Brugge

Mercedes Van Volcem: midibussen en hernieuwde stelplaats in Brugge operationeel in 2023

Tijdens de commissie Mobiliteit en Openbare Werken in het Vlaams Parlement deze middag vond een gedachtewisseling plaats over het jaarverslag 2021 van De Lijn. Het jaarverslag 2021 geeft een overzicht van de activiteiten en het beleid van de Vlaamse Vervoermaatschappij. Naast cijfergegevens over het personeel en de vloot geeft het ook inzicht in de jaarrekening. Omdat ik al gedurende lange tijd pleit voor een duurzame oplossing om de stadskern in Brugge emissievrij te bedienen, is deze gedachtewisseling in het bijzonder interessant.

Uit de presentatie van de heer Johan Sauwens en mevrouw Ann Schoubs viel op te maken dat De Lijn een prioriteit maakt van de vergroening van de vloot en stelplaatsen. Het plan van aanpak zal in 3 fases uitgerold worden.

Tijdens de exploratiefase worden diverse pilootprojecten opgezet waarvan de zeven emissievrije midibussen in Brugge onderdeel zijn. Ten laatste in 2023 zullen zowel de bussen als de stelplaats hiervoor operationeel zijn.

De Uitrolfase wordt voorzien tussen 2028 en 2035. Dan wil De Lijn haar elektrische vloot hebben uitgebreid tot 1.657 voertuigen met 69 stelplaatsen.

Lees hier meer over de elektrische midibussen die we weldra zullen verwelkomen in Brugge.

Vind hieronder de presentatie die deze middag tijdens de commissie Mobiliteit en Openbare Werken werd toegelicht.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.