Brugge

Bosuitbreiding Beisbroek: fase 1

BRUGGE – Het stedelijk domein Beisbroek vormt een belangrijke groene long voor de Bruggeling. Al zeker samen met de aangrenzende domeinen Chartreuzinnenbos en Tudor. We breiden het domein Beisbroek uit met gronden langs de E40. In totaal komt er een uitbreiding van Beisbroek van zo’n 26 hectare.

Uitbreiding Beisbroekbos

Groene plaatsen in Brugge zijn cruciaal voor de Bruggeling. De grond waarmee Beisbroek uitbreidt werd in pacht genomen door een landbouwer. Als schepen voor Openbaar Domein kon ik onderhandelen dat de grond gefaseerd uit pacht kwam. Een groene buffer langs de E40 zal ervoor zorgen dat er een aangenamer zicht op de snelweg komt en dat er minder geluidsoverlast is. We zullen rolstoeltoegankelijke en onverharde paden aanleggen, alsook een nieuw pad voor ruiters en mountainbikes. Dit in de plaats van het bestaande pad dat nu langs de E40 loopt.

Een deel van de gronden zijn momenteel reeds vrijgekomen of nog aan het vrijkomen.

  • 1 oktober 2020: een 10 meter brede buffer langs de E40 (reeds aangeplant)
  • 01/01/2021: 7.63 hectare aan akkergronden
  • 01/01/2022: 6.7 hectare aan akkergronden en hoeve
  • (nog vrij te komen) 01/10/2023: 9.54 hectare aan akkergronden

In totaal is dit een uitbreiding van het Beisbroekbos met 26 hectare.

Fase 1 van de bosuitbreiding

De eerste fase is goed voor een oppervlakte van 7.92 hectare aan bos. Dit gebied ligt het meest westelijk en sluit aan bij het bestaande domein Beisbroek en de parking, die langs de Doornstraat ligt. Via geboortebos en spontane bebossing zouden we de bosuitbreiding realiseren. Voor de eerste fase van deze uitbreiding komen we in aanmerking voor subsidies van het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid.

Alle gronden zullen tegen eind 2023/begin 2024 vrijgekomen zijn: we willen deze ook bebossen of inrichten als een natuurgebied met recreatiepaden.

Als Schepen van Eigendommen kan ik ook reeds vertellen dat de verkoop van de hoeve opgestart is.

Masterplan

In het masterplan, opgesteld door verschillende natuurwetenschappers en de stadsbioloog, wordt de fasering van de uitbreiding van Beisbroek uitgelegd.

  • De eerste fase is voorzien voor 2023 en behelst een uitbreiding van 7.92 hectare bos
  • De volgende fasen zijn voorzien voor 2024

De focus in het masterplan ligt op bosuitbreiding in de eerste twee fasen, goed voor 15.32 hectare aan bos en ook op het uitbreiden van 11.2 ha aan heide en schraal grasland voor schapen. We voorzien een gronddam en recreatieve paden, maar zorgen ervoor dat deze gronden toegankelijk zijn voor iedereen: er komen rolstoeltoegankelijke paden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.