Dossiers

Brugge Sint-Andries

Werkzaamheden Nieuwe Sint-Annadreef en omgeving eind september afgerond

werkzaamheden nieuwe sint-annadreef vernieuwing mercedes van volcem

Brugge – In Sint-Andries vernieuwen we de Nieuwe Sint-Annadreef en omliggende straten momenteel volledig. De omgeving voldeed niet meer aan de huidige normen van openbaar domein. We renoveren de riolering in vijf straten via een speciale koustechniek. In de Heesterlaan en Heidestraat vernieuwen we de riolering, alsook de bovenbouw en voetpaden volledig . De bestaande, statige bomen zijn belangrijk voor het karakter van de wijk. Daarom blijven deze behouden.

Reeds afgewerkt

In juni 2022 zijn de werkzaamheden opgestart. De Krakkestraat, Gagelstraat, Dopheidestraat en Nieuwe Sint-Annadreef tussen de Doornstraat en Krakkestraat zijn reeds volledig vernieuwd.

Fase:

 • 1+2. De Nieuwe Sint-Annadreef vanaf Doornstraat tot Krakkestraat
 • 3. Krakkestraat
 • 4. Aanleg voet- en fietspaden op diverse locaties
 • 5. Gagelstraat
 • 7. Dopheidestraat

Planning na het bouwverlof

Na het bouwverlof zullen we de Heidelaan, Heesterlaan en Bremlaan afwerken. Vanaf 8 augustus starten de werkzaamheden terug op. In de Heidelaan en Heesterlaan is de riolering reeds vernieuwd. Op 10 augustus gieten we de toplaag in de Heidelaan, in de Heesterlaan gebeurt dit op 17 augustus. Aansluitend worden in beide straten de middenstroken gefreesd en plaatsen we hier kasseien. Dit gebeurt tussen 16 en 18 augustus.

Ook in het deel van de Bremlaan tussen de Gagelstraat en Dopheidestraat moeten we de kasseien nog verder aanleggen. Het tweede deel van de Bremlaan, tussen de Dopheidestraat en de Nieuwe Sint-Annadreef wordt samen met de Nieuwe Sint-Annadreef vernieuwd. Dit staat ook meteen na het bouwverlof op de planning. Fase 11 van de werken, namelijk het vernieuwen van de Nieuwe Sint-Annadreef tussen de Krakkestraat en het kruispunt met de Bremlaan start onmiddellijk na het bouwverlof. Ook de aanleg van de groenzone, waar vroeger een parking was, nemen we mee.

Aansluitend vernieuwen we het deel van de Nieuwe Sint-Annadreef tussen de Bremlaan en de Gistelse Steenweg. Dit is de laatste fase van de werkzaamheden. Daarna zullen de inwoners kunnen genieten van een volledig vernieuwde wijk.

Nieuwe Sint-Annadreef en omgeving afgerond tegen eind september

We voorzien om de werkzaamheden eind september af te werken. De inwoners Nieuwe Sint-Annadreef en omliggende straten krijgen een volledig vernieuwde, toekomstgerichte wijk met meer groen. Begin oktober plannen we een feestelijk opening voor de volledige buurt. We maken niet alleen plannen, maar realiseren ze ook!

Brugge Sint-Jozef - Koolkerke

SINT-JOZEF: UPDATE VAN REALISATIES

Met een onwankelbare toewijding aan onze geliefde stad en haar deelgemeenten is het onze ambitie om Brugge te zien blijven groeien, bloeien en boeien in de komende periode. Onze visie op de toekomst van deze prachtige stad borduurt voort op reeds behaalde realisaties waarvoor Schepen Van Volcem, bevoegd voor het publieke domein, veel realiseerde voor de Bruggeling. Vooruitgang. Ze liet de stad en haar inwoners bloeien. Op deze weg wenst VOORBRUGGE door te gaan, ook in Sint-Jozef. Het boeit ons om mensen te laten bloeien en groeien in een kwalitatieve omgeving waar het leuk is om te wonen, te werken en te genieten.

Sint-Jozef bloeit

Werkzaamheden aan de Ter Looigemweg 

De afgelopen maanden vonden belangrijke infrastructuurwerken plaats in de Ter Looigemweg. De werken in de Ter Looigemweg zijn van start gegaan in februari 2022 en hadden een geschatte kostprijs van ongeveer 85.000 euro. Gelijktijdig werden nieuwe bomen geplant in de straat, wat gepland stond voor half maart. Naar verwachting werden de werken in maart 2022 voltooid, wat ook gold voor de Vaartbekeweg. De werken in beide straten namen respectievelijk 20 en 15 werkdagen in beslag en waren bedoeld om de infrastructuur te verbeteren en de veiligheid te vergroten.

Herstel van beton in de Cornelis Everaertstraat: Stadsbestuur Brugge pakt plaatselijke problemen aan

Het stadsbestuur van Brugge blijft zich inzetten voor de verbetering van de infrastructuur in de verschillende deelgemeenten. In de huidige legislatuur heeft het stadsbestuur een project opgezet om het beton in de Cornelis Everaertstraat in Sint-Jozef plaatselijk te herstellen. Met deze gerichte aanpak pakken we de lokale problemen aan en verbeteren we de leefbaarheid van de straat.

De Cornelis Everaertstraat is een belangrijke verkeersader in Sint-Jozef, maar de staat van het beton liet te wensen over. Door slijtage, weersinvloeden en het gebruik van zware voertuigen vertoonden delen van het beton oppervlakkige schade, zoals scheuren en verzakkingen. Het stadsbestuur heeft dit probleem erkend en heeft besloten om actie te ondernemen om de situatie te verbeteren.

Het herstelproject van het beton in de Cornelis Everaertstraat is uitgevoerd met als doel de veiligheid en het comfort van de weggebruikers te waarborgen. Door de plaatselijke reparaties kunnen we gevaarlijke situaties voorkomen en verlengen we de levensduur van de weg. Bovendien draagt het bij aan een aantrekkelijke en verzorgde uitstraling van de straat.

Het stadsbestuur heeft ervoor gezorgd dat het herstelproces efficiënt en grondig werd uitgevoerd. Door het plaatselijk herstellen van het beton in de Cornelis Everaertstraat heeft het stadsbestuur de bewoners van Sint-Jozef laten zien dat hun zorgen serieus worden genomen en dat er concrete maatregelen worden genomen om de infrastructuur te verbeteren.

Het stadsbestuur van Brugge blijft zich inzetten voor de verbetering van de infrastructuur in de verschillende deelgemeenten. Met doelgerichte projecten en investeringen worden problemen aangepakt en wordt er gebouwd aan een stad waar het goed is om te wonen, werken en ontspannen. 

Heraanleg voetpaden in Sint-Jozef

Het stadsbestuur van Brugge heeft een ambitieus plan gelanceerd om de voetpaden in de deelgemeenten aanzienlijk te verbeteren. Met een investering die drie keer zo groot is als normaal, zetten we een grote stap in het upgraden van de voetgangersinfrastructuur. In Sint-Jozef voerden we verschillende projecten uit om de voetpaden te vernieuwen en te voorzien van een frisse uitstraling.

Eerder, in 2021, heeft het stadsbestuur al geïnvesteerd in de Ronsaardbekestraat (tot aan de Kerk) en is er gestart met de vernieuwing van de voetpaden en groenzones in de Koolkerksesteenweg (fase 1 en 2, van Brugse Steenweg naar Leon De Foerestraat). In 2022 werd dit project voortgezet tot aan de Graaf de Meulenaerestraat (fase 3 en 4). Deze aanpak is een directe reactie op de slechte staat waarin de voetpaden verkeren en laat zien dat het stadsbestuur actief streeft naar verbeteringen. [@Kelsey, hoe ver staan fase 3 en 4?, NAGEVRAAGD]

Realisaties Sint-Jozef

Ook de Ter Looigemweg in Sint-Jozef krijgt nieuwe voetpaden, inclusief de heraanplanting van bomen. De werkzaamheden in de Ter Looigemweg en de Vaartbekeweg gingen in februari 2022 van start. 

De totale investering voor deze voetpadprojecten bedraagt maar liefst 335.000 euro. Er staat ons veel werk te wachten, maar de voetpaden in onze deelgemeenten pakken we grondig aan en maken we toekomstbestendig.

Met deze grootschalige investeringen laat het stadsbestuur van Brugge zien dat het zich inzet voor de veiligheid en het comfort van voetgangers in de deelgemeenten. De vernieuwde voetpaden zorgen niet alleen voor een aantrekkelijkere omgeving, maar dragen ook bij aan een betere mobiliteit en levenskwaliteit voor de bewoners van Sint-Jozef en omliggende gebieden.

Realisaties Sint-Jozef

Nieuw fietspad van de Dudzeelsesteenweg naar de Louis Coiseaukaai

Een andere opvallende realisatie van het Brugs stadsbestuur in Sint-Jozef is de aanleg van een nieuw fietspad dat zich uitstrekt van de Dudzeelse Steenweg tot aan de Louis Coiseaukaai. Met dit nieuwe fietspad wordt de mobiliteit en veiligheid van fietsers aanzienlijk verbeterd. Fietsers kunnen nu genieten van een vlotte en veilige fietsroute die hen verbindt met belangrijke bestemmingen in de omgeving, zoals het stadscentrum en de nabijgelegen kades. Deze nieuwe infrastructuur stimuleert het gebruik van de fiets als een duurzaam en gezond transportmiddel en draagt bij aan een groenere en meer fietsvriendelijke stad.

Realisaties Sint-Jozef

Plannen voor de Pannebekestraat uitgetekend 

Tijdens het infomoment in de Garve op 17 mei werden de plannen voor de heraanleg van de Pannebekestraat aan de buurtbewoners voorgesteld. Het stadsbestuur erkent dat zowel de bovengrondse infrastructuur als het rioleringsnetwerk in een zeer slechte staat verkeren. Om deze problemen aan te pakken, is een volledige vernieuwing van de straat noodzakelijk. Het plan omvat de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, wat de vervuiling van waterlopen vermindert en wateroverlast bij hevige regenbuien voorkomt. Daarnaast zal de straat opnieuw worden ingericht als een groene straat, waarbij een groot aantal bestaande bomen behouden blijft en enkele niet-gezonde bomen zullen worden vervangen.

De geschatte kosten voor de heraanleg bedragen in totaal €2.085.000. Het stadsbestuur voert bijkomende studies uit over de toestand van de rioleringen en ook een veiligheidscontrole van de bestaande bomen is nodig. Het finale ontwerpplan zal daarom klaar zijn in het voorjaar van 2024. Aansluitend zal in dan ook een nieuwe bewonersvergadering georganiseerd worden. De heraanleg van de Pannebekestraat kan dan in de eerste helf van 2025 beginnen.

Het stadsbestuur hecht belang aan de betrokkenheid van de buurtbewoners en neemt hun opmerkingen in het plan op om tot een succesvolle heraanleg van de Pannebekestraat te komen.

Realisaties Sint-Jozef

Nieuwe vrachtwagenparking aan Lodewijk Coiseaukaai moet overlast voor buurt fel verminderen

Op verzoek van de bewoners werd de oude vrachtwagenparking in de Dudzeelse Steenweg verlegd zodat de overlast voor de buurt fel zou verminderen.  De nieuwe vrachtwagenparking aan de Lodewijk Coiseaukaai is sinds 2021 klaar voor gebruik. Deze nieuwe parking is een directe reactie op de overlast die veroorzaakt werd door de oude vrachtwagenparking. De tuinen van de bewoners grensden namelijk aan de vorige parking, wat resulteerde in hinderlijke situaties, zoals verminderde zonlichtinval door hoge geluidswanden en geluidsoverlast. Om deze problemen aan te pakken, bestaat de nieuwe vrachtwagenparking uit 16 parkeerplaatsen voor trekkers met oplegger en 6 kortere plaatsen voor trekkers zonder oplegger of kleine busjes.

Een belangrijke verbetering ten opzichte van de vorige situatie is de locatie van de in- en uitrit van de parking, die nu is gevestigd aan de Quenastkaai. Deze werd strategisch gekozen om geluidsoverlast voor de omwonenden te beperken en meer verkeersveiligheid te waarborgen.

Naast de geluidsoverlast zijn ook de parkeermogelijkheden geoptimaliseerd. Door de parkeerplaatsen voor trekkers met oplegger schuin te plaatsen, is het mogelijk om twee rijen parkeerplaatsen te creëren en tegelijkertijd ruimte over te houden voor zes kortere parkeerplaatsen voor trekkers of busjes. Dit zorgt ervoor dat we de randparking voor auto’s ontlasten. Bovendien is de nieuwe vrachtwagenparking aan twee zijden afgesloten met geluidswerende wanden, waardoor eventuele geluidsoverlast verder daalt.

Maar dat is niet alles. Naast de realisatie van de vrachtwagenparking worden ook de nodige stappen genomen om de oude vrachtwagenparking om te vormen tot een autoparking. Met een kostenplaatje van 150.000 euro zal de hoge afsluiting worden verwijderd. Daarnaast wordt er plaats gemaakt voor een aantrekkelijke randparking met maar liefst 122 parkeerplaatsen. Een bijkomend voordeel is dat deze parking aansluiting biedt op het busnetwerk richting het centrum van Brugge. Er kwam ook een halte voor de shuttlebus bij en parkeerplaatsen voor elektrische wagens.

Met de realisatie van de nieuwe vrachtwagenparking en de randparking kwamen we op een doeltreffende manier tegemoet aan de behoeften van zowel vrachtwagenchauffeurs als automobilisten, terwijl de overlast voor de buurtbewoners aanzienlijk daalde. Het Brugse stadsbestuur blijft zich inzetten voor een betere leefomgeving en optimale mobiliteit in de stad.

Sint-Jozef groeit

Herinrichting groenzone Leon de foere 

Het Brugs stadsbestuur heeft zich dit jaar opnieuw ingezet om de publieke ruimtes in de stad te transformeren en te verbeteren. Ook het plein Leon De Foere kwam aan de beurt. Met de herinrichting van de openbare groenzone en de integratie van spelelementen is dit plein nu een ware oase van groen en speelplezier geworden.

Het Leon De Foere plein was voorheen voornamelijk een openbare groenzone met beperkte voorzieningen. Het Brugs stadsbestuur zag echter mogelijkheden om dit gebied nieuw leven in te blazen en er een aantrekkelijke plek van te maken voor zowel jong als oud. Met de herinrichting van de openbare groenzone is er nu meer structuur en diversiteit toegevoegd. Dit leidde tot een aantrekkelijk en functioneel plein.

Een van de meest opvallende aspecten van de herinrichting is de integratie van spelelementen in het plein. Het stadsbestuur begreep dat kinderen uit de buurt behoefte hadden aan een veilige en uitdagende speelomgeving. Daarom integreerden we speelelementen. 

De herinrichting van het Leon De Foere plein heeft niet alleen gezorgd voor een verrijkende speelervaring voor kinderen, maar heeft ook de sociale interactie tussen verschillende generaties gestimuleerd. Het plein is nu een ontmoetingsplek geworden waar zowel jong als oud samen kunnen komen. Allen kunnen genieten van het groen, de speeltoestellen, en het sociaal contact maken met hun buren en mede-inwoners. Het creëren van dergelijke gemeenschapsruimtes is essentieel voor het bevorderen van een gevoel van verbondenheid. Ook het versterken van de lokale gemeenschap is hier een gevolg van.

Bloembollen 

In de afgelopen legislatuur heeft het Brugs stadsbestuur met groot enthousiasme geïnvesteerd in het planten van bloembollen doorheen de stad. Deze kleurrijke initiatieven hebben niet alleen gezorgd voor een betoverend landschap, maar hebben ook de inwoners van de stad laten genieten van prachtige bloemen die de straten en openbare ruimtes hebben opgefleurd.

In het voorjaar van 2019 bloeiden nog ongeveer 135.000 bloembollen in Brugge. Met veertien verschillende soorten die van januari tot juni in volle glorie bloeiden, was het een kleurrijk spektakel. Maar het Brugs stadsbestuur had nog grotere plannen voor het daaropvolgende najaar. Men zou meer dan 500.000 bloembollen planten, waaronder 40.000 tulpen, 20.000 meiklokjes, narcissen, verwilderingsbloemen en nog veel meer. In 2021 plantten we 630.000 bloembollen aan. in 2022 ging het om zo’n 540.000 bloembollen en in 2023 opnieuw 455.000 stuks. In Sint-Jozef plantten we al bloembollen aan in de Cornelis Everaartstraat, Louis De Potterstraat, Leon de Foerestraat, de Dudzeelse Steenweg en op het Sint-Jozefplein.

Verschillende woonwijken, inclusief sociale woonwijken, en ook de parken en invalswegen werden komen in aanmerking.

Bloemenkeuze

De keuze voor verwilderingsbloembollen is een slimme zet. Deze bloembollen vermeerderen zichzelf op natuurlijke wijze en brengen kleur en een verhoogde belevingswaarde in gazons en graslanden. Bovendien zijn veel van deze bloembollen geschikt voor schaduwrijke plekken onder bomen, waar andere bloeiende planten het moeilijker hebben om te gedijen.

Een opmerkelijke toevoeging sinds deze legislatuur is het bijenvriendelijke mengsel van 80.000 bloembollen. Deze bloembollen komen tot bloei in het vroege voorjaar, wanneer de planten en struiken nog geen stuifmeel en nectar bieden. De bloembollen spelen een cruciale rol in het voorzien van stuifmeel en nectar voor bijen en andere belangrijke insecten in het vroege voorjaar. Op deze manier vergroten we de biodiversiteit en dragen we bij aan het behoud van deze essentiële bestuivers.

Met deze grootschalige inspanning om bloembollen te planten, laat het Brugs stadsbestuur zien dat ze niet alleen oog hebben voor de visuele pracht, maar ook voor de bevordering van biodiversiteit en het creëren van een bloeiende en levendige stad. Het planten van bloembollen is een investering in een kleurrijke en duurzame toekomst voor de stad, waar inwoners en bezoekers nog vele seizoenen van kunnen genieten.

Een kleurrijke bloemenpracht voor Sint-Jozef met de Brugse bebloemingsactie!

De Bruggelingen blijven enthousiast om hun stad op te fleuren, en 2023 is geen uitzondering. De Brugse bebloemingsactie heeft opnieuw veel succes geoogst bij de buurtcomités, ook in de charmante deelgemeente Sint-Jozef. Met maar liefst 109.533 bloemen die door 203 buurtcomités zijn aangevraagd, zullen de straten van Brugge dit jaar opnieuw stralen. Dit omvat 35.323 rode hanggeraniums en 74.210 roze, witte en paarse petunia’s, die de buurt een kleurrijke opfleuring zullen geven. 

Bloemen zorgen voor kleine momenten van geluk. Elk bloemetje in de straat maakt een verschil. Je zet letterlijk je buurman en de voorbijgangers in de bloemetjes, en het draagt bij aan een opgewekte sfeer in de hele buurt. Dit jaar hebben verschillende nieuwe buurtcomités bloemen aangevraagd, wat betekent dat veel mensen met elkaar in contact zijn gekomen en dat het initiatief aanslaat. De Bruggelingen zijn enthousiast over meer kleur in de straat.

Het aantal aangevraagde bloemen weerspiegelt het groeiende enthousiasme onder de Bruggelingen. Met een totaal van 109.533 bloembollen dit jaar, in vergelijking met 102.255 in 2022, is dat niet slecht. Rode hanggeraniums waren het meest populair, met 35.323 aanvragen, gevolgd door witte petunia’s met 30.951 aanvragen.

In Sint-Jozef hebben 5.172 bloemen hun weg gevonden naar de buurt. Hoewel het aantal iets lager ligt dan in 2022, toont het nog steeds de betrokkenheid en het enthousiasme van de inwoners van Sint-Jozef. Op die manier dragen zij bij aan de kleurrijke transformatie van de buurt.

In vergelijking met andere deelgemeenten is Assebroek de koploper met het hoogste aantal aangevraagde bloemen, namelijk 27.194. Dat is een stijging ten opzichte van vorig jaar. Sint-Andries en Sint-Michiels vervolledigen de top drie met respectievelijk 13.478 en 13.434 bloemen. Ook Sint-Michiels heeft een aanzienlijke toename in aanvragen gezien, met 9.986 bloemen in 2022 tegenover 13.434 bloemen dit jaar. Zwankendamme, daarentegen, had het minste aantal aanvragen, maar heeft toch een bescheiden stijging gezien van 2.172 naar 2.306 bloemen.

Sint-Jozef boeit

Basisschool in de Pannebekestraat kreeg boomstammetjes voor een buitenklasje.

De basisschool in de Pannebekestraat in Sint-Jozef kan trots zijn op de recente realisatie van een buitenklasje met boomstammetjes. Deze verwezenlijking is onderdeel van een groter initiatief van het Brugs stadsbestuur. Sinds april 2020 kregen maar liefst 29 scholen in de stad een buitenklas. Met de toevoeging van deze nieuwe buitenklas telt het grondgebied van Brugge nu in totaal zo’n 70 buitenklassen. In totaal gaat het over 1400 zitstammetjes waar kinderen buiten les kunnen volgen. Dit vertaalt in 96 kubieke meter verhakseling, 18 boomstammen die als zitbanken dienen en 265 boomschijven.

Als schepen van Openbaar Domein en Groen zette Mercedes Van Volcem deze bestuursperiode de lijnen uit wat betreft vergroening en leefbaarheid. Ze benadrukt het belang van de natuurlijke omgeving voor kinderen. De natuur geeft ons energie en rust. Buiten les krijgen is ongetwijfeld een positieve invloed. Onze jeugd onderdompelen in die groene omgeving geeft hen zuurstof. Dit zowel letterlijk als figuurlijk, waardoor de school een betere en stimulerende leerplek wordt.

Uit onderzoek blijkt dat buiten leren, spelen en bewegen een positief effect heeft op de gezondheid en leerprestaties van kinderen. Om die reden heeft het Brugs stadsbestuur geïnvesteerd in buitenklassen op verschillende locaties in de stad. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in kasteel Beisbroek, Coppietersbos, Sint-Pietersplas en de Kinderboerderij Zeven Torentjes. De buitenklas in de Pannebekestraat is een aanvulling op deze bestaande buitenklassen. Het biedt de leerlingen een stimulerende en zinnenprikkelende leeromgeving in de buitenlucht.

Het Brugs stadsbestuur moedigt scholen aan om de natuur naar het klaslokaal te brengen en zo de voordelen van buiten leren en spelen te benutten.

Lees hier meer over de realisaties in de Brugse binnenstad en haar deelgemeenten.

Zeebrugge

Start onthardingswerken in Park Knapen

onthardingswerken park knapen mercedes van volcem schepen

BRUGGE – De eerste werken zijn vandaag aangevat om van het Kustpark Knapen een groene, waardevolle ontmoetingsplaats te maken. Het ontharden van 22.850 m² en de sloop van verschillende gebouwen staat op de planning. Deze werken zullen 8 weken in beslag nemen. Daarna leggen we het definitieve ontwerp voor aan het stadsbestuur, zo kan de effectieve parkaanleg in het voorjaar van 2024 starten.

Het kustpark Knapen is door de stad aangekocht om de inwoners van Zeebrugge een nieuw park te geven waar rust, groen en recreatie samengaan. In 2021 is 3,3 hectare van dit park reeds opengesteld voor bezoekers. Het domein werd in september van 2022 opgewaardeerd met een mini-pitch, een schenking door Club Brugge Foundation. Vandaag, op 3 mei, startte de aannemer met de sloop- en onthardingswerken op het park.

Subsidiëring

Het volledige budget voor dit park bedraagt 8 miljoen euro. Hiervan bedroeg de aankoop van het gebied reeds 1.681.400 euro. De totale aanleg van het park is geraamd op zo’n 3.300.000 euro. De renovatie van vijf bunkers, twee luifels en de officierswoning bedraagt 2.400.000 euro. De opbraak van de verharding en sloop van een aantal gebouwen bedraagt 290.000 euro. Via het project Blue Deal Vlaggenschipproject Duinencomplex ontvingen we van de Vlaamse Regering 500.000 euro aan subsidies. De regering steunt hier projecten mee die gefocust zijn op het zuinig omgaan met water, waterinfiltratie en het bovenstrooms houden van water.

Ontharding

De voorbije jaren zetten we in Brugge verschillende stappen om minder verharding en meer groen te realiseren. Als Schepen van Openbaar Domein is het mijn ambitie om meer groen in Zeebrugge te brengen. Zo maken we Zeebrugge tot een deelgemeente waar de inwoners graag wonen en waar bezoekers graag langskomen. Met dit nieuwe kustpark Knapen van 8 hectare groot realiseren we deze ambitie. De sloop- en onthardingswerken in het park starten op, hierbij zullen we in totaal 22.850 m² ontharden. Dit is een enorme realisatie!

Parkaanleg

Na de onthardingswerken, start de effectieve parkaanleg begin 2024 op. Het park krijgt een opwaardering van wat het nu aan de omgeving biedt. We leggen verschillende wandelpaden en een fietspad aan. Een multifunctionele open ruimte in grindgazon, hondenloopweide en een gemaaid grasplein van 10.000m² hebben we in het voorontwerp voorzien. We plannen de aanplant van 200 extra bomen, het deel van de site dat reeds ingevuld was met waardevol grasland zullen we behouden. Niet enkel groen, maar ook de blauwe dooradering is belangrijk in dit park. We plannen de aanleg van een natuurlijke gracht langs de volledige lengte van het domein. Deze zal dienst doen als waterbuffering. We voorzien ook een wadi als buffer voor het regenwater dat afkomstig is van de twee luifels en het inkomgebouw, deze zullen we behouden. De wadi wordt tevens ingericht als speelnatuur. Op het definitieve ontwerpplan zullen we ook verschillende picknickbanken en banken voorzien.

De inwoners en bezoekers van Zeebrugge zullen kunnen genieten van een mooi nieuw, groen park voor jong en oud. Iedere deelgemeente telt !

VOOR EN NA

Sint-Jozef - Koolkerke

Vaartbekepark in Koolkerke feestelijk geopend

BRUGGE – Vandaag wordt het volledig vernieuwde Vaartbekepark in Koolkerke feestelijk geopend. Het nieuwe Vaartbekepark zorgt voor een opwaardering van de buurt. Zowel jong als oud zal van deze groene long, 1,7 hectare groot, kunnen genieten. Er werd een parkzone met speelelementen en zitplekjes aangelegd in de noordkant van het domein, in het zuidelijke deel werd een vlindertuin aangelegd waar bezoekers in de lente en zomer volop van de bloemen en vlinders kunnen genieten.

Het vernieuwde Vaartbekepark in Koolkerke openden we vandaag feestelijk. Het park is een nieuwe, groene plek waar speelplezier en ontspanning centraal staat.

Het gebied bestond uit een zuidelijk deel, een speelplein en een noordelijk deel, waar een voetbalterrein was. Om de nieuwe parkaanleg te realiseren, werd het bestaande speelplein opgebroken. De dolomietpaden binnen het projectgebied zijn vervangen door betonpaden. We kozen voor betonpaden, die afhellen naar de groenzones, omdat het water hier niet op blijft stagneren, wat wel het geval is bij dolomietpaden. Ook kan de jeugdbeweging via de parkpaden in beton veilig en zonder schade aan te richten tot bij hun lokaal rijden voor de aan- of afvoer van materialen. Het tracé van de bestaande paden werd herbekeken en heraangelegd aan de hand van de meest logische verbinding voor het park en het minste risico op wateroverlast.

Toegankelijk park met inspraak van de buurt

We hielden verschillende inspraakmomenten met de buurt omtrent de opmaak van het nieuwe Vaartbekepark. Het definitieve ontwerp pasten we aan volgens de bemerkingen van de buurtbewoners.

Om de toegankelijkheid te garanderen, werd het voorontwerp ook voorgelegd aan Inter Vlaanderen. Ook hun opmerkingen namen we mee in het ontwerp, wat het  park toegankelijker gemaakt.

Een fleurige vlindertuin

“Waar de voormalige speeltuin stond, is een vlindertuin aangelegd. De padenstructuur in dit deel van het park hebben we aangepast, we herprofileerden ook de bestaande heuvels. Centraal plaatsten we twee zitbanken, deze zullen omringd zijn met rijk bloeiende planten en bloemen. We kozen speciaal voor planten en bloemen die vlinders aantrekken. Op die manier maken we de vlindertuin tot een idyllisch plekje voor iedereen die even wil ontspannen en genieten van de natuur,” vertelt Schepen Van Volcem.

Om wateroverlast te voorkomen verdiepten we de zone, zodat het water rechtstreeks naar de gracht kan vloeien.

Nieuwe parkzone met speelelementen

Het noordelijke deel van het domein is deels parkzone en deels speelplein. De parkzone zelf werd ingevuld met verschillende bomen en bloembollen. “Tussen de bomen zijn verschillende zitplekjes voorzien, zodat men ook hier even kan ontspannen of gezellig kan zitten babbelen,” klinkt het bij Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

In de ingerichte zandzone zijn verschillende speeltoestellen geïnstalleerd: een dubbele wip, draaimolen, glijbaan, zandkraan en twee piramides. Het speelplein zelf richtten we in een stervorm in, hiermee verwijzen we naar het nabij gelegen Fort van Beieren. De kleine sterren (kinderen) zullen zich hier volop kunnen uitleven.

Ook buiten de speelzone zijn drie schommels (een vogelnestschommel, een peuterschommel en een gewone schommel) opgezet. Twee van deze schommels staan op een speelheuvel van zo’n 50 cm hoog. Op vraag van de buurt installeerden we een kabelbaan tussen de bomen.

De nabij gelegen jeugdbeweging vroeg om een open grasplein te behouden van 40 m x 60 m. Hier kunnen verschillende spellen of sporten beoefend worden. Ook evenementen kunnen hier doorgaan.

Meer bomen, planten en bloembollen

“Alle bomen die reeds op het domein stonden bleven behouden. Deze bomen vormden de eigenlijke basis voor het nieuwe ontwerp. Daarnaast hebben we 44 nieuwe bomen aangeplant,” vertelt Schepen Van Volcem. Er kozen voor verschillende bomen, zwarte els, hartbladige els, wilg, kraakwilg, notelaar, populier, Japanse sierkers, Japanse sierappel, gewone vogelkers, boomhazelaar en Paulownia.

Ook vaste planten hebben we voorzien, grassen in combinatie met oranjebloem, gamander, brandkruid, schoepkruid, bieslelie, Kaukasisch vergeet-me-nietje, dropplant, kranssalie, zonnehoed. “Daarnaast plantten we een groot aantal verschillende bloembollen aan, zo geven witte krokus, witte narcis, prairielelie en sierui een kleurrijke aanblik aan het nieuwe park,” aldus Van Volcem.-

Inrichting pleintje

Het pleintje tussen de Zoete Vaartstraat, de Potagierstraat en het sportpark werd meegenomen in deze vernieuwing. Hier zijn de dolomietpaden ook door betonverharding vervangen en optimaliseerden we het tracé. Een nieuwe boom en bloembollen zorgen voor kleur op het plein.

Duur en kostprijs

De werken zijn aangevat op 7 juni 2021. Wegens problemen met het aanleggen van de wandelpaden, namen de werken meer tijd in beslag dan voorzien. In het voorjaar van 2023 zijn de laatste afwerkingen gebeurd. Aannemer Mahieu NV voerde de werkzaamheden uit. “Ik ben zeer tevreden met dit nieuwe park”, aldus Van Volcem. “Een aanwinst voor de mensen van Koolkerke en ver daarbuiten”, sluit de schepen af “Ik hoop dat deze investering in de smaak zal vallen bij jong en oud, dat dit project mensen zal samenbrengen in de natuur”.

Vaartbekepark in Koolkerke feestelijk geopend
Vaartbekepark in Koolkerke feestelijk geopend
Vaartbekepark in Koolkerke feestelijk geopend
Brugge Zeebrugge

Het strand van Zeebrugge is klaar voor de zomer !

strand Zeebrugge klaar voor de zomer

BRUGGE – In Zeebrugge zijn de voorbereidingen volop bezig om het strand klaar te maken voor het zomerseizoen. De vele bezoekers, die jaarlijks naar het strand komen, kunnen genieten van strandcabines, picknicktafels, de educatieve strandcabine van het Natuurcentrum en kleurrijke zitbanken en bloembakken.

486 strandcabines

De 450 zandschermen op het strand hebben we verwijderd en zandvrij gemaakt. We plaatsen deze terug rond de strandcabinezone om op die manier de strandcabines tegen het opwaaiende zand te beschermen. Het strand is reeds effen gelegd, zodat de strandcabines op een effen ondergrond geplaatst kunnen worden. Vanaf 1 april kon men strandcabines opbouwen.

Leer meer over de zee in de educatieve strandcabine

Ook dit jaar is de educatieve strandcabine van het Natuurcentrum te vinden in Zeebrugge. Deze cabine is gelegen langs het vlonderpad en geeft meer informatie over de zeebiotoop op een speelse manier. De duinexoten zijn dit jaar één van de belangrijkste onderwerpen in de strandcabine. Meer info over hoe deze te vinden, te herkennen en te melden is allemaal te vinden in de strandcabine.

Speeltoestellen

De spelende jeugd zal tijdens een nieuw strandseizoen opnieuw kunnen genieten van de speeltoestellen. Het speelplein in Zeebrugge is echt een schot in de roos. Sinds 2021 blijft dit het hele jaar staan, in de herfst of de winter kan je hier ook ravotten.

Een proper strand

Samen met de medewerkers van openbaar domein doe ik er alles aan om het strand proper te houden. Tijdens het strandseizoen wordt het strand dagelijks opgeruimd. Er zijn ook 30 sorteerafvalmanden en drie zwerfvuilafvalbakken.

Gezellige picknickplekjes

Ook dit jaar kunnen bezoekers en inwoners rekenen op gezellige plaatsen om te picknicken. Op het strand en aan de zeedijk plaatsten we 40 picknickbanken. Het is er gezellig vertoeven voor degenen die van de zon willen genieten met een hapje of drankje.

Kleurijke zitbanken en bloembakken fleuren het strand op

Nieuw dit jaar zijn 34 bloembakken die hetzelfde kleur kregen als de zitbanken, die we vorig jaar plaatsten. Deze zijn namelijk in wit , rood en blauw. Momenteel krijgen de zitbanken een nieuw laagje verf. Samen met de bloembakken zullen ze de dijk opfleuren.

Assebroek Assebroek

Bloemenwijk in Assebroek: eerste fase waterrobuuste werken van start

Op 5 september start de eerste fase van de heraanleg van de Bloemenwijk. Deze fase beslaat de werken in de Rozenstraat (vanaf Weidestraat tot Hortensiastraat). Naast de bestaande riolering is ook de bestrating aan vernieuwing toe. “Het resultaat belooft een veilige, groene en duurzame wijk.”

Heraanleg Bloemenwijk start

Gefaseerde heraanleg van 1,6 km over 7 straten

Zeven straten uit de Bloemenwijk, die in totaal 1,6 km beslaan, zullen heraangelegd worden. Deze werken zullen (behoudens onvoorziene omstandigheden) slechts 15 maanden in beslag nemen. Het gaat hier over de Rozenstraat, Irisstraat, Tulpenstraat, Begoniastraat, Pioenstraat, Jasmijnstraat en Hortensiastraat in Assebroek. “De bestrating is aan vernieuwing toe en de wijk, die uit de jaren 1960 dateert, heeft nog geen gescheiden rioleringsstelsel. Het invoeren van gescheiden rioleringsstelsels is een prioriteit op de agenda van Stad Brugge“. Zo’n rioleringsstelsel bestaat uit twee afzonderlijke buizen: een voor regenwater en een voor afvalwater. Bij hevige regenval komt het regenwater niet bij het afvalwater terecht, waardoor het afvalwater minder snel zal overstromen. De nutswerken in de Bloemenwijk zijn reeds achter de rug en op 5 september starten de rioleringswerken om aansluitend de wegeniswerken, voetpaden en vergroening uit te voeren.

“Uiteraard krijgen de bewoners telkens informatie bij de aanvang en per fase. We vroegen ook hun mening via een infomarkt om deze zo mee te nemen in het maken van de plannen, maar het is uiteraard niet mogelijk om alle wensen in te willigen. We kozen daarom voor minder brede straten, het maximale behoud van parkeerplaatsen, bredere voetpaden, meer groen, het toevoegen van bankjes, een goede toegankelijkheid en 175 nieuwe bomen.”

Bomenanalyse

De stad liet verschillende onderzoeken uitvoeren om de mogelijkheid te bekijken om de bomen te behouden of mogelijks te verplant. “We vroegen de firma Krinkels om een bomen effectenanalyse te doen en lieten ons ook door ingenieurs en de openbare nutsmaatschappijen adviseren. Het behouden van de bestaande bomen bleek helaas niet mogelijk en het verplanten ook niet. Ik moet toegeven dat ik de bomen zelf echt graag wou behouden, maar zelfs vier mogelijke scenario’s laten het niet toe. Bovendien zijn dit bomen met een geringe ecologische waarde (0,7) en met een prijswaarde van 1.500 euro. We kunnen het ons dus absoluut niet verantwoorden dat een manuele verplanting gebeurt die 10.000 euro per boom zou kosten en daarnaast nog eens twee jaar aan voorbereiding nodig heeft.”

“Als Schepen van Openbaar Domein focus ik enorm op het groener maken van onze stad. De laatste drie jaar werden er in Brugge al 65.575 bomen geplant, maar helaas moeten deze 174 kleine haagbomen weg.  We hebben geen andere optie.  Wel positief is dat er 175 nieuwe bomen komen in de wijk, alsook grotere plantvakken en ook meer groen.  Na de werken zal de wijk er mooier, duurzamer en zeker groener bijliggen. Er werd ook beroep aangetekend, maar na een constructief overleg werd deze ingetrokken.”

Fietsvriendelijke en veilige wijk

De werken maken het mogelijk om de wijk fietsveiliger te maken en zo ook een veilige schoolomgeving te creëren. “We namen een aantal snelheidsremmende maatregelen op in het ontwerp. Zo zullen de rijwegen versmallen en de voetpaden verbreden om de snelheid te beperken.” Hiernaast voorziet de stad ook verkeersplateau’s in de Rozenstraat (ter hoogte van de Pioenstraat en Jasmijnstraat) en aan het kruispunt van de Tulpenstraat met de Irisstraat. Ook zullen er asverschuivingen aangelegd worden in de Begoniastraat, Rozenstraat .en Tulpenstraat. “Aangezien er een school gelegen is in de buurt zijn deze snelheidsremmende maatregelen noodzakelijk, deze kwamen er dan ook op aanvraag van de buurtbewoners.”

Duurzaam ontwerp

Er werden heel wat elementen opgenomen in het plan die de duurzaamheid van de Bloemenwijk versterken. In de Jasmijnstraat komt een wadi, hierdoor kan het oppervlaktewater zoveel mogelijk in de bodem dringen. Ook worden er parkeerplaatsen geplaatst met waterdoorlatende verharding zodat het regenwater voldoende in de ondergrond kan infiltreren. In de doodlopende straten worden de parkeerplaatsen in grasdallen geplaatst, dit maakt ook waterinfiltratie in de grond mogelijk. Het hemelwater afkomstig van het grote dak van de kerk zal ook hergebruikt worden.

Daarnaast komt er een buffervoorziening met kokers in de Jasmijnstraat en Begoniastraat. Bij hevige regenval vangt deze het overtollige hemelwater op, wat het rioolsysteem ontlast. Door het voorzien van een bufferkoker heeft de wijk een totale buffercapaciteit van 223.000 liter.

Led-verlichting

Ook zal de Stad de openbare verlichting vernieuwen tijdens de werkzaamheden. Het verledden van de stad is iets waar Stad Brugge enorm op inzet. Dit is een duurzame manier van verlichting: er is een lager energieverbruik, wat minder energiekosten betekent, maar het zorgt ook voor minder CO2-uitstoot. Heel wat voordelen dus!

Kostenplaatje

De totale kostprijs van deze werkzaamheden bedraagt zo’n 4 miljoen euro, waarvan 2,7 miljoen ten laste van Farys (TMVM) en 1,3 miljoen ten laste van Stad Brugge. Voor de rioleringswerken krijgt de Stad een subsidie van 75% door de Vlaamse Milieumaatschappij.

Fasering

De eerste fase van de werken vat aan op 5 september. Om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken en efficiënt te kunnen werken gaan de werkzaamheden door in 8 fasen. Deze zijn uitgeschreven hieronder en duidelijk zichtbaar op het onderstaande kaartje:

 • Fase 1  Rozenstraat (Weidestraat tot Hortensiastraat): 5 september 2022 tot 14 november 2022
 • Fase 2   Hortensiastraat: 17 oktober 2022 t.e.m. januari 2023
 • Fase 3   Rozenstraat (Hortensiastraat tot Pioenstraat) en Pioenstraat: 14 november 2022 tot april 2023
 • Fase 4   Jasmijnstraat: januari 2023 tot maart 2023
 • Fase 5   Rozenstraat: februari 2023 tot mei 2023
 • Fase 6   Tulpenstraat en Irisstraat: april 2023 tot juli 2023
 • Fase 7   Begoniastraat: augustus 2023 tot december 2023
 • Fase 8   Groenaanleg van alle fasen: november 2023 tot december 2023

Wil je meer weten over werkzaamheden in Brugge? Klik dan hier.

Brugge Financiën Schepen Sint-Andries Sint-Andries

We leggen een kunstgrasveld aan ten voordele van Jeugdvoetbalvereniging Sint-Andries.

Jeugdvoetbalvereniging Sint-Andries is een buurtploeg die competitief voetbal combineert met een groot gemeenschappelijk gevoel. De club bestaat uit meer dan 200 leden en 12 ploegen. Dit seizoen startte de vereniging zelfs met een G-ploeg voor jongens en meisjes met een licht mentale of fysieke beperking tussen 6 en 16 jaar. Het voetbalveld wordt dus intens gebruikt, waardoor het bij slecht weer soms onbespeelbaar is.

Inspanning

“We vernamen de noodsignalen en ik vond dat er wat aan de situatie moest gedaan worden. J.V.V. Sint-Andries is een club met het hart op de juiste plaats en geeft enorm veel terug aan de gemeenschap. Ik was dus direct bereid om ze zowel financieel als door het maken van een ontwerp bij te staan” aldus schepen Mercedes Van Volcem (Open VLD plus).

Werken

Het huidige grasveld wordt vervangen door kunstgras. De switch naar kunstgras biedt enkele significante voordelen. Zo heeft kunstgras minder last van lange droge en natte periodes, maar biedt het ook de mogelijkheden voor mensen met pollenallergie om zich volledig uit te leven. Om het overtollige regenwater af te voeren voorzien we dan weer extra drainage. Naast werken aan het veld gaan we ook de omliggende infrastructuur moderniseren. Zo gaan we de bestaande armaturen, die ons veld belichten, voorzien van klimaatvriendelijke LED verlichting. Voor de voetbalclub zelf voorzien we ook extra berging om materiaal in op te bergen. Daarnaast hernieuwen we de omheining met ballenvangers, dit om overvliegende ballen bij de aangelanden tegen te gaan. Ten slotte zal de volledige toegang met fietsenstandplaats vanuit de Robrecht van Vlaanderenlaan wordt vernieuwd met water doorlatende materialen en groenblijvende beplanting.

Transparantie

“We willen de aangelanden zoveel mogelijk informeren over de komende werken en hadden dan ook een infomarkt voorzien. Hier probeerden we uitleg te geven over het project en ook directe vragen van geïnteresseerden te beantwoorden. De respons van het aanwezige publiek was heel positief en we zijn dan ook heel blij dat we met zo een buurtproject kunnen uitpakken.” concludeert schepen Van Volcem.

Brugge Dossiers Koolkerke Openbare werken Ruimtelijke ordening Schepen Sint-Jozef - Koolkerke

Heraanleg groenzone, opritten en trottoir in gedeelte Koolkerkse Steenweg

De Stad Brugge laat de groenzone, de opritten en het voetpad aan beide kanten van de weg in de Koolkerkse Steenweg tussen Brugse Steenweg en August Vermeylenstraat heraanleggen. Verkinderen Aannemingen zal de werkzaamheden uitvoeren van 14 oktober tot en met 19 november.

Verkeersimpact?

Het doorgaand verkeer langs de Koolkerkse Steenweg wordt volledig afgesloten tussen de Brugse Steenweg en de August Vermeylenstraat. Er zijn omleidingen voorzien via de Jules van Praetstraat, Noorweegse Kaai en R30. Het verkeer komende van de R30 kan plaatselijk omrijden via de Leon de Foerestraat naar de Noorweegse Kaai. De omleiding geldt zowel voor motorvoertuigen als voor fietsers. Bewoners kunnen enige overlast ondervinden, omdat ze tijdens de werken hun oprit niet kunnen gebruiken.

De bussen (lijn 4 en 90) rijden als volgt:

– komende van Koolkerke: Jules van Praetstraat, Louis de Potterstraat, Leon de Foerestraat, Koolkerkse Steenweg

– komende van de Koolkerkse Steenweg: Leon de Foerestraat, Louis de Potterstraat, Jules van Praetstraat, Brugse Steenweg.

Bushalte Brugge Ons Tehuis wordt niet bediend. De Lijn voorziet een tijdelijke vervanghalte in de Cornelis Everaartstraat.

Plantenkeuze

Voor de plantenkeuze stellen we voor om dit in te vullen met sneeuwbes (symphoricarpos) als rond geschoren haagblokken. Deze plant geeft een roze bloei en bessen we kunnen dit stimuleren met de correcte snoeiperiodes.

Meer weten?

Een overzicht van wegwerkzaamheden in Brugge vindt u op https://www.brugge.be/openbare-werken

Brugge Christus-Koning Dossiers Kristus Koning

Wijkmobiliteitsplan Christus-Koning

De wijk Christus-Koning, meer bepaald de zone afgebakend door de Houtkaai/Maria van Bourgondiëlaan/Filips De Goedelaan/Scheepsdalelaan, krijgt een wijkmobiliteitsplan opgesteld door de dienst Openbaar Domein en het studiebureau Arcadis. “Het mobiliteitsplan is een goeie stap om de verkeersleefbaarheid en de woonkwaliteit in de wijk Christus-Koning te verbeteren” Zegt een verheugde schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus).

Houtkaai

In de Houtkaai staan er verschillende veranderingen op til. Zo veranderen we de Houtkaai in een een fietsstraat, dit met als doel om het een prominente rol in het fietsroutenetwerk te geven. De knip in de Scheepsdalelaan, die vorig jaar in augustus werd geïntroduceerd, gaan we nu finaliseren. Op deze manier zal het sluipverkeer een halt toe geroepen worden. Vervolgens vindt er ook een voorbereiding plaats voor de heraanleg van Leopold I-laan, Karel De Stoutelaan en Filips De Goedelaan. Het basisplan wordt binnenkort afgewerkt en na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen, op een infomoment aan de buurtbewoners voorgesteld in het najaar van 2021.

Eerste ‘vierkant groen’ in Vlaanderen

Begin dit jaar werd, in opdracht van de Vlaamse overheid – Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), werkzaamheden uitgevoerd aan het kruispunt Scheepsdalelaan/Leopold I-laan/ Leopold II-laan. Dit kruispunt werd veiliger gemaakt voor de fietsers en de voetgangers. De fietsers en de voetgangers kregen een afzonderlijk lichtengeregeld oversteekmoment. Het kruispunt werd heringericht en kreeg omgelegde fietspaden. Hiervoor waren aanpassingen nodig aan de fietspaden en aan de verkeerslichtenregeling op alle hoeken van het kruispunt. Midden augustus kregen de fietspaden nog een coatinglaag en thermoplastische markeringen. In de loop van september worden de verkeerslichten definitief aangepast aan de nieuwe situatie zodat eind september/begin oktober 2021 het ‘vierkant groen’ een feit is. Dit is het eerste officiële ‘vierkant groen’ in Vlaanderen.

Optimalisatie verkeerslichten

De verkeerslichten aan het kruispunt Karel de Stoutelaan/Leopold I-laan gaan we optimaliseren om zo de verkeersveiligheid en de de doorstroming van openbaar vervoer te verbeteren. We doen dit aan de hand van volgende ingrepen:

• het geven van fietsers en voetgangers van een voorstart (om dode hoekconflicten met rechtsafslaand autoverkeer te vermijden);

• het plaatsen van wachttijdvoorspellers/aftellers;

• het groenknipperen van het voetgangerslicht zodat de voetganger weet dat het licht bijna op rood zal springen;

• het ‘inbellen’ van openbaar vervoer om de doorstroming van de bussen te verbeteren. ‘Inbellen’ betekent dat een aankomende bus een signaal geeft waardoor het licht op groen kan springen en de bus een optimale doorstroming kent;

• een aangepaste inrichting van het kruispunt waarbij de zichtbaarheid van fietsers en voetgangers verbeterd wordt.

Meer weten? https://www.brugge.be/een-wijkmobiliteitsplan-voor-christus-koning

Brugge Dudzele - Lissewege

Cathemgoed: goed voor 3417 bomen

BRUGGE/BRUSSEL –Langzaam maar zeker krijgt Cathemgoed vorm. De publieke groenzone wordt aangeplant. “De eerste fase is zo goed als af, een goeie zaak. Een nieuw bos van maar liefst 11 hectare, het Cathembos, krijgt vorm. Een eindejaarsopsteker die de leefbaarheid van Dudzele bevordert. Er komen de volgende jaren heel wat hectaren bos bij in Vlaanderen en dus ook bij ons. Brugge en ik als schepen omarmen de doelstellingen. Het wordt hier een heerlijk stukje natuur”, klinkt het bij de schepen.

Cathemgoed is de naam van het gebied tussen de A11 en het dorpscentrum van Dudzele. Het gebied moet Dudzele visueel afschermen van de haven en de A11. De Vlaamse Landmaatschappij richt de voorziene groenzone in in het kader van het landinrichtingsplan A11.  

Afbeelding: grondplan van het ontwerp.

Unieke belevingsplaats

De eerste fase van de aanleg van het Cathemgoed nadert haar einde. “Tijdens deze fase richten we de zone ten oosten van de Zwaanhofstraat in als publieke ruimte”, verduidelijkt schepen Van Volcem. Die fase ging van start in de herfst van 2019 met beplanting. Daarna lagen de werken stil wegens een te nat terrein. In april 2020 konden de werkzaamheden weer aangevat worden.

De weilanden achter de huizen langs de Zwaanhofstraat en de Westkapelsesteenweg zullen voor iedereen toegankelijk zijn: natuurliefhebbers, gezinnen, jeugdbewegingen: “Dudzele krijgt iets ‘mooiers’ om naar te kijken dan de haven of een autoweg, maar vooral ook een unieke belevingsplaats: bomenrijen, wandelpaden, maar ook picknickplaatsen”, duidt schepen Van Volcem.

De schepen plantte een boom aan bij het Cathemgoedbos.

Bebossing

In de Vaneweg wordt een perceel van 9.500 m² bebost, met in het midden een open plek van 1.500 m². “Deze zone wordt een speelbos. Deze maand komen er maar liefst 634 zwarte elzen, 317 hazelaars, 1.268 zomereiken, 634 boswilgen en 317 fladderiepen bij op het domein. Al bij al goed voor 3.170 bomen in het bos. En er is meer: buiten het bos planten we nog eens 247 bomen. In totaal dus: 3.417 bomen alsjeblieft”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Kerstvakantie

De terreinwerken liepen door onder andere de weersomstandigheden vertraging op. “Het eerste deel van het Cathemgoed, ten oosten van de Zwaanhofstraat zal nu in de kerstvakantie open zijn voor de omwonenden. “Laat die winterwandelaars maar komen. We hopen in niet coronatijden een wandeling te doen met de omwonenden waarbij ze het terrein verder ontdekken ”, zegt schepen Van Volcem enthousiast.

Afbeelding: ontwerp van het oosten van het Cathemgoed.

Park

Het park langs de Zwaanhofstraat zal bestaan uit een grasplein, een boszone en de Cathemgoedmote en -vijver. De mote is een verhoging in het landschap die verwijst naar de heuvel die vroeger diende als toevluchtsoord voor schaapherders bij hoogtij. Het park zal vrij toegankelijk zijn via een wandelpad en ook zit- en picknickbanken hebben.

“Hier komt ook de dorpsboomgaard met een vijftigtal hoogstamfruitbomen. Die was oorspronkelijk voorzien aan de andere kant van de Zwaanhofstraat. Omdat de weide aan die zijde als ‘historisch permanent poldergrasland’ beschouwd wordt, is echter besloten om de boomgaard ten westen van de Zwaanhofstraat aan te leggen”, verduidelijkt de Brugse schepen.

Fiets- en wandelverbinding

Als alles goed gaat, start de twee fase in het najaar van 2021, de aanleg van de zone ten westen van de Zwaanhofstraat. Het wordt een waardevol buurtpark. Aan de uitvoering van die tweede fase is ook de realisatie van een moeraszone op de parkbegraafplaats Blauwe Toren gekoppeld.

Afbeelding: ontwerp van het westen van het Cathemgoed.

“Er komt een nieuwe fiets- en wandelverbinding tussen het Dudzeels Neerhof, het Bossiersgoed en de Zwaanhofstraat. Zo wordt het Cathemgoed en het nieuwe fietspad naast de A11 veilig bereikbaar voor de inwoners van de omliggende wijken”, besluit de Brugse schepen Van Volcem. De werken voor de zwakkeweggebruikersverbinding gaan normaal in het najaar van 2021 van start.

Bron: eigen berichtgeving.