Brugge 2012

Luxeboetieks in plaats van postkantoor op de Markt

Het postkantoor op de Markt in Brugge zou beter plaats ruimen voor een winkelpand met filialen van luxemerken. Dat zegt Benedikte Van Maele-Bruggeman die voor Open Vld deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen. Het postkantoor bevindt zich nu op een toplocatie in het winkelhart van Brugge. Het kantoor is echter moeilijk bereikbaar voor de Bruggeling. Er is geen vlotte parkeergelegenheid in de onmiddellijke omgeving. Gezien de ligging van het pand kan het beter worden benut om het winkelaanbod luxeproducten in de stad te verbeteren. Tegenover het pand is er al een vestiging van Delvaux.


“Een postkantoor hoort niet langer thuis op een A-locatie”,, verduidelijkt Benedikte Van Maele-Bruggeman. “In het winkelhart van Brugge is er zeker plaats voor een klein postkantoor maar de toplocaties moet het stadsbestuur strategisch invullen. Open Vld heeft de ambitie om van Brugge een winkelhoofdstad met internationale uitstraling te maken. Dat past bij de unique selling position van de stad. Die bestaat uit een combinatie van lekker eten, een internationale sfeer, meertaligheid en het historisch kader. Om dit te realiseren is een aanbod luxemerken onmisbaar.”

Het postkantoor op de Markt en de Breydelstraat is een uitgelezen locatie om de producenten van luxemerken te lokken naar Brugge. De vraag naar luxemerken is volgens Bruggeman aanwezig en het is nu aan het bestuur om de producenten te overhalen in Brugge te investeren. Via een colloquium ‘invest@Bruges’ zou het stadsbestuur de producenten van luxemerken alvast kunnen informeren over de troeven van de stad. Met de komst van de luxemerken zijn immers ook jobs gemoeid.

Provinciaal Hof
Schepen voor Ruimtelijke Ordening en kandidaat-burgemeester Mercedes Van Volcem treedt het voorstel bij. “Het voorstel doet denken aan Le Bon Marché, het oudste maar ook uiterst chique warenhuis in Parijs”, vult Van Volcem aan. “Mocht het een succes zijn, kan het project ook aangevuld worden met het naastgelegen Provinciaal Hof. Dat kan op die manier ook een nieuwe invulling krijgen met meerwaarde voor de stad.”

Brugge winkelhoofdstad is één van de verkiezingsthema’s van Open Vld Brugge.  Volgens de partij staat 84 procent van de Bruggelingen achter de idee om van hun stad de winkelhoofdstad van Vlaanderen te maken. Dat zou gepaard gaan met zondagopeningen, nocturnes, thema-dagen en een aanpassing van de winkelstraten qua straatmeubilair en voetpadbreedte. Open Vld pleit ook voor minder en kleine elektrische bussen in de Brugse binnenstad.