecoveloduct zal voor een versterking van de Doornstraat als fietsverbinding zorgen.

VAPEO-project

Tussen 2019 en 2024 geeft het Vlaams Actieplan Ecologische Ontsnippering van de Vlaamse Overheid uitvoering aan vijftien knelpunten binnen Vlaanderen. Het verbinden van de natuurzone tussen Vloethemveld, Tillegem en Beisbroek door middel van een ecoveloduct over de E40 is voorgesteld als project voor het Noorden van West-Vlaanderen.

Veilige verbinding voor fietsers, voetgangers, ruiters en dieren

De bestaande brug in de Doornstraat is in het beheer van AWV en verkeert in een goede staat. We zullen dit omvormen tot een ecoveloduct, waar een groenzone voor dieren, alsook een pad voor wandelaars en fietsers zal komen. Auto- en tractorverkeer zal hier niet meer mogelijk zijn. Voor Stad Brugge zijn geen grote mobiliteitsingrepen verwacht, stad Jabbeke zal hierover afzonderlijk met AWV overleggen. Het autoluw houden van de Doornstraat is een positieve verandering, aangezien de straat een bovenlokale fietsroute omvat. De Doornstraat zal door dit ecoveloduct versterkt worden als veilige fietsverbinding.

Natuurinrichtingsproject Stad Brugge

26 hectare grond van Stad Brugge komt dit jaar vrij uit pacht. We bereiden hier een natuurinrichtingsproject voor. Aangezien de gronden ten noorden van de E40 liggen, zullen we de plannen voor dit gebied aanpassen. We voorzien een aansluiting van een nieuw ruiterpad op het ecoveloduct, alsook een natuurcorridor op de twee aansluitingen onderaan de brug.

Kostprijs

De geschatte kostprijs van dit ecoveloduct is 1 miljoen euro. Vlaanderen financiert dit project volledig.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.