Kristus Koning

150 mensen op hoorzitting Stubbekwartier

In Kristus Koning staan op korte termijn een aantal ruimtelijk veranderingen op til.  Zo is de dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing, in opdracht van Schepen van Volcem, momenteel bezig met de opmaak van een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan = toekomstplan).

“Het RUP heeft tot doel om het woonwijkkarakter te bewaren en te versterken. Dit onder andere door ruimte te geven voor kwalitatieve woonontwikkeling langs het water.” stelt Van Volcem. “De wijk, een 19e eeuwse uitbreiding op de binnenstad, heeft alle potenties om zich verder te ontwikkelen tot een aangename en gezellige woonwijk op wandelafstand van de binnenstad.”

“Aangezien ruimte schaars is en mensen graag aan water wonen, optimaliseren we de mogelijkheden om te wonen aan het water net zoals de Houtkaai en de Steenkaai.”

De hoge belevingswaarde van het erfgoed in het plangebied is belangrijk. Erfgoed maakt een wijk authentiek.

De voorschriften worden geactualiseerd en gemoderniseerd zodat bewoners meer opties krijgen en tevens de bestaande structuur, de kwaliteit van de wijk, niet aangetast wordt. Het Stubbekwartier blijft op deze manier een aantrekkelijke woonbuurt waar hotels, vakantiewoningen en nachtwinkels verboden worden om de kwaliteit van het wonen te garanderen.

Het RUP zet fundamenteel in op drie opportuniteiten. Ten eerste is dit zoals eerder aangehaald de renovatie en transformatie van de waterkant (deelzone 4). Hier wordt ingezet op kwalitatieve architectuur op maat van enerzijds de wijk en anderzijds het kanaal Brugge-Oostende.

De uitbreiding van het plangebied met het Baron Ruzettepark (deelzone 5) komt er ook niet zomaar. Het Stubbekwartier heeft nood en recht op een kwalitatieve groenvoorziening. De voorschriften in het RUP zijn er dan ook op gericht om het park bij de woonwijk te voegen en zich op die manier als groene en recreatieve long te ontwikkelen voor de inwoners van het Stubbekwartier.

Tot slot wil het RUP ook oplossingen zoeken voor de problemen vandaag aanwezig in de woonwijk. In de hoorzitting kwamen volgende bezorgdheden boven : de aanwezigheid van de veilingzaal in de Zwaluwenstraat, aandacht voor de nabestemming van bedrijfsgebouwen in binnengebieden en de parkeerproblematiek in een aantal straten.

Zo zal het binnengebied tussen de Werfstraat, Veldmaarschalk Fochstraat, Kardinaal Mercierstraat en de Scheepsdalelaan een nabestemming naar wonen krijgen en is deze aangeduid als projectzone.

Bij nieuwe woonontwikkeling wordt ook telkens ingezet op het creëren van extra parkeervoorzieningen ten behoeve van de wijk.

Opmerkelijk waren de klachten in zake doorgaand verkeer (sluipweg) in de Werfstraat en van zwaar vervoer van de haven in de Leopold-II-laan. “We nemen alle bezorgdheden mee, het plan wordt immers opgemaakt opdat de mensen in het Stubbekwartier kwalitatief zouden kunnen wonen.  Op de ring en de Scheepsdaelelaan kan er gewoond en gewerkt worden. Vijftig procent van de tewerkstelling in Brugge, bevindt zich immers in woongebied.