Brugge Vlaams Parlement

Aanpak stationsbuurt en ondertunneling van de R30

Aanpak stationsbuurt en ondertunneling van de R30

In het GIP 2022 zijn verschillende projecten opgenomen die worden uitgevoerd op het grondgebied van de stad Brugge door het Agentschap Wegen en Verkeer. Voor het project aan de stationsbuurt en de ondertunneling van de R30 vroeg ik de minister naar een stand van zaken.

De selectieleidraad werd opgemaakt en deze zomer gepubliceerd. Na de selectie volgt de offerteaanvraag aan de geselecteerde kandidaten. Het bestek werd samen met de stad Brugge opgemaakt en is momenteel in rondgang voor advies en optimalisatie bij verschillende experts. De aanbestedingsprocedure voor het ontwerpteam (ontwerper en aannemer) volgt dit najaar.  

De verwachte aanvang van de realisatie is volgens huidige planning voor na de zomer van 2024. De werken aan de stationsbuurt en ondertunneling van de R30 zouden twee jaar en een half jaar in beslag nemen. De vermoedelijke openstelling is voorzien in de loop van 2026. Niettemin dient er rekening gehouden te worden met de fasering en afstemming op andere werken.

Meer informatie hierover vind je op hier.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.