Sint-Andries

Oproep naar meer studentenkamers krijgt gehoor

Een voormalig magazijn in Sint-Andries, dat dateert van 1935 zal binnenkort dienst doen als studentenkamers. Het College van Burgemeester en Schepenen heeft de aanvraag goedgekeurd voor het realiseren van 35 studentenkamers in de Sint-Baafsstraat 37, hoekpand met Diksmuidse Heerweg.

Het voorstel werd na diverse vergaderingen drastisch teruggeschroefd van 55 naar 35 aantal kamers. De 35 kamers die nu worden vergund zijn nog slechts 2/3den van wat eerst werd aangevraagd. Door deze sterk verminderde bezetting is er nu voldoende fietsenstalling en voorziet men voldoende autoparkeerplaatsen, nl 7 stuks.

“We streven naar een gezonde mix tussen studenten en de omgeving” zegt Schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem.

In functie van het stedenbouwkundig erfgoed werd het behoud voorzien van de typische kopsgevel met zijn specifieke verticale raampartijen. De grootste bestaande gevel voorziet tevens onder de betonnen kroonlijst een hoge poort met tal van kleinere raamonderbrekingen.

“Het huidige afgeslankte ontwerp voldoet aan de huidige vereisten inzake de verbouwing tot studentenkamers”, zegt de schepen, “met positief advies van Onroerend Erfgoed. Zo werd een leegstaand pand herbestemd en krijgt onroerend erfgoed een bestemming”.