Brugge

Brugge krijgt de eerste zeven emissievrije midibussen

21 april 2022 –  De stad Brugge krijgt in 2023 de primeur om de eerste zeven emissievrije midibussen te mogen ontvangen in haar straten. De kleinere bussen van acht meter lang zijn aangepast aan de smalle straatjes van de historische binnenstad. Na een akkoord over twee raamovereenkomsten is er nu ook een selectieleidraad opgemaakt en zijn de aanbestedingen lopend.   

Het Vlaams Regeerakkoord schrijft voor dat bussen in stadskernen vanaf 2025 emissievrij moeten rijden. Tegen 2035 moet dat trouwens in heel Vlaanderen het geval zijn. In de commissie Mobiliteit en Openbare Werken stelde Vlaams minister Lydia Peeters dat de eerste emissievrije bussen nog dit jaar besteld zullen worden. “Er was reeds een akkoord over twee raamovereenkomsten met een looptijd van zes jaar, maar nu is ook duidelijk hoeveel voertuigen en welke types maximaal afgenomen kunnen worden. De aanbestedingen zijn lopend”, aldus de minister.

Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem wees in haar vraag op het belang van specifiek materieel voor de bediening van stedelijke kernen. “De problematiek in Brugge is gekend. De historische stadskern, erkend als UNESCO-werelderfgoed, lijdt onder de grote, vervuilende bussen die momenteel door haar straten manoeuvreren. Dit aspect moet meegenomen worden bij de verdeling van het nieuw materieel over de verschillende steden”, stelde Van Volcem.

Hierop kwam de minister met heuglijk nieuws. De Lijn heeft bevestigd dat het pittoreske Brugge de primeur krijgt. Voor Brugge worden momenteel emissievrije midibussen (acht meter lang) voorzien. De selectieleidraad voorziet ook in de mogelijkheid om bijkomende midibussen of stadsbussen (tien meter lang) aan te besteden.

Hieronder de vraag om uitleg die ik stelde aan de minister.

Vind hier meer informatie over de commissie mobiliteit en openbare werken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.