Kristus Koning

Toekomstplan voor het mooie Christus Koning

“In Christus Koning staan op korte termijn een aantal ruimtelijke veranderingen op til”, aldus Schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem. “Sinds oktober 2007 worden alle vergunningsaanvragen voor het Stubbekwartier en Christus Koning behandeld door mijn Dienst Monumentenzorg”, zegt Schepen Van Volcem. ” Dit om de erfgoedwaarde in deze uitzonderlijke omgeving op te waarderen.”

“Het Stadsbestuur heeft in november 2010 beslist om het BPA 8 Kristus Koning Zuid-West te herzien door middel van een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan). Op 22 april 2011 werd het studiebureau Grontmij aangesteld om het gemeentelijk RUP op te maken in samenspraak met mijn dienst Ruimtelijke Ordening, Sector Unesco”, zegt  de Schepen. “Momenteel is de fase voorontwerp afgerond, na adviezen van de diensten. Naast de herziening van dit BPA Kristus Koning Zuid-West is ondertussen ook de herziening van het BPA Kristus Koning Noord-Oost in een ander RUP bijna afgelopen. Nu gaan we naar de bevolking om hun visie te horen en mee te werken aan een goed plan. Ruimtelijke Ordening moet er zijn voor de mensen en niet vanachter een bureau worden opgemaakt, daarom is de inspraak voor mensen die er leven belangrijk”, zegt Van Volcem.

“Het RUP heeft tot doel het woonwijkkarakter met eengezinswoningen te bewaren en te versterken, alsook woonondersteunende functies mogelijk te maken. We voorzien tevens kwalitatieve woonontwikkeling langs het water.” stelt de Schepen. “De wijk heeft alles in zich om verder te ontwikkelen en zich te profileren als een aangename en gezellige woonwijk op wandelafstand van de binnenstad. De mogelijkheid om te wonen aan het water wordt net als bij de Steenkaai en de Kolenkaai verder geoptimaliseerd, want de ruimte is schaars en mensen wonen graag aan het water”, aldus Van Volcem.

“Naast versterken van het woonkarakter wordt ook de belevingswaarde van het erfgoed extra benadrukt als belangrijk element in het plangebied. Een her-evaluatie van alle woningen door de dienst Monumentenzorg zorgt er voor dat de wijk zijn authenticiteit kan behouden. Verder worden de voorschriften uit het huidige BPA geactualiseerd en gemoderniseerd zodat bewoners meer opties krijgen en tevens de bestaande structuur, de kwaliteit van de wijk, niet aangetast wordt. De wijk blijft hoogwaardig en aantrekkelijk mede door het verbod op hotels, vakantiewoningen en nachtwinkels”, zegt de Schepen.

“Verder werkt het RUP ook een toekomstvisie uit voor een aantal grote percelen in het plangebied. De site van de Nationale Bank wordt mee opgenomen in het RUP en ook voor de site van de Carrefour wordt een toekomstbeeld uitgetekend,” aldus Van Volcem.  “Op vandaag is het door het BPA niet mogelijk nieuwe bebouwing op te richten op de site van de Carrefour. Het RUP wil dit in de toekomst mogelijk maken.” zegt schepen Van Volcem ” mits voldoende parkeerplaatsen worden voorzien”.

“Tot slot is er het voorstel om een jeugd-as te ontwikkelen die de belangrijke gemeenschapsvoorzieningen met elkaar verbind. De ligging van de scholen, de kinderopvang, het zwembad en de bijkomende potenties die deze plekken bieden in functie van spelen, creëert de potentie om een jeugd-as te maken van de as Gerard Davidstraat/Lauwerstraat”.

“Het opmaken van een RUP vergt heel veel inspanningen, veel denkwerk over hoe het nu is en hoe we het in de toekomst nog beter kunnen maken,” zegt Van Volcem. “Maar dit zijn boeiende uitdagingen die we niet uit de weg gaan”.