Brugge 2012

Kandidaat 26: Neal Van Maele

Neal Van Maele (26 jaar) uit Sint-Michiels is kandidaat op plaats 26 van de Open Vld Brugge-lijst.  Hij is account manager communicatie bij een bank.
Neal wil werk maken van wonen, werken en studeren in Brugge.

Wonen in Brugge

Bruggelingen die buiten Brugge gaan werken moeten kunnen streven naar een optimale woon-werk balans. Het aantrekken van (buurt)winkels, het nastreven van langere openingsuren van de gemeentelijke diensten, het faciliteren van kwalitatieve kinderopvang (aan het station), enz… dragen hier toe bij.

Aansluitend hierbij zien we de nood aan aanvullende inspanningen om kwalitatieve en/of populaire projecten en evenementen naar Brugge te krijgen. Al te vaak wordt Brugge vergeten en krijgen andere, vaak kleinere, centrumsteden de mogelijkheden om zich jong en positief voor te stellen aan de rest van het land. Het aantrekken van dergelijke events heeft een positieve invloed op de stad. Dit zowel direct (toerisme en horeca) als indirect (imago).

Steeds dienen we hierbij in dialoog te treden (met elkaar en vooral met de Bruggeling) opdat we een zo breed mogelijk draagvlak creeëren om Brugge verder te laten ontwikkelen als de prachtige stad die het is.

Werken in Brugge

Brugge moet blijvend werk maken in het aantrekken van nieuwe ondernemingen. Dit in de meest brede zin van het woord.

Kwalitatief hoogstaande en goed ontsloten bedrijventerreinen moeten/kunnen Brugge aantrekkelijker maken voor nieuwe bedrijven. Op deze manier kunnen we de ‘braindrain’ (het wegtrekken van hooggeschoolde Brugse jongeren) alvast in eerste fase opvangen door het aanbieden van volwaardige (werk)alternatieven.

Met andere woorden: de privé sector (en hiermee doel ik zowel op de werkgevers als de werknemers) moet de mogelijkheden krijgen zich ten volle te ontplooien.

Studeren in Brugge

De Brugse hogescholen moeten alle mogelijkheden krijgen om verder te groeien. Als stad moeten we ervoor ijveren dat de afstudeerrichtingen die we aanbieden zowel relevant (in de regio noodzakelijke) als kwalitatief zijn. Hierdoor kunnen we de kans dat de jongeren die in Brugge afstuderen ook in Brugge blijven (wonen) vergroten.

Denken we bijvoorbeeld maar aan de eerder groene sectoren, de ICT-sector en uiteraard de zorgsector (vergrijzing en verzilvering) als enkele van de meest voor de hand liggende voorbeelden.

Fuiven en feesten in Brugge moet mogelijk zijn. Uiteraard moet ten volle rekening gehouden worden met de omwonenden door het opmaken van duidelijke afspraken, het aangaan van de dialoog en waar nodig door repressief op te treden.