Brugge Centrum

Werkzaamheden Katelijnestraat: update

De 2de fase van de werkzaamheden aan de nutsleidingen in de Katelijnestraat, tussen de Oude Gentweg en Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid, pare kant, was voorzien om afgewerkt te zijn op 27 september jl.
Doordat de huisaansluitingen meer tijd in beslag nemen, door de weersomstandigheden en door het moeten aanbrengen van niet voorziene bijkomende leidingen moet er in deze fase nog verder gewerkt worden en dit tot vrijdag 11 oktober a.s.
Alles wordt in het werk gesteld om deze timing aan te houden.
Alle verkeersmaatregelen van fase 2 blijven behouden.

Fase 3 werkzaamheden nutsleidingen Katelijnestraat

In de 3de fase van de werkzaamheden aan de nutsleidingen in de Katelijnestraat wordt er gewerkt tussen de Oude Gentweg en de inrit parking Katelijne – pare kant. Deze werkzaamheden zijn gestart op maandag 30 september jl. en er wordt naar gestreefd om deze zone ook af te werken op vrijdag 11 oktober a;s.