Auteur: .

Brugge

Eerste hondenloopweide in Sint-Pieters gerealiseerd !

Brugge – In Sint-Pieters, ter hoogte van Park Ten Poele, werd een nieuwe hondenloopweide geopend. Dit is de eerste hondenloopweide in Sint-Pieters. Zo telt Brugge in totaal al 7 hondenloopweides.

Uitbreiding Park Ten Poele

Naast Park Ten Poele in Sint-Pieters lag een voormalige opslagplaats van de dienst openbaar domein. Deze gebruiken we niet langer, dus hebben we besloten om deze te integreren in het bestaande park. Als schepen van openbaar domein ben ik altijd op zoek naar plekjes op het openbaar domein die we groener kunnen maken. Meer groen in een stad heeft een tal van voordelen. In april van 2023 hebben we de verharding van de voormalige opslagplaats opgebroken.

Om een verbinding met het park te maken zijn twee toegangen aangemaakt in de bestaande haag. Over het grachtje naast het park zijn ook twee duikers aangelegd. Door het aanleggen van deze toegangen kunnen we het bestaande wandelpad voor lopers en wandelaars in het park uitbreiden. Deze uitbreiding plannen we in het najaar van 2023.

Nieuwe hondenloopweide

In deze uitbreiding van het park is naast een wandelverbinding ook een hondenloopweide gerealiseerd. We besloten om hier een hondenloopweide aan te leggen om op deze manier tegemoet te komen aan de grote vraag die hiervoor bestaat in Brugge. In totaal is de hondenloopweide is 2.600 m² groot. Op die manier kunnen alle inwoners hier samen met hun lieve huisdier volop ravotten. Om de zone nog leuker te maken voor de honden zorgden we voor speelheuvels, ook komen er nog boomstammen.

Om de zone proper te houden werden ook twee afvalmanden toegevoegd. We zorgen ervoor dat de hondenloopweide toegankelijk is voor mensen die met een rolstoel of kinderwagen komen, dit door verharde toegangen naar de weide aan te leggen. In de weide zelf zorgden we voor een betegelde zone aan met een vaste picknicktafel met verlengd blad. In het park zelf staat nog 1 verplaatsbare picknicktafel en zijn er ook verschillende groene stoeltjes te vinden.

Hondenloopweides in Brugge

De hondenloopweide in Park ter Poele is de eerste in Sint-Pieters, maar al de zevende in Brugge. De andere hondenloopweiden liggen in Sint-Andries (2), Sint-Kruis (2), Koolkerke (1) en Zeebrugge (1).

Sint-AndriesKoude Keuken
Sint-AndriesBeisbroek
Sint-KruisSportpark Gulden Kamer
Sint-KruisRyckevelde (Agentschap Natuur en Bos)
KoolkerkeFort van Beieren (Provincie West-Vlaanderen)
ZeebruggeStrand
Sint-PietersPark ter Poele
Brugge

Werkzaamheden Dampoortkwartier zijn halverwege !

werkzaamheden Dampoortkwartier halverwege

Brugge – We geven het Dampoortkwartier in Sint-Kruis een volledige opwaardering. In totaal vernieuwen we tien straten tussen de Karel van Manderstraat en Dampoortstraat. We zorgen voor een gescheiden rioleringsstelsel, nieuwe rijweg, voetpaden, parkeervakken en groenzones. Momenteel zijn we al halverwege, enkel nog de Dampoortstraat, Julius Dooghelaan en Koolstuk te gaan.

Heraanleg van het Dampoortkwartier

Onderzoek naar de staat van het wegdek en de riolering toonde aan dat een heraanleg van het Dampoortkwartier noodzakelijk was. We leggen een gescheiden rioleringsstelsel aan in iedere straat. Hiermee voorkomen we dat de afvalwaterriolering overstroomt bij hevige regen en vullen we ook de grondwaterreserves verder aan. Voor de rijweg voorzien we een dubbele laag in asfalt, de voetpaden worden aangelegd in een bruinachtige granietsteen.

Al 1,4 km aan rijweg is op dit moment heraangelegd, we moeten enkel nog de Julius Dhoogestraat, Koolstuk en Dampoortstraat opstarten. In november zullen we alle groenzones die afgewerkt zijn aanplanten.

Timing

De Tuintjes: afgewerkt

Edestraat: afgewerkt

Karel van Manderstraat (tussen Zuidervaartje en Geralaan): afgewerkt

Karel van Manderstraat (tussen Geralaan en Dampoortstraat): toplaag in asfalt wordt 19/9 geplaatst

Korte Sportstraat: de toplaag in asfalt is reeds in een deel van de straat gegoten, het overige deel krijgt een toplaag op 2 oktober

Sportstraat: onderlaag in asfalt geplaatst in het deel tussen de Korte Sportstraat en Karel van Manderstraat. Het tweede deel zullen we afwerken eind september. Toplaag in asfalt wordt op 2 oktober gegoten.

Paradijsstraat: deze week starten we met het leggen van de borduren, de rioleringswerken zijn uitgevoerd. We voorzien deze straat af te werken tegen 2 oktober.

Zuidervaartje:

Deel 1 (tussen de Karel van Manderstraat en de tennis): afgewerkt, de onderlaag in asfalt ligt er. De toplaag komt er op 2 oktober.

Deel 2 (kruispunt met Karel van Manderstraat): eind september afgewerkt. De toplaag komt op 2 oktober.

Deel 3 (tussen de Dampoortstraat en de tennis): start op 2/10/2023 en op 15/11/2023 afgewerkt.

Julius Dhoogelaan en Koolstuk: start 2 oktober, afgewerkt op 11/03/2024

Dampoortstraat

Deel 1: tussen Karel van Manderstraat en Paradijsstraat: start 15/11/2023 (na werken Zuidervaartje) – 31/03/2024

Deel 2: Zuidervaartje tot Paradijsstraat: start 12/03/2023 – 1 juni 2024

Investeren in Sint-Kruis

In totaal bedraagt het kostenplaatje voor deze werken zo’n 8 miljoen euro. Ik zorg voor investeringen in iedere deelgemeente. In Sint-Kruis kon ik al een volledig nieuw park, het Steevenspark, realiseren, maar vernieuwden we ook de Damse Vaart-Zuid en is de Gulden Kamer met 2,7 hectare uitgebreid. Iedere deelgemeente telt !

Brugge

Kerkenbeleidsplan in Brugge is in uitvoering !

Samen met het centraal kerkbestuur, vertegenwoordigers van de lokale geloofsgemeenschappen en het aangeduide studiebureau werkte ik als schepen van Erediensten aan een kerkenbeleidsplan. We zullen participatiemomenten organiseren over de toekomst van zes Brugse kerken. Bruggelingen kunnen op die manier mee nadenken over de toekomst van hun parochiekerk. Vanaf 1 januari 2024 kunnen ze ons, via de participatiemomenten, ideeën geven over activiteiten die in de kerk kunnen plaatsvinden.

Dit is een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van het publiek religieus patrimonium van de stad. Als lokaal bestuur willen we samen met de centrale kerkbesturen, de lokale geloofsgemeenschappen en de verschillende kerkfabrieken samen schrijven aan een kerkenbeleidsplan en toekomstbeeld voor de parochiekerken in Brugge. Om dit te realiseren willen we elke Bruggeling betrekken om de toekomst hiervan mee vorm te geven.

Het projectteam bezocht in de eerste fase alle kerkgebouwen, om op die manier een onderbouwde analyse van de kerkgebouwen te kunnen maken. Daarin kwamen zowel de identificatie, beschrijving en situering in de omgeving, alsook het actuele gebruik en de functie van elk kerkgebouw aan bod. De uitkomst van de analyse geeft ons nu aan voor welke kerken er een participatietraject opgestart kan worden.

In Brugge zijn in totaal 28 kerken, waarvan er zes aan de eredienst onttrokken werden. Voor de start van deze legislatuur waren dat de kerken in Blijmare (Sint-Andries), de Sint-Franciscuskerk (Sint-Kruis) en H. Familie (Bilkske). De Sint-Godelieve, Sint-Willibrord en Sint-Kristoffelkerk zijn tijdens deze legislatuur onttrokken aan de eredienst.

In totaal zullen zes kerken deelnemen aan het participatietraject. Het gaat om volgende 6 kerken:
👉Sint-Walburga in de binnenstad (nevenbestemming)
👉Sint-Niklaas in Koolkerke (nevenbestemming)
👉Sint-Leo De Grote in Zwankendamme (nevenbestemming)
👉Sint-Katarina in Assebroek (nevenbestemming)
👉H. Hart en Philippus in Assebroek Steenbrugge (nevenbestemming)
👉Sint-Godelieve in Sint-Michiels (herbestemming)

In Brugge hebben we al zes kerken die een nevenbestemming hebben. Zo heeft de Onze-Lieve-Vrouw een museumgedeelte, kan men de Sint-Donaaskerk gebruik en als ‘blokkerk’ en zijn er in de Sint-Thomas van Kantelberg vaste koorrepetities. In de H. Magdalenakerk is er een project dat loopt samen met Flanders Heritage Venue. Twee kerken in Brugge ontvangen ook andere geloofsgemeenschappen. Zowel de Filipijnse als de Albanese gemeenschap gebruiken de Christus-Koningkerk, elk een maal per maand. Een maal per week gebruikt de Poolse gemeenschap de Sint-Katarinakerk.

Brugge

Kruispunt Sint-Clarastraat en Sint-Jorisstraat opnieuw geopend !

Sint-Clarastraat Sint-Jorisstraat kruispunt

Opnieuw doorgang vanuit de Ezelstraat

In het Brugse stadscentrum vernieuwen we de riolering, rijweg en voetpaden van de Sint-Jorisstraat. Het eerste deel van de straat, namelijk het gedeelte tussen de Vlamingbrug en Sint-Clarastraat is reeds opengesteld. Nu is ook het kruispunt tussen de Sint-Jorisstraat en de Sint-Clarastraat opengesteld. Een grote verbetering voor de inwoners! Het verkeer vanaf de Ezelstraat zal via de Kalkovenstraat de Sint-Clarastraat opnieuw kunnen bereiken. De inwoners van de Sint-Jorisstraat zullen hun straat via de Sint-Clarastraat uit kunnen rijden.

Busverkeer na de werken

Na de werken zal er op zaterdag om de 7,5 minuten (lijn 1 en 2 elk om de 15 minuten) en op zondag om de 10 minuten (lijn 1 en 2 om de 20 minuten) een bus door de straten rijden. Tijdens de week enkel de stadsshuttle.

Brugge

De Koude Keukenstraat verkeersveilig voor het nieuwe schooljaar !

Brugge – In de Koude Keukenstraat in Sint-Andries is de schoolomgeving verkeersveiliger gemaakt. Een nieuw bord en groene stroken met “schoolzone” in de straat van de school tonen aan automobilisten dat dit een schoolomgeving is waar veel leerlingen te voet of met de fiets langskomen. In Brugge is het creëren van veilige schoolomgevingen prioritair. Veel leerlingen trekken vrijdag opnieuw naar school, het is dan ook heel belangrijk dat alle leerlingen op een veilige manier van en naar school kunnen gaan.

Veilige schoolomgevingen prioritair

Sinds 2005 worden aan de schooltoegangen in Brugge Octopuspalen gebruikt om een schoolomgeving aan te duiden. Deze zijn intussen verouderd. Ondanks de octopuspalen geven heel wat Brugse basisscholen aan dat men te snel nabij de schooltoegang rijdt. Om dit op te lossen, zorgen we ervoor dat het duidelijker is waar de toegangen naar de scholen zich bevindt. We werken momenteel een plan uit om op een universele wijze alle schoolomgevingen aan te duiden. Op die manier geven we weggebruikers een duidelijk signaal dat ze zich in een schoolomgeving bevinden en voorzichtig moeten zijn.

We zullen deze aanpassingen over de gehele stad uitvoeren. In 2023 zullen de scholen in Sint-Andries en Sint-Michiels aan de beurt komen, waarna we de schoolomgevingen in Christus-Koning en het noorden van Brugge in 2024 vernieuwen. Doordat de Brugse binnenstad Unesco werelderfgoed is, kunnen we, net zoals de Octopuspalen, geen nieuwe palen aanbrengen.

Koude Keukenstraat: pilootproject

In de Koude Keukenstraat hebben we beslist deze vernieuwde aanpak voor het allereerst aan te brengen, dit is het pilootproject. De Koude Keukenstraat is deze zomer verkeersveiliger gemaakt, zodat de leerlingen van het Sint-Lodewijkscollege op die manier veilig de school kunnen bereiken.

De octopuspalen zijn weggehaald. In de plaats plaatsten twee borden in de vorm van een fluostift om de schoolomgeving aan te duiden. Daarnaast zijn ook twee groene stroken met het woord ‘schoolzone’ op de rijweg geschilderd. Aan beide zijden van het zebrapad aan de school werden ook groene strepen aangebracht. Op die manier is het voor alle automobilisten duidelijk dat dit een schoolomgeving is.

Extra fietsvoorzieningen in de straat

Er is ook gekeken of extra fietsvoorzieningen in de straat mogelijk zijn. We brachten een verdrijvingsvlak ter hoogte van het kruispunt tussen de Koude Keukenstraat en de Zandstraat aan, op die manier zijn de fietsers die ter hoogte van de Zandstraat fietsen beter beschermd. Ook gele boordsteenmarkeringen hebben we hier toegevoegd.

Veilige schoolomgevingen prioritair

Veilige schoolomgevingen over het gehele Brugse grondgebied zijn voor ons een prioriteit. In 2023 zijn verschillende verkeersveilige werken uitgevoerd. Zo legden we de Jakobinessenstraat opnieuw aan en is een veilige fietsdoorgang gerealiseerd door de aanleg van het Steevenspark. Ook de voetpaden in de buurt van een aantal scholen zijn vernieuwd, onder andere in de Klaverstraat, Nieuwe Gentweg en Leopold I-laan/Gerard Davidstraat/Maria van Bourgondiëlaan. De Nieuwe Sint-Annadreef waar De Varens gelegen is, krijgt momenteel een volledige heraanleg.

De Gistelse Steenweg kreeg ook een verkeersveilige vernieuwing. Twee borden in de vorm van een fluostift met het woord “school” op, alsook twee groene lijnen zijn toegevoegd. Hier is de nieuwe wijze om scholen aan te duiden reeds gebruikt. Alle Brugse scholen zullen volgen.  

Brugge

Voorstelling activiteiten en bezoekerscijfers bij de populairste boerderij van Brugge: de Kinderboerderij

Brugge – Al heel wat jaren zorgen de Kinderboerderij en het Natuurcentrum voor een educatief scholenaanbod. Ook dit jaar kan ik een ruim programma voorstellen met een aantal nieuwe activiteiten. 

Op die manier leren we de Brugse leerlingen het belang van de natuur kennen en dieren op de boerderij. 

1. Bezoekersaantallen gestegen van 20.422 naar 26.828 

Doordat we deze legislatuur meer inzetten op natuureducatie merken we een stijging in het aantal bezoekers. In 2019 kwamen 20.422 bezoekers langs, in 2022 waren het er al 26.838. 

Deze legislatuur werkten we aan vernieuwde workshops en organiseerden we meer evenementen en een grote publiekswerking. Dat is duidelijk te zien aan de bezoekcijfers: in 2019 kwamen 20.422 mensen op bezoek op de Kinderboerderij en het Natuurcentrum, in 2022 mochten we 26.838 bezoekers verwelkomen. Deze stijging in bezoekers toont aan dat we workshops en evenementen organiseren die de Bruggelingen aanspreken.”

“Het aantal bezoekers dat langsgaat op de Kinderboerderij zonder deel te nemen aan een activiteit of evenement wordt in deze cijfers niet meegerekend. 

We voorzien om een publieksteller te installeren op de Kinderboerderij, zodat we nog een accurater beeld hebben van het aantal bezoekers.”

Kinderboerderij De Zeven Torentjes

Op de Kinderboerderij werden in 2019 4 evenementen georganiseerd tegenover 7 evenementen in 2022. “We organiseren meer evenementen, maar merken ook dat er meer publiek aanwezig is. Dit toont aan dat de evenementen die we nu organiseren bij een breder publiek bekend zijn en meer gesmaakt worden,” aldus Van Volcem. “We zien ook een stijging in het aantal scholen die op bezoek gaan bij de Kinderboerderi . Vooral tijdens de vakanties zien we een verschil: de Kinderboerderij had in 2022 bijna dubbel zoveel deelnemers aan de vakantiewerking als in 2019. Ook bij de uitleenpakketten zien we een grote stijging: in drie jaar tijd is het aantal uitleenpakketten dat gebruikt wordt verdriedubbeld.”

 20192022
Aantal publieksevenementen47
Aantal bezoekers evenementen5394.037
Begeleide schoolkinderen6.4426.563
Vakantiewerking374625
Uitleenpakketten5441550
Totaal aantal bezoekers7.89912.775

Natuurcentrum Beisbroek

Het Natuurcentrum kent voornamelijk een grote stijging van bezoekers tijdens activiteiten (van 1.970 tot 2.570) en kent ook een stijging van bezoekers die in groep komen, van 2.919 naar 3.802 bezoekers.

 20192022
Individuele bezoekers7.5147.618
Activiteiten1.9702.570
Groepen2.9193.802
Cursussen12073
Totaal aantal bezoekers12.52314.063

Vernieuwde brochures voor scholen

Kinderboerderij De Zeven Torentjes

Op de Kinderboerderij zijn er het hele jaar door verschillende workshops en activiteiten te doen voor de scholen. Zo kunnen klassen altijd brood bakken, kaas maken, een begeleide of vrije boerderijverkenning maken, boerderijwerk doen, boerderijdieren in klei maken, het boerderijspel spelen, op zoek gaan naar het verhaal slakkenspoor of met de kirebeltjesrugzak op zoek gaan naar kriebeldiertjes. Deze activiteit werd in een nieuw jasje gestoken voor dit jaar. Ook voegen we dit jaar een nieuwe activiteit toe, namelijk de kwaliteitsverkenningstocht, waarbij bepaalde kwaliteiten van dieren onderzocht worden. Hier worden ook spelletjes rond gespeeld. Ook het boerderijwerk wordt vanaf dit jaar uitgebreid door een ontmoeting met alle dieren, het aanvullen van hooi en stro, het verzorgen van de dieren zelf en door kleine werkjes in de moestuin.

“Doorheen het jaar organiseren we ook seizoensgebonden activiteiten, zoals confituur en soep maken in het oktober. In december en januari kunnen klassen vanaf nu ook een meergranenbroodje bakken. Daarnaast is van de activiteiten rond “het konijn” en rond “water” een aangepaste versie gemaakt zodat ook de tweede graad kan meevolgen,” aldus Van Volcem.

Natuurcentrum Beisbroek

“In het Natuurcentrum worden zowel activiteiten voorzien voor klassen uit het kleuter, lager en secundair onderwijs. We zorgen voor een uitgebreid aanbod,” klinkt het bij de schepen. “Zo organiseren we zelfs activiteiten op het strand van Zeebrugge voor leerlingen uit het kleuter of lager onderwijs. De blikvanger dit jaar in het Natuurcentrum is het Plantfestival. We organiseren in november een groot plantfestival, waarbij we 10 hectare aanplanten met bomen. Ook klassen worden uitgenodigd om samen een boom te planten en zo te leren over het leven van de bomen. Ook een bezoek aan de veteraanbomen in Beisbroek wordt voorzien,” stelt Schepen Van Volcem. “Zelf een boom planten is een unieke ervaring voor veel leerlingen, inschrijven is de boodschap!”

Kinderboerderij toegankelijk gemaakt voor rolstoelgebruikers

In mei maakten we de wandelpaden op de Kinderboerderij toegankelijk voor rolstoelgebruikers en mensen die langskomen met een kinderwagen. De wandelpaden lagen voordien in porfiersteenslag, hierdoor kon niet iedereen de Kinderboerderij makkelijk bezoeken. Ik liet de wandelpaden aanleggen in dolomiet, in totaal legden we 1.650 m² opnieuw aan. Nu kunnen rolstoelgebruikers en mensen met een kinderwagen de stallen en cafetaria makkelijk bereiken.

115 dieren op de Kinderboerderij

In de Kinderboerderij huizen momenteel 115 dieren. Bezoekers kunnen kennismaken met 21 konijnen, 12 Houtlandse en Vlaamse schapen, 2 West-Vlaamse Rode koeien, 39 kippen, twee varkens, 2 ganzen, 19 eenden, een ezel, een paard en drie kalkoenen.

Schoolbezoeken: 6.563 leerlingen kwamen langs op de Kinderboerderij

Ook het aantal schoolbezoeken kent een lichte stijging op de Kinderboerderij. In 2019 kwamen 6.442 leerlingen op klasbezoek, in 2022 zijn dat er 6.563. Bijna elk kind in Brugge maakt via school een bezoek aan de Kinderboerderij.

Populaire activiteiten

“In de Kinderboerderij is de Schaapscheerdag ieder jaar een groot succes, vorig jaar kwamen hier 700 mensen op af. Dit jaar waren dat er zelfs 1.000,” vertelt Schepen Van Volcem. Ook de interactieve tentoonstelling ‘dieren onderweg’ in de Kinderboerderij was een publiekslieveling, 800 bezoekers kwamen de tentoonstelling bekijken. Van alle activiteiten werd de Boerderijverkenning het meest gekozen, 1.269 kinderen konden op deze manier het boerderijleven eens van dichtbij ervaren.

Ook broodjes bakken is een bekende activiteit op de Kinderboerderij. In 2022 leerden 820 Brugse leerlingen hoe ze zelf een broodje moesten bakken.  

Zowel op de Kinderboerderij als in Beisbroek zijn Bijenhotels te vinden. Zo helpen we de bijen, maar koppelen we er ook educatieve waarde aan. De leerlingen die op bezoek komen leren over bijen, honing en was. Ook activiteiten zoals hoe we van bij tot kaars gaan en honingslingeren kunnen de leerlingen doen.

In Beisbroek is de jaarlijkse fruitpluk steeds een groot succes. Vorig jaar mochten we zo’n 1.200 gezinnen verwelkomen om appels en peren te plukken. We waren enthousiast om ook dit jaar opnieuw de fruitpluk te laten doorgaan. Helaas hebben onze fruitbomen dit jaar amper vruchten, waardoor we genoodzaakt zijn om de fruitpluk af te gelasten. We kunnen de natuur natuurlijk niet forceren, het is eigen aan fruitbomen dat ze om een aantal jaar eens minder of zelfs geen vruchten dragen. 

Buitenklasje

Onder impuls van Schepen Van Volcem zette Stad Brugge de voorbije jaren in op buitenklasjes. “Zo focussen we op ‘buiten leren’, wat veel voordelen heeft. Deze klasjes omgeven door groen en natuur nodigen uit om de omgeving te verkennen. Ook op de Kinderboerderij zorgden we voor een buitenklasje. Leerkrachten kunnen op een rustige plek op de boerderij lesgeven op de zitstammetjes,” klinkt het bij de schepen.

Inschrijven

Voor het inschrijven gebruikt Kinderboerderij De Zeven Torentjes een “inbel”-systeem, waarbij scholen uit een aantal deelgemeentes op een bepaalde dag telefonisch mogen inschrijven. Iedere klas kan zich inschrijven voor 1 binnen- en 1 buitenactiviteit. Het overzicht ziet er als volgt uit:

 • 11/9: klassen uit Sint-Andries, Sint-Michiels, Zeebrugge en Lissewege
 • 12/9: klassen uit de Brugse binnenstad
 • 13/9: klassen uit Assebroek, Sint-Kruis, Sint-Pieters, Koolkerke, Dudzele en Sint-Jozef
 • 14/9: Brugse groepen en verenigingen
 • 15/9: niet-Brugse klassen, groepen en verenigingen

Om te reserveren in het Natuurcentrum kunnen scholen bellen of mailen. Sommige activiteiten zijn zo populair bij de klassen dat ze meteen volzet zijn.

Alle activiteiten in de Kinderboerderij en het Natuurcentrum zijn gratis voor Brugse scholen. Vroeger moesten de scholen 2,5 euro betalen, maar dit kon ik aanpassen. Het is belangrijk om kinderen en jongeren de waarde van de natuur bij te brengen.

Activiteiten

Kinderboerderij

Het hele jaar door

 • Begeleide verkenning
 • Kwaliteitsverkenningstocht
 • Boerderijwerk en ontmoeting met dieren
 • Brood bakken
 • Boerderijdieren in klei
 • Vrije boerderijverkenning
 • Boerderijspel
 • Slakkenspoor
 • Kriebeltjesrugzak

Seizoensgebonden

 • Van bij tot fruit: confituur maken
 • Van moestuin tot soep
 • Eten en (ge)weten
 • Het konijn
 • Op ontdekking met de ezel
 • Van bij tot kaars
 • Meergranenbrood bakken
 • Vogels in de winter: een voedertaartje maken van granen en zaden
 • Kaas maken
 • Kip en ei
 • Kleuren uit de natuur, schrijven met een ganzenveer
 • Geboorte en bevruchting
 • Schaapscheerdag
 • Bijenspel
 • Creatief met wol
 • Wol weven
 • Water: natuur, mens en dier

Natuurcentrum

Kleuters

 • Muis zoekt een huis
 • Kabouterpad
 • Eekhoornpad
 • Beleef het bos
 • Op stap met de gids

Eerste graad (lager onderwijs)

 • Allemaal beestjes
 • David en zijn vrienden
 • Kom bossen!
 • Roodkapje
 • Op stap met de gids

Tweede graad (lager onderwijs)

 • Allemaal beestjes
 • Allerlei vogels
 • Indianenspoor
 • Kom bossen!
 • Paddentrek
 • Speuren en sporen
 • Uilen
 • Op stap met de gids

Derde graad (lager onderwijs)

 • Allerlei vogels
 • Insectenhuisje bouwen
 • Kom bossen!
 • Leven onder water

Secundair onderwijs

 • Natuur als prototype
 • Biotoopstudie bos of heide
 • Biotoopstudie slot en plas
 • Kruidenwandeling
 • Op stap met de gids

Activiteiten op het strand van Zeebrugge

 • Zan, zee, zon
 • Woeste Willem(ina)
 • Wind in de zeilen
 • Strandbingo
 • Duinenbingo
 • De vloedlijn, zeekunst met aanspoelsels
 • Plastic soep
 • Rietje waait naar zee
 • Door de duinen
 • Doe mee! Verlos de zee!
 • Finding Nemo: zeestratego
 • Strandbloemen maken en verkopen
 • Zeekoffer
 • Kruien
 • Op stap met de gids
Brugge

Brugse Louis (9) kan toch met de taxi naar school !

Brugge – De mama van de negenjarige Louis deed een oproep in de krant: haar zoon kon vorig jaar met een taxi van De Lijn naar school gaan. Komend schooljaar zou hij vier uur op de bus moeten zitten om van en naar school te gaan, van Brugge tot Deinze. Met de taxi is hij op een goed halfuurtje op school. Als Brugs schepen en Vlaams parlementslid in de commissie Mobiliteit was ik hierdoor geraakt. Ik nam contact op met mijn collega Minister Lydia Peeters met de vraag om hiervoor een oplossing te vinden. Zij nam het dossier nog eens ter harte en er werd een oplossing gevonden ! Louis kan opnieuw met de taxi naar school. Goed nieuws voor Louis en mama Lien !

Brugge

Timing werkzaamheden Wijk Blijmare

Brugge – In Sint-Andries zijn vernieuwingswerken bezig in Wijk Blijmare. De riolering, bestrating en voetpaden worden vernieuwd. Stap voor stap maken we de stad mooier, waterrobuust en verkeersveilig !

Timing

 • Iepenlaan: afgewerkt
 • Hogeweg: afgewerkt
 • Sint-Hubertuslaan (van Hogeweg tot rondpunt): afgewerkt
 • Knotwilgenlaan: deel 1 (van Sint-Hubertuslaan tot school) is afgewerkt, deel 2 start in het najaar
 • Rodenbeukendreef: deel 1 (van Iepenlaan tot Knotwilgenlaan) is afgewerkt, deel 2 afgewerkt tegen eind september
 • Ter Lucht & Ter Zale: start na bouwverlof tot eind oktober
 • Eikenlaan: afgewerkt tegen eind september
 • Meiboomlaan: start rioleringswerkzaamheden vanaf half september/begin oktober
Brugge

Sint-Jorisstraat tussen Vlamingbrug en Sint-Clarastraat afgewerkt !

sint-jorisstraat afgewerkt mercedes van volcem brugge

Brugge – De werken in de Sint-Jorisstraat in het Brugse stadscentrum zijn volop aan de gang. Het deel van de straat tussen de Vlamingbrug en de Sint-Clarastraat is afgewerkt, vanaf 14 juli werd dit opengesteld voor plaatselijk verkeer. In de laatste fase van de werkzaamheden, namelijk het deel van de Sint-Jorisstraat tussen de Klaverstraat en de Sint-Clarastraat, leggen we momenteel de kasseien. We plannen het einde van de werken op 30 september 2023. Met deze werken zullen we drie straten in het Brugse stadscentrum volledig vernieuwd hebben, het einde is in zicht.

Timing

In de Brugse binnenstad vernieuwen we drie straten tussen de Komvest en de Academiestraat. De eerste fase, het vernieuwen van de Vlamingstraat, startte op 17 januari 2022. Zowel de werkzaamheden in de Vlamingstraat als de Vlamingstraat zijn reeds afgewerkt. Op 30 september 2023 zullen, behoudens onvoorziene omstandigheden, de werkzaamheden in de Sint-Jorisstraat ook afgerond worden.

Vlamingdam toegankelijk voor eenrichtingsverkeer

Op 22 juni is de Vlamingdam opengesteld voor plaatselijk verkeer. De bestrating, voetpaden en parkeerplaatsen zijn volledig vernieuwd. De rijweg is aangelegd in gezaagde grijze granietkasseien. De parkeervakken en voetpaden ook in gezaagde granietkasseien, maar met een bruine tint . Ook de riolering is volledig vernieuwd.

Tijdens het bouwverlof verdwijnt de dubbele rijrichting in de Vlamindam. Vanaf 21 juli is de straat enkel toegankelijk via het kruispunt met de Klaverstraat.

Sint-Jorisstraat tussen de Vlamingbrug en Sint-Clarastraat opengesteld

Op 14 juli is de Sint-Jorisstraat tussen de Vlamingbrug en de Sint-Clarastraat opengesteld voor verkeer. Na het openstellen van dit deel van de straat zijn de Vlamingbrug, Augustijnenrei en Poitevinstraat opnieuw bereikbaar. De Kortewinkel krijgt opnieuw zijn oorspronkelijke rijrichting.

Een gescheiden rioleringsstelsel is ook in de Sint-Jorisstraat aangelegd. De straat, voetpaden en parkeerplaatsen zijn in dezelfde materialen als de Vlamingdam en Vlamingstraat aangelegd. Op die manier vormen de drie straten een mooi geheel.

In dit eerste deel van de straat hebben we drie bomen voorzien, in het deel tussen de Sint-Clarastraat en de Klaverstraat worden in het najaar negen plantvakken beplant. Sierkersen en Japanse notelaars zullen de straat nog meer opfleuren.

Sint-Jorisstraat tussen de Sint-Clarastraat en de Klaverstraat

In het deel tussen de Sint-Clarastraat en de Klaverstraat, worden momenteel volop kasseien gelegd in de voetpaden. Na het bouwverlof gaan we hiermee verder. We voorzien om de Sint-Jorisstraat opnieuw open te stellen tegen 30 september. Hiermee ronden we het vernieuwen van drie straten in het Brugse stadscentrum af.

Tijdens het bouwverlof is het deel van de straat tussen de Sint-Clarastraat en de Klaverstraat, alsook het kruispunt van de Sint-Clarastraat en Kalkovenstraat enkel toegankelijk voor fietsers en voetgangers.

Kostprijs

De werkzaamheden in de Vlamingstraat, Sint-Jorisstraat en Vlamingdam bedragen 4.554.997,557 euro. We investeren in waterrobuuste, groene straten. Aannemers TM Willemen Infra en C-DS BV voeren de werkzaamheden uit.

sint-jorisstraat afgewerkt mercedes van volcem brugge
Brugge Sint-Andries

Werkzaamheden Nieuwe Sint-Annadreef en omgeving eind september afgerond

werkzaamheden nieuwe sint-annadreef vernieuwing mercedes van volcem

Brugge – In Sint-Andries vernieuwen we de Nieuwe Sint-Annadreef en omliggende straten momenteel volledig. De omgeving voldeed niet meer aan de huidige normen van openbaar domein. We renoveren de riolering in vijf straten via een speciale koustechniek. In de Heesterlaan en Heidestraat vernieuwen we de riolering, alsook de bovenbouw en voetpaden volledig . De bestaande, statige bomen zijn belangrijk voor het karakter van de wijk. Daarom blijven deze behouden.

Reeds afgewerkt

In juni 2022 zijn de werkzaamheden opgestart. De Krakkestraat, Gagelstraat, Dopheidestraat en Nieuwe Sint-Annadreef tussen de Doornstraat en Krakkestraat zijn reeds volledig vernieuwd.

Fase:

 • 1+2. De Nieuwe Sint-Annadreef vanaf Doornstraat tot Krakkestraat
 • 3. Krakkestraat
 • 4. Aanleg voet- en fietspaden op diverse locaties
 • 5. Gagelstraat
 • 7. Dopheidestraat

Planning na het bouwverlof

Na het bouwverlof zullen we de Heidelaan, Heesterlaan en Bremlaan afwerken. Vanaf 8 augustus starten de werkzaamheden terug op. In de Heidelaan en Heesterlaan is de riolering reeds vernieuwd. Op 10 augustus gieten we de toplaag in de Heidelaan, in de Heesterlaan gebeurt dit op 17 augustus. Aansluitend worden in beide straten de middenstroken gefreesd en plaatsen we hier kasseien. Dit gebeurt tussen 16 en 18 augustus.

Ook in het deel van de Bremlaan tussen de Gagelstraat en Dopheidestraat moeten we de kasseien nog verder aanleggen. Het tweede deel van de Bremlaan, tussen de Dopheidestraat en de Nieuwe Sint-Annadreef wordt samen met de Nieuwe Sint-Annadreef vernieuwd. Dit staat ook meteen na het bouwverlof op de planning. Fase 11 van de werken, namelijk het vernieuwen van de Nieuwe Sint-Annadreef tussen de Krakkestraat en het kruispunt met de Bremlaan start onmiddellijk na het bouwverlof. Ook de aanleg van de groenzone, waar vroeger een parking was, nemen we mee.

Aansluitend vernieuwen we het deel van de Nieuwe Sint-Annadreef tussen de Bremlaan en de Gistelse Steenweg. Dit is de laatste fase van de werkzaamheden. Daarna zullen de inwoners kunnen genieten van een volledig vernieuwde wijk.

Nieuwe Sint-Annadreef en omgeving afgerond tegen eind september

We voorzien om de werkzaamheden eind september af te werken. De inwoners Nieuwe Sint-Annadreef en omliggende straten krijgen een volledig vernieuwde, toekomstgerichte wijk met meer groen. Begin oktober plannen we een feestelijk opening voor de volledige buurt. We maken niet alleen plannen, maar realiseren ze ook!