Brugge

M bezoekt monumenten

Schepen voor monumentenzorg Van Volcem gaat een ganse dag op pad tussen de Brugse monumenten. “Brugge is de Open Monumenten-stad bij uitstek. Ook naar aanleiding van het Unesco-bezoek is er conflict tussen oud en nieuw. Onze stad heeft met andere woorden veel te bieden aan deze monumentendagen en vice versa.”

Schepen Van Volcem zal zondag 11 september een aantal sites bezoeken. Het schema volgt hieronder:

10.00u: Peterseliestraat, voormalig militair hospitaal. Het voormalige militair hospitaal (1869-1872) is gebouwd naar een ontwerp van architect Hendrik Beyaert.  Na WO II verloor het hospitaal zijn functie en werd het omgevormd tot kantoorgebouw voor het leger. In 2009 kwamen de gebouwen leeg te staan. Ze worden herbestemd als woningen.

10.30u: lezing dr. Luk Van Langenhove van UNU-Cris in grootseminarie

11.30u: Ons Huis in de Sint-Clarastraat 67. Deze 19de-eeuwse bakstenen parochiezaal met kapel is gebouwd in een sobere neogotische stijl. De meer dan 100 jaar oude geschiedenis werd n.a.v. Open Monumentendag onderzocht.

14.00u: Male, de toren (sensatie verzekerd.. Grapje :D ).

15.15u: Stijn Streuvelsstraat 59, Sint-Jorisgilde. Sinds 1939 heeft de oude Sint-Jorisgilde Stalen Boog een verenigingslokaal in de Gezellewarande. De Gilde ontstond in de middeleeuwen en speelde als stadsmilitie een belangrijke rol in de geschiedenis en verdediging van Brugge; ze vergaarde ‘roem’ op het slagveld in 1302.

17.00u: Baron Ruzettelaan 345, d’Abdij. De voormalige abdij in neostijl dateert uit het laatste kwart van de 19de eeuw en is recent herbestemd als begeleidingscentrum voor het onderwijs. De monnikengemeenschap woont in een nieuwbouw op hetzelfde terrein.

U bent vrij om hierbij aan te sluiten.

Een uitgebreidere versie met meer uitleg over elk monument kan u hier downloaden.

Rondrit OMD 2011